Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

ārējie tirdznieciskie sakari
ārējo aizņēmumu konsolidācija
ārējo aizņēmumu konsolidēšanās
ārējs
ārējs sasveķojums
ārējs spožums
ārējs spožums
ārekonomikas banka
ārekonomiskie sakari
ārgalīgs
āriene
āriešu-
āriete
ārietis
ārīgs
ārija
ārisks
ārisķīgs
ārišķība
ārišķīgs
ārišķīgs spožums
ārišķīgums
ārišķs
ārkārtēja situācija
ārkārtēji
ārkārtējs
ārkārtējs gadījums
ārkārtējs gadījums
ārkārtīgi
ārkārtīgi vērtīgs
ārkārtīgi dārgi
ārkārtīgi priecīgs
ārkārtīgs
ārkārtīgs uztraukums
ārkārtīgums
ārlaidars
ārlaulībā dzimis
ārlaulības
ārlaulības bērns
ārlietu-
ārlīnijas sistēma
ārmija
ārnovadnieks
ārpagastnieks
ārpasaule
ārpievades elektroenerģija
ārpilsēta
ārpilsētas
ārpilsētas iedzīvotāja
ārpilsētas iedzīvotājs
ārpolitika
ārpolitikas
ārpolitisks
ārprāta lēkme
ārprātība
ārprātīgais
ārprātīgs
ārprātīgs niknums
ārprātīgums
ārprāts
ārpus
ārpus aizdomām esošs
ārpus kompetences
ārpus mājas
ārpus tiesas sēdes notiekošs
ārpusdarba
ārpusdarba-
ārpusdienesta
ārpusdīgļa dobums
ārpusdīgļa endoderma
ārpusdīgļa mezoderma
ārpuse
ārpusē
ārpusembrija endoderma
ārpusembrija mezoderma
ārpuses
ārpuses-
ārpuskārtas
ārpuskopienas valsts
ārpusķermeņa dobums
ārpusnoieta ieņēmumi
ārpusrealizācijas ieņēmumi
ārpussakņu barošanās
ārpussakņu mēslošana
ārpussakņu papildmēslošana
ārpusšūnas daļa
ārpustelpu-
ārpuszemes intelekta meklējumi
ārrindas-
ārsta radīts
ārsta sieva
ārste acu slimībās
ārste veneriskās slimībās
ārstējams
ārstēšana
ārstēšana ar hipnozi
ārstēt
ārstēties
ārstniecība
ārstniecības
ārstniecības gāzapgāde
ārstniecības gāzes apgāde
ārstniecības gurķene
ārstniecības kabineta iekārta
ārstniecības līdzeklis
ārstniecības un profilakses iestādes
ārstniecisks
ārstniecisks kurss
ārsts
ārsts acu slimībās
ārsts ādas slimībās
ārsts veneriskās slimībās
ārštata-
ārštata darbinieks
ārup
ārvalstis
ārvalstniece
ārvalstniecība
ārvalstnieks
ārvalsts pārstrāde
ārvalsts piegādātājs
ārvalsts pilsonība
ārvalstu kravas pārvadājumi pāri robežām
ārvalstu nauda
ārvēdes elektromašīna
ārzemes
ārzemēs
ārzemēs ražotas preces
ārzemju
ārzemju-
ārzemju izcelsmes preces
ārzemju izcelsmes ražojumi
ārzemju nauda
ārzemju pavalstnieks
ārzemju piegādātājs
ārzemju ražojumi
ārzemju valūtas kotējums
ārzemju valūtas kotēšana
ārzemniece
ārzemniecisks
ārzemnieks
ārzona
ārzonas
ātra daba
ātra biržas spekulācija
ātra daba
ātra gaita
ātrā palīdzība
ātra runāšana
ābeces patiesība
ābecnieks
ābečnieks
ābele
ābelnīca
ābolaine
ābolains
ābolājs
ābolinājs
āboliņa lapa
āboliņa lapiņa
āboliņa lauks
āboliņa sēklinieki
āboliņš
ābolots
ābols
ābolu vīns
āče
āda
ādainis
Ādama pēctecis
ādamābols
ādas
ādas apaļstumde
ādas apsarkums
ādas ārsts
ādas iesējumā
ādas imitācija
ādas izstrādājums
ādas jaka
ādas mētelis
ādas plēšana
ādas pletne
ādas vākos
ādas vēzis
ādenieks
ādeņa zirgs
āderains koks
ādere
āderēt
āderēt koku
ādinieks
ādiņa
ādminis
ādu dīrātājs
ādu stiepjamais koks
Āfrikas-
ākstība
ākstīgs
ākstīšanās
ākstīt
ākstīties
āksts
āķēt klāt
āķēt vaļa
āķīgi
āķīgs
āķīgs uzdevums
āķīgums
āķis
āķītis
āķveida
āķveida-
āķveidīgs
ālants
ālava
ālavnīca
ālēšanās
ālēties
ālīgs
āliņģis
āļoties
āmarīļa
āmeklis
āmrija
āmrījīgs
āms
āmura kāts
āmurgalva
āmuriņš
āmurs
āmurtēsuma-
āpšu suns
āra
āra-
ārā
āra apakšstacija
āra darbu emalja
āra elektriskā apakšstacija
āra gaiss
āra kamīns
āra platība
āra platības lauks
ārapveids
ārdēt
ārdināt
ārdīšana
ārdīšanās
ārdīt
ārdīt nost
ārdītājs
ārdīties
ārdīties nost
ārdošā slodze
ārdoši
ārdošs
ārds
ārdstieņu atstarpe
ārdstieņu starpa
ārdu klājs
ārdzeses elektromašīna
āre
āreče
ārējā augsnes virsma
ārējā dīgļlapa
ārēja greznība
ārējā ierīce
ārējā kontrole
ārējā krātuve
ārējā muitas likme
ārējā nodevu likme
ārējā nodokļu likme
ārējā pārbaude
ārējā pārstrāde
ārējā plazma
ārējā politika
ārējā vide
ārējais
ārējais apvalks
ārējais gaiss
ārējais gredzens
ārējais izskats
ārējais rāmis
ārējais skaistums
ārējais spožums
ārējais veids
ārējās ekonomiskās darbības banka
ārējās politikas
ārējās politikas joma
ārējās politikas sfēra
ārējās sekrēcijas dziedzeris
ārējās tirdzniecības sakari
ārējās tirdzniecības zona
ārējās vārtejas protokols
ārēji
ārējie aizdevumi
ārējie aizņēmumi
ārējie ekonomiskie sakari
ātra samaksa
ātra sirds
ātrā skaitīšana
ātra straume
ātra vērtspapīru pārdošana
ātrāk
ātras dabas
ātras dabas
ātras dabas-
ātras dabas cilvēks
ātras dusmas
ātraudzība
ātraudzīgs
ātraudzis
ātraudžu
ātrbojīgs
ātrbraucējs
ātrbūve
ātrbūvniecība
ātrceļš
ātrdabis
ātrdarbības-
ātrdarbīgs
ātrgaitas
ātrgaitas automaģistrāle
ātrgaitas josla
ātrgaitas plakanspiedne
ātrgaitas ruļļu plakanspiedne
ātrgaitas vilciens
ātrgājējs
ātrgriezējs
ātrgriezīgs
ātri
ātri sadusmojams
ātri sakaitināms
ātri saniknojams
ātri aiziet
ātri aizkaitināms
ātri aizlidojošs
ātri aizraut
ātri aizvainojams
ātri aizvest
ātri augošs
ātri gaistošs
ātri iztvaikojošs
ātri paiet
ātri pārejošs
ātri ritošs
ātri runāt
ātri tekošs
ātri uzliesmojošs
ātri veikt
ātri vien
ātrība
ātrīgs
ātrināt
ātrkustības josla
ātrputra
ātrputriņš
ātrruna
ātrs
ātrs skatiens
ātrs solis
ātrs un bargs
ātrs un nesaudzīgs
ātrsaistes cements
ātrsaistīgais cements
ātrsirdīgs
ātrsirdīgums
ātrskaitīšana
ātrslēdzējs
ātrslēdzis
ātrslidošanas
ātrslidotāja
ātrspiede
ātrspiedne
ātršuvējs
ātrulis
ātruma
ātruma raksturojums
ātruma režīms
ātrumraksturlīkne
ātrumraksturlīknes
ātrumrežīms
ātrums
ātrvilciens
ātržūstoša laka
ātržuves laka
āva
āveklis
āvīgs
āzenis
āzēt
Āzijas
āzis
āzītis
āži
āžus dīrāt
āžus kaut
ārkārtīgi vērtīgs
ārprātīgs niknums
ātri sadusmojams
ātri sakaitināms
ātri saniknojams