Atbildes, kuras tu meklē
Putnu balsis

Akmeņu čipste - sauciens
Apodziņš - dziesma
Ausainā pūce - izlidojuši jaunie putni
Ausainā pūce - mazākais jaunais putns ligzdā vai tikko izlidojis
Baltspārnu zīriņš - balss
Baltvaigu zīriņš - balss
Baltvaigu zoss - lokāls bars uz lauka
Baltvēderis - tēviņa balss (fonā baltpieres zosis)
Baltvēderis - tēviņa balss
Bezdelīga - dziesma
Bišu dzenis - divi lidojumā sasaucas
Brūnkaklis - mātītes balss
Baltais stārķis - knābja klabināšana riesta vai uztraukuma laikā
Baltais stārķis - jaunie putni ligzdā
Baltā cielava - dziesma
Baltā cielava - uztraukums
Baltmugurdzenis - balss
Baltmugurdzenis - bungošana
Cekulainais cīrulis - dziesma
Cekulainais cīrulis - sauciens
Cekuldūkuris - riesta balsis
Cekulpīle - mātītes balss (pāris uz ūdens un lidojumā)
Cekulpīle - mātītes balss (pāris uz ūdens)
Cekulpīle - mātītes un tēviņa balss (neliels bars uz ūdens)
Cekulzīriņš - balss 'kirri'
Cekulzīriņš - balss 'kji...'
Ceru ķauķis - dziesma
Ceru ķauķis - dziesma
Dārza ķauķis - dziesma
Dārza ķauķis - dziesma
Dižraibais dzenis - balss 'gzgz...'
Dižraibais dzenis - balss 'kik..kik..'
Dižraibais dzenis - bungošana
Dižraibais dzenis - gandrīz pilnīgi pieaudzis jaunais no ligzdas
Dīķu tilbīte - sauciens 'tiv-tiv' - 2 putni dīķī uz saliņas
Dīķu tilbīte - sauciens 'tjiv' - putns dīķī uz saliņas
Dumbrcālis - balss 'kvīī...'
Dumbrcālis - dziesma 'prip...'
Dzeguze - dziesma
Dzeltenais tārtiņš - sauciens 'püü'
Dzeltenā cielava (1. putns) - dziesma
Dzeltenā cielava (2. putns) - dziesma
Dzeltenā cielava (3. putns) - dziesma
Dzeltenā cielava - sauciens-uztraukums
Dzērve - balss lokālā lidojumā
Dzērve - balss lokālā lidojumā
Dzērve - pārlidojoša bara balsis, t.sk. jauno putnu pīkstieni (
Dziedātājstrazds - dziesma
Erickiņš - dziesma
Erickiņš - dziesma
Erickiņš - sauciens-uztraukums 'hvit'
Erickiņš - sauciens-uztraukums 'hvit-tik'
Ezera ķauķis - dziesma
Gaigala - mātītes balss
Gaigala - mātītes balss
Gaigala - tēviņa balss
Gredzenūbele - dziesma
Grieze - riesta balss
Iedzeltenais ķauķis - dziesma
Iedzeltenais ķauķis - dziesma
Iedzeltenais ķauķis - dziesma
Jūras zīriņš - balss 'tjie...'
Jūras zīriņš - dažādi saucieni, uztraukums (fonā sudrabkaija)
Kajaks - divi putni
Kākaulis - lokāli putni jūrā
Kārklu ķauķis - dziesma
Kārklu ķauķis - dziesma
Koku čipste - dziesma
Koku čipste - dziesma rīta krēslā pirms saullēkta
Koku čipste - uztraukuma sauciens
Krastu čurkste - balss
Krīklis - mātītes balss (ar mazuļiem)
Krīklis - tēviņa balss
Krūmu ķauķis - dziesma (netipiska bez svilpieniem; fonā otrs putns)
Krūmu ķauķis - dziesma
Kuitala - dziesma
Kuitala - sauciens
Kuitala - sauciens
Kuitala - uztraukums
Kuitala - uztraukums
Ķikuts - riests
Ķīvīte - balss naktī ligzdošanas vietā
Lakstīgala - dziesma
Lakstīgala - dziesma
Lakstīgala - uztraukums-svilpiens
Laucis - balss 'tk'
Laukirbe - dziesma
Lauku balodis - dziesma
Lauku cīrulis - dziesma
Lielais dumpis - migrantu balss - vairāki startē vakarā no ezera
Lielais dumpis - riesta balss
Lielais ķīris - neligzdotāji jūrmalā
Lielā tilbīte - sauciens
Lietuvainis - dziesma
Lietuvainis - sauciens
Lukstu čakstīte - dziesma
Lukstu čakstīte - dziesma
Lukstu čakstīte - uztraukuma sauciens
Mazais dūkuris - sauciens
Mazais dzenis - balss
Mazais dzenis - bungošana
Mazais ērglis - pieaugušais putns lidojumā
Mazais gulbis - aktīva sasaukšanās, jeb "dziesma"
Mazais gulbis - saucieni (lokāli putni piekrastē)
Mazais ķīris
Mazais ķīris
Mazais ormanītis - riesta balss
Mazais ormanītis - riesta balss (bez izteikta krituma beigās)
Mājas čurkste - balsis ligzdošanas vietā
Melnais erickiņš - dziesma
Melnais erickiņš - dziesma
Melnais meža strazds - dziesma
Melnais meža strazds - dziesma
Melnais meža strazds - uztraukums vakara krēslā
Melnā dzilna - balss 'kjiu...'
Melnā dzilna - balss 'klii...'
Melnā dzilna - balss 'kri...'
Melnā dzilna - balss 'kvi...'
Melnā dzilna - balss 'kvi...'
Melnā dzilna - bungošana
Melnā pīle - tēviņu balsis, lokāli putni jūrā
Melnā puskuitala - dziesmas fragments
Melnā puskuitala - uztraukums
Melngalvas ķauķis - dziesma
Melnkakla gārgale - migrantu balss lidojumā
Meža zoss - divi lokāli putni ūdenī
Meža zoss - neliels bars lidojumā
Meža balodis - dziesma
Meža pīle
Meža pūce - izlidojuši jaunie putni
Meža pūce - mātītes balss ligzdas tuvumā
Meža pūce - tēviņa riesta balss un mātītes saucieni fonā
Meža tilbīte - dziesma
Mežirbe - balss (svilpiens)
Mežirbe - uztraukums (ar mazuļiem)
Mērkaziņa - balss 'čipe, čipe ...'
Mērkaziņa - migrantu balss vakarā
Mērkaziņa - riesta lidojums
Mazais dumpis - riesta balss (līdzās skaļa lakstīgala)
Mazais dūkuris - riesta balss
Niedru lija - iespējams mātītes balss
Niedru lija - mātīte augstā lidojumā
Niedru strazds - dziesma
Niedru strazds - dziesma
Ormanītis - riesta balss
Paceplītis - dziesma
Paceplītis - sauciens
Paceplītis - uztraukums
Paipala - dziesma
Parastā ūbele - dziesma
Pelēkais strazds - lokāls bars
Pelēkais strazds - uztraukuma saucieni
Pelēkā dzilna - balss 'kju...'
Pelēkā dzilna - balss - lēna, īsa versija, arī viena bungošana
Pelēkā dzilna - balss - parastais sauciens
Pelēkvaigu dūkuris - riesta balsis
Peļkājīte - dziesma
Peļu klijāns - balsis ligzdošanas rajonā
Plukšķis - dziesma  (fonā piedzied lielā zīlīte)
Plukšķis - dziesma
Plukšķis - dziesma
Plukšķis - migrācijas sauciens
Plukšķis - uztraukums 'tjak ... tret-tret'
Plukšķis - uztraukums 'tjak, tjak ...'
Pļavu čipste - dziesma lidojumā
Pļavu čipste - dziesma lidojumā
Pļavu čipste - dziesma lokāli
Pļavu čipste - dziesma lokāli
Pļavu čipste - uztraukuma sauciens, dubults
Pļavu tilbīte - uztraukuma sauciens
Prīkšķe - mātītes balss (pāris ceļas spārnos)
Prīkšķe - tēviņa balss
Prīkšķe - mātītes balss (ar mazuļiem)
Pupuķis - balss 'kšrrr' (arī 2 reizes dziesma)
Pupuķis - dziesma
Purva ķauķis - dziesma
Purva ķauķis - dziesma
Purva ķauķis - dziesma
Purva ķauķis - dziesma
Purva ķauķis - saucieni 'čk' un 'tšrr'
Purva piekūns - izlidojis jaunais putns
Purva piekūns - uztraukums ligzdošanas rajonā (M balss)
Purva tilbīte - dziesma (lokāli, arī uztraukums)
Purva tilbīte - uztraukums
Rubenis - riests
Rubenis - riests
Sarkanrīklīte - dziesma
Sarkanrīklīte - dziesma
Sarkanrīklīte - sauciens 'ciii'
Sarkanrīklīte - sauciens 'tik'
Sāmsalas pīle - mātītes balss
Sāmsalas pīle - tēviņa balss
Seivi ķauķis - dziesma
Seivi ķauķis - dziesma un sauciens beigās
Sējas zoss - migrantu bars lidojumā
Sila cīrulis - dziesma no stacionāra punkta
Sila cīrulis - dziesma lidojumā
Sila cīrulis - dziesma no stacionāra punkta
Sila cīrulis - sauciens migrācijā (pārlido)
Sila cīrulis - sauciens no stacionāra punkta
Sila strazds - dziesma
Sila strazds - dziesma
Sila strazds - sauciens (lokāls putns)
Sila strazds - uztraukums
Sloka - balss 'psip' - divi putni pārlido
Sloka - riesta balss
Stepes čipste - dziesma
Sudrabkaija - balss pie ligzdas, mazuļi jau staigā pa jumtu
Sudrabkaija - balss ligzdošanas rajonā, uztraukums
Svītrainais ķauķis (2. putns) - dziesma fonā putns nr. 1
Svītrainais ķauķis (1. putns) - dziesma
Sandra
Tītiņš - dziesma (fonā piedzied čuņčiņš)
Trīspirkstu dzenis - balss 'kik..kik..' aktīvi pie ligzdas, fonā mazuļi
Trīspirkstu dzenis - balss 'kik..kik..'
Trīspirkstu dzenis - mazuļu balsis ligzdā, fonā pieaugušie
Upes ķauķis - dziesma
Upes ķauķis - dziesma
Upes tārtiņš - sauciens 'pri'
Upes tārtiņš - riesta lidojums (dziesma)
Upes tārtiņš - sauciens 'trrie'
Urālpūce - dziesma
Urālpūce - sauciens
Ūdensvistiņa - balss 'ki-kek...'
Vakarlēpis - balss 'krruit...'
Vakarlēpis - balss 'pre...'
Vakarlēpis - dziesma
Vidējais dzenis - balss
Vidējais dzenis - balss
Vidējais dzenis - bungošana
Zaļā dzilna - balss
Zaļā vārna - balss
Ziemeļu gulbis - aizsargājot ligzdošanas teritoriju
Ziemeļu gulbis - balss zemā lidojumā
Ziemeļu gulbis - migrantu bars lidojumā
Zivju dzenītis - balss
Zivju ērglis - balss ligzdošanas rajonā
Zivju ērglis - balss ligzdošanas rajonā (divas sērijas ar citādu nobeigumu)
Zivju gārnis - balsis kolonijā
Zivju gārnis - jauno putnu balss ligzdā
Zivju gārnis - jauno putnu balss ligzdā