Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

l anafāze
l metafāze
l profāze
l prometafāze
l telofāze
laba audzināšana
laba ceļa vēja novēlējums
laba dikcija
laba doma
laba dūša
labā flanga
labā formā
laba īpašība
labā krasta apgabals
laba kvalitāte
laba mēle
laba oma
laba pazīšana
labā puse
labā roka
laba skaldnība
laba slava
labā spārna
labā stāvoklī
laba tiesa
laba uzvešanās
labad
labais
labais krasts
labais onkulis
labais varonis
labāk
labāk manevrējot
labākais
labākais paraugs
labāks
lābans
labas kvalitātes
labas kvalitātes laka
labas kvalitātes produkcija
labās puses-
labdabība
labdabīgs
labdabis
labdarība
labdarības
labdarīgs
labdaris
labdarītes
labdevības darbība
labdevis
labdien!
labdienas
labdienoties
labdzimtais
labdzimtīgs
labējā sabīde
labējā taisnošana
labi
labi apūdeņots
labi apgādāts
labi apmaksāts
labi atalgots
labi audzināts
labi barots
labi ejošs
labi gados
labi iekārtots
labi iepazinies
labi iesakņojies
labi informēts
labi izcepts
labi izticis
labi kopts
labi nepārdomāts
labi neuzraudzīt
labi noaudzis
labi nodomi
labi nostādīts
labi piegulēt
labi sadzīvot
labi satikt
labi veidojams
labi veidots
labi vien
labi zināms
labi zinošs
labi, lāgā nesadzirdēt
labializējums
labializēšana
labiāls
labība
labības-
labības bads
labības trūkums
labības augi
labības elevators
labības glabātuve
labības kalte
labības mēnesis
labības noliktava
labības novācamais
labības novākšanas
labības pļaujamā mašīna
labības pļaujmašīna
labības pļaujmašīnas šķīrējs
labības pļāvēja šķīrējs
labības pļāvējs
labības sējaparāts
labības sējmašīna
labības sēkla
labības tirdzniecība
labības tirdzniecības
labības-minerālmēslu sējmašīna
labības-zāļu sējmašīna
labie pakalpojumi
labiekārtojumi
labiekārtojums
labiekārtošana
labiekārtot
labiekārtots
labiericības
labierīcības
labierīkošana
labierīkot
labierīkots
labietis
labils
labināt
labināties
labināties klāt
labinieks
labklājība
labojams
labojošs
labojuma
labojuma koeficients
labojums
labojumu koeficients
labošana
labošanas
labošanas-
labošanās
labošanas iestāde
labošanas nams
labot
labot no jauna
labot restaurācijas kļūdas
labotāja
labotājs
labots
labpatika
labpatikt
labpatikties
labprāt
labprāt iedzert
labprātāk
labprātība
labprātīgi
labprātīgi vienojoties
labprātīgs
labprātīgums
labpusēja pneimonija
labpusējs plaušu karsonis
labrīt
labrocīts
labrusks
labs
labs garastāvoklis
labs prāts
labs rikšotājs
labs sākums
labs šāvējs
labsajūta
labsirdība
labsirdīgi
labsirdīgs
labsirdīgums
labskanība
labskanīgi
labskanīgs
labskanīgums
labskaņa
labu labais
labu tiesu
labulis
labuma guvējs
labumi
labums
labvēle
labvēlība
labvēlības tarifu izmantošana
labvēlības tarifu piemērošana
labvēlīga noskaņošana
labvēlīgi ietekmējošs
labvēlīgi noskaņot
labvēlīgi noskaņots
labvēlīgs
labvēlīgs stāvoklis
labvēlīgums
labvēlis
lācene
lācenes
lācīgs
lācīgums
lācis
lacīte
lācītis
lāča
lāčausis
lāčot
lāčpurni
lāču māte
lāčumāte
lāde
lādēšanās
lādēt
lādētājs
lādēties
lādināt
lādiņš
lādīte
lādzīgs
lādzīgums
lāga
lāgā
lāga cilvēks
lāga cilvēks
lāga dvēsele
lāga vīrs
lāgiem
lāgošana
lāgošanas āmurs
lāgošanas darbarīks
lāgošanas plate
lāgs
lāgu lāgiem
lai
lai arī
lai arī uz kurieni
lai būtu kur būdams
lai cik
lai dzīvo
lai gan
lai kā
lai kad
lai kas
lai kur
lai kuram
lai kuri
lai kurp
lai kurp arī
lai kurš
lai kuru
lai vai
lai vai kur
laicīgāk
laicīgi
laicīgs
laicīgums
laicināt
laicināties
laiciņš
laidarniece
laidars
laide
laidējs
laidelēties
laidena pāreja
laidena trase
laidene
laidenes
laidenība
laidenieks
laidens
laidens apveids
laidenums
laideņu kārta
laidiens
laidnieks
laidnis
laidns
laidums gaismā
laikā
laika algas strādnieks
laikā attīstīts tēls
laika biedrs
laika darba alga
laika darba sistēma
laika darba strādnieks
laika dienests
laika drēgnums
laika gaitā
laika grāmata
laika ierobežojums
labi apūdeņots
labības bads
labības trūkums
labot no jauna
lai vai kur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10