Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

i
i tā, i tā
ibēriešu-
ibēriete
ibērietis
Ibērijas-
iconographic analysis
idealizācija
idealizēšana
ideāls
ideja
ideju pilns
identificējams
identificējums
identificēšana
identificēšanas apzīmējums
identificēšanas zīme
identificēt
identifikācija
identifikācijas līdzekļi
identifikācijas pasākumi
identiskas preces
identisks
identiskums
identitāte
ideogrāfija
ideogrāfiska vēstule
ideoloģiskā apstrāde
ideoloģiski apstrādāt
IDI
idienišķs
idillisks
idiļļu rakstnieks
idiļļu sacerētājs
idiolekts
idioma
idiomātisks izteiciens
idiotisks
idiotisms
idiots
idrelļas pernica
idru eļļas pernica
ieadīšana
ieadīt
ieaicināšana
ieaicināt
ieaijāt
iealoties
ieapaļš
ieārdīt
ieaudi
ieaudzēšana
ieaudzēt
ieaudzēties vēderiņā
ieaudzināšana
ieaudzināt
ieaugt
ieaugties
ieauklēt
ieaulekšot
ieauļot
ieaurēties
ieauroties
iebadīt
iebaidīšana
iebaidīšanas
iebaidīt
iebaidīts
iebakstīt
iebālgans
iebāls
iebalsot
iebalts
iebarošana
iebarot
iebārstīt
iebāšana
iebaudījis
iebaudīt
iebaudīt maltīti
iebauroties
iebāzīt
iebāzt
iebāzt degunu
iebāzties
iebedre
iebelzt
ieberamā lūka
ieberamā piltuve
ieberamais
iebērējs
ieberšana
iebēršana
ieberšanās
iebēršanas
iebērt
iebērt par daudz cukura
iebērtais
iebērums
ieberzējums
ieberzēšana
ieberzēšanās
ieberzēt
ieberzēties
ieberzt
ieberzt
ieberzties
iebīdāms
iebīdīt
iebīdīties
iebiedēšana
iebiedēšanas
iebiedēt
iebiedēts
iebiezināt
iebiezinātājs
iebildums
iebildumu celšana
iebilst
iebilsties
iebilšana
iebimbāties
iebirdināt
iebirināt
iebirt
ieblakām
ieblakus
ieblandīties
ieblēdīties
ieblēties
iebliezt
iebļaut
iebļauties
iebojāt
ieborēt
iebradāt
iebrakšķēties
iebraucamā vieta
iebraucamais
iebraucējs
iebraucējs kas neuzturas savā pastāvīgajā mītnē
iebraucēju-
iebraucēju kontrole
iebraucis
iebrauckt grāvī
iebraukšana
iebraukšanas
iebraukšanas deklarācija
iebraukšanas maksa
iebraukšanas muitas iestāde
iebraukšanas osta
iebraukšanas vieta
iebraukt
iebraukt dziļi
iebraukt laulības ostā
iebraukt ostā
iebraukts
iebrauktuve būvlaukumā
iebraukušais
iebrāzties
iebrēkt
iebrēkties
iebrīkšķēties
iebrucējs
iebrukšana
iebrukt
iebrukums
iebrūns
iebuknīt
iebukņīt
iebuldurēt
iebungāt
ieburkšķēties
iebūvēt
iebūvētā pārbaude
iebūvēta telpa
iebūvētais adapters
iebūvētais devējs
iebūvētais tests
iebūvēts
iebūvēts nodalījums
iebūvietis
iecelšana
iecelt
iecelt amatā
iecelt durvis
ieceļošana
ieceļošanas
ieceļošanas kvota
ieceļošanas likums
ieceļošanas noformējums muitā
ieceļot
ieceļotāja
ieceļotāji
ieceļotājs
iecere
iecerējums
iecerēt
iecerētā
iecerētais
iecerēts
iecērtamā mašīna
iecienīt
iecienīts
ieciepties
iecietība
iecietīga izturēšanās
iecietīgi
iecietīgi izturēties
iecietīgs
iecietīgums
iecietināt
iecietināts
iecilāt
iecildība
iecildīgs
iecildīt
iecirknis
iecirkņa
iecirkņa ārsts
iecirst
iecirst čarku
iecirst nagus
iecirst pliķi
iecirst zīmi
iecirsties
iecirsts
ieciršana
iecirtējs
iecirtība
iecirtīgs
iecirtumiesiešana ar ķetnu
iecirtums
iecukurot
iecukuroties
iečabēties
iečarkoties
iečaukstēties
iečiepstēties
iečīkstēties
iečinkstēties
iečīpstēties
iečirkstēties
iečivināties
iečubināt
iečučināt
iečukstēt
iečukstēties
iečukstēts ausī
iečunčināt
iečurkstēties
iedaba
iedabāties
iedābt
iedabūt
iedalījums
iedalīšana
iedalīšana rajonos
iedalīt
iedalīt rajonos
iedalīt sīkākās daļās
iedalītāja
iedalītājs
iedaļa
iedambējums
iedambēšana
iedancoties
iedarbe
iedarbība
iedarbīgas metodes
iedarbīgs
iedarbīgums
iedarbināms
iedarbināšana
iedarbināšanas
iedarbināšanas dzinējs
iedarbināšanas iekārta
iedarbināšanas ierīce
iedarbināšanas mehānisms
iedarbināšanas moments
iedarbināšanas motors
iedarbināšanas stāvoklis
iedarbināt
iedarbinātājs
iedarbošanās
iedarboties
iedārdēties
iedarināšana
iedarināt
iedarvošana
iedarvot
iedarvoties
iedaudzināt
iedauzīt
iedauzīties
iedāvāt
iedāvināt
iededzināšana
iededzināšanas tehnika
iebraucējs kas neuzturas savā pastāvīgajā mītnē
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23