Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

žadzināšana
žadzināt
žagaraine
žagarājs
žagari
žagariene
žagarot
žagars
žagas
žagata
žagi
žagot
žagoties
žagus
žakete
žākle
žāklis
žākļains
žākļu dzinums
žākļveida-
žākstīties
žāksts
žalūzijas
žalūzijsiets
žalūziju pelntveris
žalūzijveida siets
žampa
žancka
žargona-
žargons
žaudēt
žaudināt
žaunas
žaustīgs
žaustīties
žausts
žaut
žauties
žāva
žāvains
žāvas
žāvāšanās
žāvējamais
žāvējamais skapis
žāvējams
žāvējošs
žāvēšana
žāvēšana ar dūmgāzēm
žāvēšana ar gaisu
žāvēšanas
žāvēšanas telpa
žāvēšanas vakuumierīce
žāvēt
žāvēta gaļa
žāvēta liellopu gaļa
žāvētāja
žāvētājs
žāvētas sēnes
žāvētas ogas
žāvētava
žāvētavas-
žāvētavas ventilators
žāvēties
žāvēts
žeberīgs
žebērklis
žeicka
žeikste
žēlabaini
žēlabains
žēlabainums
žēlabas
žēlas
žēlastība
žēlastības dāvana
želatīna-
želatīns
želatīnveidīgs
žēli
žēlīgi uzklausīt
žēlīgs
žēlīgums
želnieks
žēlošana
žēlošanās
žēlot
žēlotājs
žēloties
žēlprātīgs
žēls
žēlsirdība
žēlsirdīgs
žēlums
žēlums pret sevi
ženēvietis
žeperains
žeperi
žeperis
žerstva
žesti
žestikulācija
žestikulācijas
žestikulēšana
žestikulēšanas
žests
žetons
žīds
žigli
žigloties
žigls
žiglums
žigolo
žīgurs
žilba
žilbināšana
žilbināt
žilbinošs
žilbt
žilbums
žiperīgs
žipers
žirbs
žirējams
žirēt
žirgts
žirgtulis
žirgtums
žiroskops
žļāga
žļāgt
žļekstēt
žļirkstēt
žļodzīgs
žļodzīt
žļodzīties
žļogans
žļudzēt
žļudzināties
žļūkstēt
žļukstināt
žļurkstēt
žmaudzīt
žmaudzīties
žņaudzējčūska
žņaudzējčūskas
žņaudzīt
žņaudzošs
žņaugi
žņaugt
žods
žodziņš
žoga kārts
žogmala
žogmale
žogmalis
žogmūris
Žogošana
žogot
žogs
žogsiena
žokejcepure
žokejs
žoklis
žokļa kauls
žonglēšana
žonglēt
žonglieris
žubināt
žubināties
žubīte
žuburains
žuburains zars
žuburarkls
žuburi
žuburots
žuburs
žugure
žūksnis
žukurēt
žulga
žulgans
žulgāt
žulgs
žulgt
žulīt
žultains
žultainums
žultīgs
žults
žults-
žuļiks
žūpa
žūpas
žūpība
žūpīca
žūpošana
žūpot
žūpot nost
žūpu Bērtulis
žūra
žūrēt
žūrētājs
žurga
žurgt
žurkastīte
žurkstēt
žurku inde
žurnāliespiedums
žurnālistikas-
žurnālists
žurnālistu-
žurnālistu istaba
žurnāls
žurnālsalikums
žurnālu iespiešana
žurnālu salikšana
žūt
žūžas
žužināšana
žužināt
žūžināt
žužināties
žūžošana
žūžot
žvadzēšana
žvadzēt
žvadzināšana
žvadzināt
žvadzoņa
žvakstēt
žvangoties
žvankstēt
žvarkstēt
žvidzināt
žvīgot
žvīgurs
žvīkstēt
žvindzēt
žvinga
žvingt
žvingulī
žvingulis
žvinkstēt
žvunkritenis