Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

ķaukstēt
ķauķis
ķeblis
ķeblītis
ķeburaini rakstīt
ķeburains
ķeburains raksts
ķeburi
ķeburīgs
ķeburs
ķecerība
ķecerības
ķecerīgs
ķēde
ķēdes bagarmašīna
ķēdes padeve
ķēdes savienojums
ķēdes tītava
ķēdes vinča
ķēdīte
ķēdītes
ķēdpadeve
ķeģis
ķeipt
ķeire
ķeiris
ķeizara
ķeizariene
ķeizariskais muzejs
ķeizariste
ķeizaristes
ķeizarkronis
ķeizars
ķeizarvalsts
ķekars
ķekaru muskare
ķekarveida tomāti
ķekarveidīgs
ķekata
ķekatas
ķekatnieks
ķeksēšana
ķeksēt
ķeksētājs
ķeksis
ķeksītis
ķēkša
ķekši
ķēķis
ķēķītis
ķelavainis
ķelle
ķelles lāpstiņa
ķelles mēle
ķelneris
ķēmeklis
ķēmīgs
ķēmīgums
ķemmdzija
ķemme
ķemmēšana
ķemmēt
ķemmēties
ķemmēts
ķemmrats
ķemmveida pavārpata
ķemm-veidīgs
ķēmošanās
ķēmoties
ķempe
ķēms
ķeneris
ķengājošs
ķengas
ķengāšana
ķengāšanās
ķengāt
ķengātāja
ķengātājs
ķengāties
ķēniņa dēls
ķēniņa goda krēsls
ķēniņa meita
ķēniņa valsts
ķēniņdēls
ķēniņiene
ķēniņmeita
ķēniņš
ķēniņvalsts
ķepa
ķēpa
ķepainītis
ķēpājums
ķēpāšana
ķēpāt
ķēpāties
ķepīgs
ķepināt klāt
ķepiņu kultivators
ķept
ķepuroties
ķepuroties pretī
ķer
ķerains
ķerbele
ķērcieni
ķērcoņa
ķergalvis
ķēriens
ķērkstēt
ķērkšana
ķērkt
ķermenis
ķermenisks
ķermeniskums
ķermeņa
ķermeņa-
ķermeņa apskate
ķermeņa būve
ķermeņa uzbūve
ķērna
ķērnāt
ķernāties
ķērnes piens
ķērnēt
ķerra
ķerras
ķerstelēties
ķerstīt
ķerstīties
ķerstītis
ķeršana un grābšana
ķeršanas
ķeršanās
ķert
ķert ar cilpām
ķert ciet
ķert kaulā
ķert lamatās
ķert peles
ķertais
ķertība
ķerties
ķerties kaulos
ķerties klāt
ķerties pie
ķerties pie dūšas
ķerties pie goda
ķerties pie pogām
ķerts
ķerveļi
ķesas
ķesele
ķeskas
ķest
ķestera sieva
ķesteris
ķeša
ķeta riņķis
ķeta caurule
ķeta cauruļvads
ķeta dupleksprocess
ķeta ekonomaizers
ķeta lietnis
ķeta lūciņa
ķeta rekuperators
ķeta stiklveidīgums
ķetna
ķets
ķēves
ķeza
ķēzīt
ķēzīties
ķēžsavienojums
ķēžu komutācija
ķibele
ķibica
ķidas
ķidāt
ķieģelītis
ķieģeļceplis
ķieģeļnīca
ķieģeļu arka
ķieģeļu ceplis
ķieģeļu fabrika
ķieģeļu grīda
ķieģeļu izgatavošanas
ķieģeļu klons
ķieģeļu loks
ķieģeļu ražošanas
ķieģeļu spiedne
ķieģeļu veidošanas mašīna
ķienains
ķīkste
ķikukaza
ķīķelēt
ķīķeris
ķīķēt
ķiķināt
ķiķināties
ķīla
ķīlas
ķilava
ķilda
ķildas
ķildīga sieviete
ķildīgs
ķildīgums
ķildniece
ķildnieka
ķildnieks
ķildošanās
ķildoties
ķīlēt
ķīlēta sija
ķīlis
ķīlītis
ķīlrieva
ķīlu spēle
ķīlu zīme
ķīlu zīmes īpašnieks
ķīļa izkrišana
ķīļa rieva
ķīļa zobainums
ķīļa zobs
ķīļaizbīdnis
ķīļbārdiņa
ķiļķeni
ķiļķens
ķīļsarievojuma paplatināšana
ķīļsija
ķīļtapu plāksne
ķīļu raksts
ķīļveida
ķīļveida-
ķīļveida aizbīdnis
ķīļveida arka
ķīļveida loks
ķīļveida sējummetināšana
ķīļveidīgs
ķimerēties
ķīmija
ķīmijas
ķīmijas-
ķīmiķe
ķīmiķis
ķīmiskā gatavība
ķīmiskā piesārņošana
ķīmiskā sārņošana
ķīmiskā tīrīšana
ķīmiskā tīrītava
ķīmiskais stikls
ķīmiski apstrādāt
ķīmiskie nogulumi
ķīmisko trauku stikls
ķīmisks
ķīmisks balinājums
ķimizācija
ķimizēšana
ķimizēt
Ķīnas bumbiere
Ķīnas glicīnija
ķīniete
ķīnietis
ķinītis
ķīnīzers
ķīpa
ķipars
ķīpiņa
ķiplokains
ķiploki
ķiploks
ķiploksīpoli
ķiploksīpols
ķiploku-
ķirbis
ķirbjaugi
ķirbju dzimta
ķircināšana
ķircināšanās
ķircināt
ķircinātājs
ķircināties
ķircinošs
ķirlāns
ķirmgrauzis
ķirmis
ķirmītis
ķirmja grauzumi
ķirmja grauzums
ķirmulis
ķirpa
ķirpgrauzis
ķirpis
ķirsis
ķiršbrūns
ķiršoga
ķiršsarkans
ķiršu dārzs
ķiršu koku audze
ķiršveida tomāti
ķirzaka
ķirzata
ķisens
ķīsis
ķiskas
ķite
ķitējamais
ķitelis
ķitēšana
ķitēšanas
ķitēt
ķiukstēt
ķīveklis
ķivere
ķīvēties
ķīvīgs
ķīviņš
ķivulis
ķivulītis
ķizināt
ķobis
ķocis
ķūķis
ķūķītis
ķuļķene
ķuļķēt
ķuļķētājs
ķuļķis
ķurķis
ķūrķis
ķurmis
ķutis
ķirmja grauzumi