Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

aptraipīties
aptraipīts
aptraukt
aptriepēja
aptriepšana
aptriept
aptriepties
aptrūdēt
aptrūkt
aptrūkties
aptrulis
aptrunēt
aptrupēt
aptucis
aptūcis
aptukt
aptūkt
aptūkums
aptumsa
aptumsis
aptumst
aptumsums
aptumšojies
aptumšojums
aptumšošana
aptumšošanās
aptumšot
aptumšoties
aptumšots
aptuntulēt
aptuntuļot
aptura pirksts
aptura tapa
apturēšana
apturēt
apturēts pasūtījums
apturoša darbība
aptuvena atrašanās vieta.
aptuvenā vērtība
aptuveni
aptuvens
aptuvens aprēķins
aptuvens novērtējums
aptuvens rēķins
aptuvenums
aptuviene
aptuvis
aptuvu
aptuvumis
aptvars
aptvarste
aptvarstīt
aptveramība
aptverams
aptvere
aptvērējdetaļa
aptveres-
aptveres leņķis
aptverošā detaļa
aptverošs
aptveršana
aptvert
aptvēruma leņķis
apūbēt
apūdeņošana
apūdeņošanas
apūdeņošanas būve
apūdeņot
apūdeņotājs
apvada maģistrāle
apvada mezgls
apvaicāšanās
apvaicāties
apvainojies
apvainojošs
apvainojums
apvainošana
apvainot
apvainot citam citu
apvainotāja
apvainotājs
apvainoties
apvaislot
apvaisloties
apvāks
apvāku papīrs
apvalda
apvaldība
apvaldīšana
apvaldīt
apvaldīt sevi
apvaldīties
apvaldīts
apvālis
apvalka-
apvalkas
apvalkāt
apvalkātas drēbes
apvalkāties
apvalkāts
apvalks
apvalstīt
apvalstīties
apvāļāt
apvandīšana
apvandīt
apvārdošana
apvārdot
apvārīt
apvārsnis
apvāršņi
apvārtīt
apvārtīties
apvazāt
apvazāties
apvazāts
apvāzt
apvedceļš
apvēdināt
apvēdināties
apvēdīt
apvēdīties
apveids
apvējot
apvelkams
apvelt
apvelties
apveltīt
apvemt
apvemties
apventēt
apvērot
apvērst
apvērsta kroka
apvērstā lappuse
apvērstā puse
apvērstais reljefs
apvērsties
apvērsums
apvēršana
apvērties
apvēsmot
apvest
apvest ap stūri
apvēstīt
apvēzt
apvidattiece
apvidus
apvidus-
apvidus muzejs
apvidus pirmapskate
apvidus rekognoscēšana
apvidus vārds
apvidus vēsture
apvidvārds
apviedēt
apvienība
apvienības
apvienojams
apvienojot palielināt
apvienojot paplašināt
apvienojoties palielināties
apvienojoties paplašināties
apvienojums
apvienošana
apvienošana trestos
apvienošana vienā veselā
apvienošanas
apvienošanās
apvienošanās trestos
apvienot
apvienot no jauna
apvienot vienā veselā
apšūties
apšuve
apšuvēja
apšuvējs
apšuves
apšuvuma
apšuvums
aptaisīt
aptaisīties
aptamborēt
aptašķīt
aptašķīties
aptaucis
aptauja
aptaujas lapa
aptaujas lapas
aptaujāšanās
aptaujātais
aptaujāties
aptaukojies
aptaukojums
aptaukošanās
aptaukot
aptaukoties
aptaustīšana
aptaustīt
aptaustīt sānus
aptaustīt sevi
aptece
aptecēt
aptecētājs
aptēgāties
aptekāt
aptekāties
apteksne
aptēlot
apteļoties
aptērpties
aptēst
aptieciņa
aptieka
aptiekārs
aptiekmuzejs
aptieķnieks
aptiesāt
aptinamais
aptinums
aptiņāt
aptiņāties
aptīrīšana
aptīrīt
aptīrīt kabatas
aptīstīt
aptīstīties
aptīšana
aptīšanas
aptīt
aptīt ap pirkstu
aptīties
aptraipīšana
aptraipīšanās
aptraipīt
apvienotā nomenklatūra
apvienotā shēma
apvienoties
apvienoties no jauna
Apvienoto Nāciju Organizācija
apvienots
apvijamais
apvijums
apvīkstīt
apvildzis
apvīlējamais
apvīlēšana
apvīlēšanas
apvīlēt
apvīlētāja
apvīlētājs
apvilkšana
apvilkšanas
apvilkt
apvilkt kontūras
apvilkties
apvilkts
apviļāt
apvīļāt
apviļāties
apvirināt
apvīst
apvīstīt
apvīstīties
apvīšana
apvīšanas
apvīt
apvīties
apvītināt
apvītis
apvizmot
apzagt
apzāģējamais
apzāģēšana
apzāģēšanas
apzāģēt
apzāģētāja
apzāģētājs
apzāģēts
apzaļošana
apzaļošanas
apzaļot
apzāļot
apzaļumošana
apzaļumošanas
apzaļumot
apzavēt
apzelt
apzeltījums
apzeltīšana
apzeltīt
apzeltītāja
apzeltītājs
apzeltīties
apzeltīts
apzibēt
apzibināt
apziedēja
apziedēt
apziedot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28