Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

ņakāt
ņakāties
ņaudēšana
ņaudēt
ņaudoņa
ņaukstēt
ņavināt
ņēmējs
ņēmiens
ņemot
ņemot vērā
ņemt
ņemt ārā ķīli
ņemt ārā laužņus
ņemt ārā mutes dzelžus
ņemt ārā no rokdarbu rāmja
ņemt ārā skrūves
ņemt atpakaļ
ņemt cauri
ņemt dalību
ņemt kājas pār pleciem
ņemt krūti
ņemt kukuļus
ņemt laukā skrūves
ņemt ļaunā
ņemt maksu
ņemt nost
ņemt nost no rokdarbu rāmja
ņemt nost ieročus
ņemt nost mastus
ņemt nost no uzskaites
ņemt nost saiņus
ņemt nost seglus
ņemt omā
ņemt par dzīves biedru
ņemt par paraugu
ņemt par sievu
ņemt priekšā
ņemt pušu
ņemt rokās
ņemt savus vārdus atpakaļ
ņemt sev dzīvību
ņemt uz grauda
ņemt uz graudu
ņemt uz naga
ņemt uz parāda
ņemt uz zoba
ņemt uzskaite
ņemt vaļu
ņemt vērā
ņemt visroku
ņemt zemē
ņemties
ņemties dzīvību
ņemties melnās miesās
ņerga
ņerīties
ņerkstēt
ņezgu ņezgām
ņieburs
ņigu ņegu
ņikucis
ņiprs
ņiprulis
ņiprums
ņirba
ņirbas
ņirbēt
ņirbināt
ņirboņa
ņirbu vilnīši
ņirbu vilnīšiem klāts
ņirbuļot
ņirdzējs
ņirdzīga piezīme
ņirdzīgi
ņirdzīgs
ņirga
ņirgas
ņirgāšanās
ņirgāt
ņirgāties
ņirgt
ņirgt zobus
ņirkstēt
ņirmināt
ņirps
ņudzeklis
ņudzēt
ņudzināties
ņugām
ņugu ņugām
ņuka
ņūklis
ņuks
ņuņņas
ņurcīt
ņurdēšana
ņurdēt
ņurdētāja
ņurdētājs
ņurdīgs
ņurdoņa
ņurdzīt
ņurīt
ņurkāt
ņurkstēt
ņurrāšana
ņurrāt