Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

cabulis
cālēniņš
cālēns
cālis
cālītis
cāļu pārdevējs
cāļu perēšana
cāļu sildītājs
cāļu tirgotājs
cara dēls
cara meita
cara nogalināšana
cara noslepkavošana
cara pirmā galvaspilsēta
cara pirmā rezidence
cara valsts
cariene
cariste
cars
caur
caur un cauri
caurā vīle
caurais
caurais maiss
cauras
cauras sāpes
caurauklots
cauraust
caurbira
caurbiras
caurbiras miegs
caurbiris
caurbiru maiss
caurbirumi
caurbraucams pagalms
caurbraucējs
caurbraucot
caurbraukšana
caurbraukšanas atļauja
caurbrauktuve
caurcaurēm
caurdure
caurduris
caurduršana
caurdurt
caurdūrums
caureja
caurejams
caurejas
caurejas-
caurejas līdzeklis
caurejas zāles
caurejošs gaitenis
caurejošs koridors
caurējs
caureju veicinošs
caurgāju arka
caurgāju loks
caurgalis
cauri
cauri caurim ņemot
cauri izejama eja
caurīšdziedzeris
caurkaklis
caurkļuvušas skaņas spiediens
caurkrišana
caurlaide
caurlaides mēģinājums
caurlaidība
caurlaidīgums
caurlauzts
caurlūkošana
caurlūkot
caurmēra
caurmēra-
caurmērā
caurmēra ieguvums
caurmērs
caurmiegs
caurmirkstamība
caurmirkšanas spēja
caurpūšana
caurpūte
caurpūtes krāns
caurpūtes stādījumi
caurpūtes ventilis
caurredzama sēta
caurredzamība
caurredzams
caurredzams žogs
caurrūdāmība
caurrūdīšanās spēja
caurs
caurs maiss
caurs vēders
caursišana
caursišanas
caursite
caursitīgs
caursitnis
caursitums
caurskaņas spiediens
caurskate
caurskatīšana
caurskatīt
caurskatītāja
caurskatītājs
caurspīdglezna
caurspīdība
caurspīdīgs
caurspīdīguma koeficients
caurspīdīgums
caurspiedes aprēķins
caurspiedības starojums
caurspiedīga radiācija
caurspiedīgā spēja
caurspiedīgais attēls
caurspiešanas aprēķins
caurspiešanas ierīce
caurspiešanas pierīce
caurspiešanas spēja
caurstaigājams
caurstaigājams pagalms
caurstrāvot
cauršūt
caurtece
cauru
caurule
caurules aptvere
caurules caurspiedumlikšana
caurules iestrādāšana
caurules klāšana
caurules likšana caurspiežot grunti
caurules likšana, caurspiežot grunti
caurules skava
caurules veida
caurulīšu
caurulīte
cauruļkalte
cauruļu
cauruļu gaisa uzsildītājs
cauruļu gaissildis
cauruļu kopa
cauruļu krāsošanas ierīce
cauruļu krāsošanas pierīce
cauruļu pelntveris
cauruļu prese
cauruļu reģistrs
cauruļu savienojums ar uzmavām
cauruļu spiedne
cauruļu tīrīšanas ierīce
cauruļu tīrīšanas pierīce
cauruļu uzmavsavienojums
cauruļu vads
cauruļvades darbi
cauruļvads
cauruļvadu ierakums
cauruļvadu likšanas darbi
cauruļvadu līnija
cauruļvadu tranšeja
cauruļveida
cauruļveida gāzes sildītājs
cauruļveida gāzsildis
cauruļveidīgs
cauruļžāvētava
caurumaina sakārta
caurumains
caurumiņš
caurumojums
caurumošana
caurumošanas
caurumošanas puansons
caurumot
caurumota loksne
caurumotājs
caurumots
caurums
caurums piekāršanai
caurumsitis
caurumsitnis
caurumspiednis
caurumu caurspiednis
caurumu izsišana
caurumu spaists
caururbjošs
caururbt
caurvēdes elektromašīna
caurvēja stādījumi
caurvelce
caurviju plūsma
caurvilcis
caurvīt
cēberiņš
cedri
cedriens
cedriņi
cehs
ceipa
cekulainā nirpīle
cekulainā zīlīte
cekuliņš
cekulpīle
cekuls
cekulzīlīte
cekumi
cēlāja
cēlājs
celastrs
cēlējgriezējmeklētājs
cēlējs
cēli
celibāts
celiņš
celis
celīte
celītis
celma puve
celma trupe
celmaine
celmainība
celmainums
celmājs
cēlmetāla raudze
celmgals
celmiens
celminieks
celmiņš
celmlaušana
celmlauzis
celmoksne
celms
celmu laušana
celmu laušanas
celmu laužamais
celmu rāvējs
celofanēšana
celoms
cēlonība
cēlonis
cēlonisks
cēloņsakarība
celozijas
cēlprātība
cēlprātīgs
cels
cēls
cēlsirdība
cēlsirdīgs
cēlsirdīgums
celsme
celšana
celšanas
celšanās
celšanas spēja
celšanas tītava
celšanas vinča
celt
celt elles traci
celt apsūdzību
celt gaisa pilis
celt gaismā
celt ierunas
celt ķildas
celt māju
celt nost
celt pāri
celt personāla kvalifikāciju
celt spalvu
celt stāvus
celt traci
celt troksni
celt vai debesīs
celties
celties cenā
celties cīņai
celties kājās
celties pāri
celties stāvus
celtne
celtniecība
celtniecības
celtniecības apjoms
celtniecības eksperts
celtniecības finansēšana
celtniecības iecirknis
celtniecības industrija
celtniecības lietpratējs
celtniecības materiāli
celtniecības normas
celtniecības objekts
celtniecības paātrināšana
celtniecības pārvalde
celtniecības posms
celtniecības sagatavošanas periods
celtniecības specializācija
celtniecības stikls
celtniecības tāme
celtniecības tāmes dokumentācija
caurs maiss
celt elles traci
1 2 3 4 5