Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—lietuviešu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

attēls
atspēlēties
atvaļinājums
atteikties
atslaucīt
atturēties
attauvoties
atslīgt
attālināt
atšķirīgs
atsvaidzināties
atspaids
attālu
atspere
atslidot
atslieties
atvēlēt
atvēle
atskurbtuve
atšķelšanās
atskaņojums
atspēlēšanās
atvērt
atvasinājums
atstaipīt
atspirdzināt
atteka
atveldzēties
atvelties
atsnauda
atvadīties
atturgultnis
attiecība
atskaņot
atslābināt
atvarsnīte
attaukoties
atsmiet
attīstīt
attriekties
attaukošana
atspole
atslogojums
atspurgt
attīt
atšifrētājs
atšķeterēt
atveids
atstutēt
atsoļot
attīstīšanās
attīrīt
atsūtīt
atspiesties
atskriet
atsvešināšanās
attikt
atstumties
atskaņa
attieksme
atvadēties
atspulgot
attaisnošana
atstāsts
atspars
atvasināts
attīrīšana
atspulgs
atstarpe
atšķaidījums
atsviesties
atskanēt
atskrūvēties
atsukas
atspēriens
attupties
atvaicāt
attapt
atšņorēties
atsvēte
atstādināšana
atšifrējums
atšķetināt
attārpot
atvainot
attāls
atsolis
atvākot
attiekties
atsvešināties
atteice
atteikt
attaisnoties
atsuloties
attaisīt
atslogot
atturība
atvadīšanās
atslēga
atstiept
attaisnojošs
atšķeterēties
atteikšanās
atvasarīgs
atslēpot
atvaļināt
atveidošana
attapties
atvarains
attapība
atvadīt
atsvaidzināt
attaukot
atstāt
atsmaidīt
atspoguļoties
atvadas
atveidoties
atšķaidīšana
atturēt
atslābt
atstreipuļot
atsperīgums
atspert
atspiest
atšifrēt
attvaiks
atskaņotājs
atvainoties
atskārtums
attiecīgs
atspīdums
attaisnojums
atvaļināts
atšķaidītājs
atsveķot
atspoguļošana
atveide
atšauties
atsperīgs
atšķaidīt
atstarotājs
atstiepties
atslābums
atstrādāt
attārpošana
atvadības
atšķirtība
atsvabināt
atšķirties
atspēkot
atšķelt
atslodze
atvaļināšana
attēlojums
atstāstījums
atvere
atsviest
atskatīties
attīstītājs
attālums
atūdeņot
attēlot
atvasināt
atsvabinātīes
atskurbums
atsveicināšanās
atstatums
atstāties
atšalkt
atšķirība
atvedināt
atšķirt
atvairīšana
atstumt
atsprāgt
atvaga
atstāstāms
attīstīties
attrenkt
atvairīt
atvāzt
atvelt
atturīgums
atturībnieks
atvase
atsmieties
atsmaržot
atveldzēt
attaisīties
atšaut
atstutēties
atšņorēt
atvasara
atspēlēt
atskalot
atsmīnēt
atsprādzēt
atspītēt
atšķeltība
atsperība
atskaldnība
atvairīgs
attraukt
atsperecēšas
atstats
atvēršana
atskrūvēt
atspirgt
atveidot
atspraust
atšaudīties
atsvešināt
atstatu
atskaņoties
atvasājs
attālināties
atstarot
atslēdznieks
atskārta
attīrīties
atspēkojums
atvainošanās
atskārst
atspirdzināties
atšūties
atvairīties
atturskūve
atsveķošana
atvasināšana
atskurbt
atvākties
atšifrēšana
atsvešinātība
atskārsme
atsprādzēties
atslēgt
atšļukt
atšļūkt
atskaņotājmākslinieks
attīties
attīstīšana
atšķelties
atsperties
atšķetināties
atspalvot
atstātība
atšiept
atšķēlums
atspīdnis
atveidojums
atspoguļojums
attēloties
atspulga
atsprukt
atspulgt
atvars
attapīgs
atsvērties
atšuve
attīstība
attecēt
atvākt
atstrādāšana
attīstīts
atstādināt
atsvērt
attriekt
atsmalstīt
atsukāt
atspirdzinājums
atstaroties
atšūt
atspirdzinošs
atsveicināties
atspīdēt
atspulgoties
atspraudīt
atšķidrināt
attālināšanās
atskats
attēlošana
atstāstīt
attiecināt
atūdeņi
atsmelt
atsliet
atšņākt
atsteigties
attīrīšanās
atvemt
atsperrati
atskurbināt
atteikums
atturīgs
atslīdēt
atspoguļot
attaisnot
atsveicināt
atsvars
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15