Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

pārplūde
pārplūdes kanāls
pārplūdes vārsts
pārplūdi
pārpludināšana
pārplūdināšana
pārpludināt
pārplūdināt
pārplūds
pārplūdums
pārplūsme
pārplūst
pār-plūst
pārplūšana
pārpogāt
pārprasīšana
pārprasīt
pārprast
pārpratums
pārprojektējums
pārprojektēšana
pārprojektēt
pārprotams
pārpūle
pārpūlējies
pārpūlēšanās
pārpūlēt
pārpūlēties
pārpurināšana
pārpurināt
pārpurvojies zemums
pārpurvojusies zema vieta
pārpūt
pārradīšana
pārradīt
pārraibināt
pārraide
pārraides
pārraidīšana
pārraidīšana pa radio
pārraidīšanas
pārraidīt
pārrakstīšanās
pārrakstīšanās kļūda
pārrakstīt
pārrakstītais
pārrakstītājs
pārrakšana
pārrakt
pārrāpot
pārrāpties
pārrasēt
pārrasties
pārraudze
pārraudzība
pārraudzīšana
pārraudzīt
pārraudzītājs
pārraugs
pārraust
pārrausties
pārraustīties
pārraušana
pārraušanas pagarinājums
pārraušanas pārbaude
pārraušanas pretestība
pārraut
pārrauties
pārravēšana
pārravēt
pārrāvuma traucējums
pārrāvumpagarinājums
pārrāvums
pārredzams
pārreģistrēšana
pārreģistrēšanas
pārreģistrēt
pārrēķina pavadrēķins
pārrēķinājums
pārrēķināšana
pārrēķināšanās
pārrēķināt
pārrēķināties
pārrēķins
pārrestaurēt
pārripināt
pārripot
pārritēt
pārrīties
pārritināt
pārrīvēt
pārrotaļāties
pārrūdījums
pārrūdīšana
pārrūgt
pārruna
pārrunājams
pārrunas
pārrunāšana
pārrunāšanās
pārrunāt
pārrunāties
pārsacīšanās
pārsacīties
pārsaiņošana
pārsaiņot
pārsaite
pārsaldēt
pārsaldēties
pārsaldināt
pārsālījums
pārsalikums
pārsālīšana
pārsālīt
pārsalt
pārsāpēt
pārsātinājies
pārsātinājums
pārsātināšana
pārsātināts
pārsautēt
pārsautēties
pārsēdināt
pārsedze
pārsedzošs sagulums
pārsega
pārseglīste
pārsegs
pārsegšana
pārsegt
pārsegtības pakāpe
pārsegties
pārseguma izturība
pārseguma nestspēja
pārseguma pakāpe
pārsegums
pārsēja
pārsējs
parseks
pārsēšana
pārsēt
pārsienamais
pārsiešana
pārsiešanas
pārsiet
pārsiet sev brūci
pārsijāšana
pārsijāt
pārsist
pārsisties
pārskābe
pārskābēt
pārskābt
pārskaisties
pārskaities
pārskaitījuma
pārskaitījums
pārskaitījums kontā
pārskaitīšana
pārskaitīšana kontā
pārskaitīšanas
pārskaitīšanās
pārskaitīt
pārskaitīties
pārskaitlis
pārskaitļa-
pārskaldīšana
pārskaldīt
pārskaldīties
pārskalot
pārskanēt
pārskānēt
pārskaņa
pārskārdīte
pārskata
pārskata rakstīšana
pārskata rakstīšanas standarti
pārskata raksts
pārskatāmi
pārskatāmība
pārskatāms
pārskatīšana
pārskatīt
pārskatīties
pārskats
pārskats par darbu
pārskatu adresāts
pārskatu pārbaude
pārskatu saņēmējs
pārskatu u.tml. kārtošana
pārskriešana pāri
pārskriešus
pārskriet
pārskriet ar acīm
pārskriet pāri
pārskrūvēt
pārskrūvēties
parsla
pārsla
pārslacināt
pārslacīt
pārslains
pārslampāt
pārslapt
pārslaucene
pārslaucīšana
pārslaucīt
pārslaucīt ar flaneli
pārslavēt
pārslēdzējs
pārslēdzis
pārslēgs
pārslēgšana
pārslēgties
pārslīdēt
pārslidināt skatienu
pārslimot
pārslīpēt
pārslodze
pārslogojums
pārslogošana
pārslogot
pārslogotība
pārslogots
pārslot
pārsmalcināt
pārsmalcināts
pārsmējējs
pārsmēķēties
pārsmiekls
pārsmiet
pārsniegšana
pārsniegt
pārsniegums
pārsolīt
pārspēkot
pārspēks
pārspēle
pārspēlēšana
pārspēlēties
pārspert soli
pārspēšana
pārspēt
pārspēt darbā
pārspēt drošsirdībā
pārspēt jāšanas sacīkstēs
pārspēt spožumā
pārspēt viltībā
pārspīlējums
pārspīlēšana
pārspīlēt
pārspīlēti svinīgs
pārspīlēti delikāti izturēties
pārspīlēti moderns
pārspīlēti smalkjūtīgi izturēties
pārspīlēti svinīgs
pārspīlēts
pārspļaudīt
pārspļaut
pārspodrināšana
pārspodrināt
pārspolēšana
pārspolēt
pārsprādzēt
pārsprāgšana
pārsprāgt
pārspraust
pārspraušana
pārspriest
pārspriešana
pārsprūst
pārspurgt
pārstādāms
pārstādījums
pārstādīšana
pārstādīšanas
pārstādīt
pārstāds
pārstaigāt
pārstaipīties
pārstāja
pārstāstīt
pārstāšana
pārstāt
pārstāt dejot
pārstāt kosties
pārstāt vārīties
pārstatījums
pārstatīšana
pārstatīt
pārstāvēšana
pārstāvēt
pārstāvēts
pārstāvība
pārstāvis
pārstāvji
pārstāvju-
pārstāvniecisks
pārsteberēt
pārstāvju palātas lēmums ierosināt senātā lietu par prezidenta atcelšanu no viņa amata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38