Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

pārsteidzība
pārsteidzīgi
pārsteidzīgs
pārsteidzoši
pārsteidzošs
pārsteiga
pārsteigt
pārsteigties
pārsteigts
pārsteigums
pārstepēšana
pārstepēt
pārstērķelēt
pārstiepšana
pārstiept
pārstiepties
pārstiepums
pārstīgot
pārstiklot
pārstīvēties
pārstīvināt
pārstrādājies
pārstrādājums
pārstrādāšana
pārstrādāšanas
pārstrādāšanās
pārstrādāt
pārstrādāties
pārstrādāts
pārstrāde
parstrādeņi
pārstrādeņi
pārstrādes darbi
pārstrādes uznēmums
pārstrādes zudumi
pārstrīķēt
pārstrīpot
pārstumdīšana
pārstumdīt
pārstumšana
pārstumt
pārsūdzēšana
pārsūdzība
pārsūdzības
pārsukāšana
pārsukāt
pārsukāt sev matus
pārsukāties
pārsust
pārsūtījums
pārsutināt
pārsutināties
pārsūtīšana
pārsūtīšanas ātrums
pārsūtīšanas datums
pārsūtīšanas lidosta
pārsūtīt
pārsūtītājam nodotās preces
pārsūtītājs
pārsvarā esošais
pārsvarā esošs
pārsvars
pārsvārs
pārsvempties
pārsvēršanās
pārsvērties
pārsviest
pārsviest pār kanceli
pārsviesties
pārsvilpot
pārsvilpt
pārsvītrot
pāršalkt
pāršaut
pāršauties
pāršķelšana
pāršķelšanās
pāršķelt
pāršķelt akmeni
pāršķelties
pāršķērmēt
pāršķērst
pāršķiebies
pāršķiebšanās
pāršķiebt
pāršķiebts
pāršķilties
pāršķirošana
pāršķirstīšana
pāršķirstīt
pāršķirties
pāršķīst
pāršļakāties
pāršļakstēt
pāršļakstīties
pāršļākt
pāršļākties
pāršļaukt
pāršļūkt
pāršņāpt
pāršūšana
pāršūt
pārtaise
pārtaisījums
pārtaisīšana
pārtaisīšanas
pārtaisīt
pārtaksējums
pārtaksēšana
pārtamborēt
pārtapis cilvēkā
pārtapt
pārtaukojies
pārtaukoties
pārtecēt
pārtecināt
pārteikšanās
pārteikties
pārtempties
pārtenterēt
pārtepēšana
pārtepēt
partera ložas
partera pēdējās rindas
pārtērējums
pārtērēšana
pārtērēt
pārtēriņš
parters
pārtetovēt
partial exemption
pārticība
pārticīgs
participa-
participiāls
particips
pārticis
pārtieši
pārtiešu
pārtievināt
partija
partijas administratīvais aparāts
partijas biedrs
partijas frakcijas vadītājs kongresā
partijas gars
partijas mašīna
partijas organizators kongresā
partijas piederība
partijiskums
partijnieks
pārtika
pārtikai nederīga izejviela
pārtīkājies
pārtikas
pārtikas krājumi
pārtikas līdzekļi
pārtikas preces
pārtikas produkti
pārtikšana
pārtikt
pārtikt no gaisa un mīlestības
partikula
partikulārs
pārtīmekļot
pārtinamais
pārtīrīšana
pārtīrīt
pārtīšana
pārtīšanas telpa
pārtīt
partitīvs
pārtītuve
partizāns
partizāņu cīņa
partizāņu kustība
partnerattiecības
partneri
partnerība
partneris
partnerlīgums
partneruzņēmumu līgums
pārtrauce
pārtraukšana
pārtraukšanas ilgums
pārtraukt
pārtraukt ar starpsaucieniem
pārtraukt grūtniecību
pārtraukt līguma attiecības
pārtraukt pazīšanos
pārtraukt sakarus
pārtrauktas darbības konveijers
pārtrauktas riteņa pēdas
pārtrauktība
pārtraukts pasūtījums
pārtraukumainais konveijers
pārtraukumainas riteņa pēdas
pārtraukumainība
pārtraukumains klibums
pārtraukumains pamats
pārtraukums
pārtrenkt
pārtriekt
pārtrīšana
pārtrīt
pārtrūdēt
pārtrūkšana
pārtrūkt
pārtrūkuma vieta
pārtrūkums
pārtrumpot
pārtrunēt
pārtrupēt
pārts
pārtūcis
pārtulkošana
pārtulkot
pārtulkots
pārtvaice
pārtvaice ar tvaiku
pārtvaices produkts
pārtvaices retorte
pārtvaicēšana
pārtvaicēt
pārtvaicēt ūdeni
pārtvaicētājs
pārtveršana
pārtvert
parudenes
parudens
paruds
parūka
parukšķēt
parūkt
pārum pāri
pārums
paruna
parunas
parunas-
parunāt
parunāties
pārupe
pārupes
parūpēšanās
parūpēt
parūpēties
parupjš
parušināt
parušināties
pārvadājamā krava
pārvadājams
pārvadājuma
pārvadājuma maksa
pārvadājumi
pārvadājumi uz paletēm
pārvadājums
pārvadājums, izmantojot TIR grāmatiņu
pārvadājumu atļauja
pārvadājumu centrs
pārvadājumu līgums
pārvadājumu maršrutizācija
pārvadājumu maršrutizēšana
pārvadājumu sertifikāts
pārvadāšana
pārvadāšana konteineros
pārvadāšanas
pārvadāšanas maksa
pārvadāt
pārvadāt ar kravas automobili
pārvadāt ar smago automobili
pārvadāt ar vilcienu
pārvadāt atbilstoši ITI procedūrai
pārvadāt muitas kontrolē
pārvadāt pa dzelzceļu
pārvadātāja parādi
pārvadātāja saistības
pārvadātājaģentūra
pārvadātājs
pārvadāties
pārvadīt
pārvads
pārvaicājums
pārvaicāšana
pārvaicāt
pārvākšanās
pārvākties
pārvalciņš
pārvalde
pārvaldes
pārvaldes-
pārvaldes automatizācija
pārvaldes automatizēšana
pārvaldes dokuments
pārvaldes telpa
pārvaldība
pārvaldības revīzija
pārvaldījums
pārvaldīšana
pārvaldīt
pārvaldītāja
pārvaldītājs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38