Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

pārgaismošana
pārgājiena
pārgājiens
pārgalvība
pārgalvīgs
pārgalvīgums
pārgalvis
pārgalvnieks
pargatavība
pārgatavība
pārgatavojies
pārgatavojies auglis
pārgatavojusies oga
pārgatavoties
pārgāze
pārgāzne
pārgāznes dambis
pārgāzt
pārgāzties
pārgāztipa dambis
pārgleznošana
pārgleznot
pārgrābt
pārgrafēt
pārgrauzdēt
pārgrauzdēties
pārgrauzt
pārgribējies
pārgriešana
pārgriezt
pārgriezt sev rīkli
pārgriezties
pārgriezuma vieta
pārgriezums
pārgrozība
pārgrozīgs
pārgrozījums
pārgrozīt
pārgrozīties
pārgrupējums
pārgrupēšana
pārgrupēt
pārgrūst
pārgrūstīt
pārgudrība
pārgudrinieks
pārgudrs
pārgulēšanās
pārgulēt
pārgulēt nakti
pārgulēties
pārgulties
pārgurdēties
pārgurdināt
pārguris
pārgurt
pārģērbies
pārģērbšanās
pārģērbt
pārģērbties
pārģērbts
pāri
pāri darīt
pāri galvai
pāri kaklam
pāri par
pāri pārēm
pāri robežām pārvietojamo preču kontrole
pāri robežām pārvietojamo preču uzraudzība
pārība
parībēt
pāridarījums
pāridarītājs
pārierosināšana
pārierosme
pāriešana
pāriešana pāri
pariet
pāriet
pāriet cita rokās
pāriet pāri
parietālā dziedzeršūna
parietālā gremošana
parietālais glandulocīts
parikte
pārīnāks
parinde
parindes-
pārinventarizēšana
pārinventarizēšanas
pārinventarizēt
pariņķot
paripināt
paripot
pārīrējums
pārīrēšana
pārirties
pāris
pāriskums
paritātes
parītdiena
paritēt
paritināt
parīts
parīvēt
Parīzes-
parīziešu-
parīziete
parīzietis
pārizmantošana
pārjāt
pārjaunot
pārjautāšana
pārjautāt
pārjoņot
pārjozt
pārjozties
pārjūga
pārjūgs
pārjume
pārjums
pārjumšana
pārjumt
parka noslodze
parka slodze
pārkabināšana
pārkabināt
pārkairināts
pārkaisījums
pārkaisīšana
pārkaisīt
pārkaisītāja
pārkaisītājs
pārkaitēt
pārkaitināt
pārkaldinājums
pārkaldināšana
pārkalpot
pārkalst
pārkalšana
pārkalt
pārkaltēšana
pārkaļķošana
pārkaļķošanās
pārkāpe
pārkāpēja
pārkāpējs
pārkāpjot pilnvaras
pārkāpšana
pārkāpt
pārkāpt autortiesības
pārkāpt intelektuālā īpašuma tiesības
pārkāpt noteikumus
pārkāpums
pārkāpumu atklāšana
pārkāpumu izpēte
pārkarāties
pārkare
pārkarens
pārkāries
pārkāries pāri
pārkarināties
pārkarse
pārkarsējums
pārkarsēšana
pārkarsēt
pārkarsis
pārkarst
pārkārst
pārkarsums
pārkaršana
pārkāršana
pārkārties
pārkārties pāri
pārkārtojums
pārkārtošana
pārkārtošanās
pārkārtot
pārkārtotāja
pārkārtotājs
pārkārtoties
pārkārtots
pārkarus
pārkasīt
pārkaulojums
pārkaulošanās
pārkausējums
pārkausēšana
pārkausēt
pārkausēties
pārkaut
parketa licējs
parketa slīpēšanas mašīna
parketa slīpmašīna
parketnieks
pārklājams
pārklājēja
pārklājlogi
pārklājs
pārklājsagulums
pārklājums
pārklasificēšana
pārklāšana
pārklāšana ar krāsu
pārklāšanas
pārklāt
pārklāt zīmējumiem
pārklāt ar glazūru
pārklāt ar gumiju
pārklāt ar metālu
pārklāt ar platīnu
pārklāt ar rētām
pārklāt sienas
pārklāt sienu ar zīmējumiem
pārklāties
pārklāties ar sarmu
pārklāts ar glazūru
pārklāts ar gumiju
pārklausīt
pārklausīties
pārklaušana
pārklaušināt
pārklejot
pārklibot
pārkļūt
pārknābt
pārkniebt
pārkniedējums
pārkniedēšana
pārkodums
pārkontrolēt
pārkopējums
pārkopēšana
pārkopēt
pārkost
pārkostā vieta
pārkrāmēties
pārkrāsojums
pārkrāsošana
pārkrāsot
pārkrasts
pārkratīšana
pārkratīt
pārkraujams
pārkraušana
pārkraušanas
pārkraušanas celtnis
pārkraušanas lidosta
pārkraušanas vieta
pārkraut
pārkravājams
pārkravāšana
pārkravāšanas
pārkravāšanās
pārkravāt
pārkravātājs
pārkravāties
pārkrāvēja
pārkrāvējceltnis
pārkrāvējs
pārkrāvums
pārkrievošana
pārkrievošanās
pārkrievošanas politika
pārkrievot
pārkrievoties
pārkrimst
pārkristalizēšana
pārkristalizēšanās
pārkristalizēt
pārkristalizēties
pārkrustiem
pārkrustis
pārkrustīt
pārkrustīties
parks
parkšķēt
parkšķināt
pārkulšana
pārkult
pārkulties
pārkūlums
pārkūņoties
pārkūpināt
pārkūpināties
pārkūsāt pāri
pārkvalificējums
pārkvalificēšana
pārkvalificēšanās
pārkvalificēties
pārkvēpināt
parķa
pārķemmēšana
pārķemmēt
pārķemmēties
pārķeršana
pārķert
pārķīlājums
pārķīlāšana
pārķīlāt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38