Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

paša-
pašā augšā
paša dieva dots
paša izdomājums
pašā laikā
pašaizdedze
pašaizdegamība
pašaizdegšanās
pašaizdegšanās spēja
pašaizliedzība
pašaizliedzīgs
pašaizliedzīgums
pašaizsardzība
pašaizsargāšanās
pašaizstāvēšanās
pašapaugļojošs
pašapaugļošanās
pašapgāde
pašapkalpes veikals
pašapkalpošanās veikals
pašapmānīšanās
pašapmāns
pašapmierināšanās
pašapmierinātība
pašapmierināts
pašapmierināts cilvēks
pašapmierināts muļķis
pašappute
pašapputeksnēšanās
pašapputekšņojošs
pašapzinīgi
pašapzinīgs
pašapzinīgums
pašapziņa
pašārdes vakuola
pašās beigās
pašatteikšanās
pašattīre
pašaudīt
pašaudīt acīm
pašaudu pārstāds
pašaudzēts
pašaudzināšana
pašaudzināšanas
pašauri
pašausta drāna
pašausta drēbe
pašausti apģērbi
pašausti audumi
pašaustīt
pašausts apģērbs
pašausts audums
pašaut
pašaut acis
pašauties
pašbarotājs
pašbrūvētais
pašcildināšana
pašdarbības-
pašdarināts
pašdievināšana
pašfinansēšana
pašfinansēšanās
pašgājēja mašīna
pašgājēja virpa
pašgājējmašīna
pašgājējprese
pašgājējs arkls
pašgājējspiedne
pašgatavots
pašgrābējceltnis
pašgrābis
pašgrābja-
pašgrābja atvērums
pašgrābjceltnis
pašgrābjekskavators
pašgrābjkrāvējs
pašiedvesma
pašielaidējs
pašierosmes vienfāzes kolektordzinējs
pašierosmes vienfāzes kolektormotors
pašiestāstījums
pašiestatīga sistēma
pašindukcija
pašizdevums
pašizgatavots
pašizgāzējs
pašizglītība
pašizglītības
pašizkravējs
pašizkrāvējs
pašizkrāvējs automobilis
pašizlicējs
pašizmaksas kalkulācija
pašizmaksas kalkulēšana
pašizmaksas pazemināšana
pašizmaksas pazemināšanās
pašiznīcināšana
pašiznīcināšanās
pašizvede
pašizvedums
paškontrole
paškontroles
paškritikas
paškritisks
pašķaudīt
pašķavāties
pašķelt
pašķidrināšana
pašķiebt
pašķiebties
pašķielēt
pašķindēt
pašķindināt
pašķiršana
pašķirt
pašķirties
pašķobīt
pašķobīties
pašķūne
pašķūre
pašlabuma
pašlabuma meklēšana
pašlabuma meklētājs
pašlabumnieks
pašlaik
pašlepns
pašlīmējošās plēve
pašlīmīgā plēve
pašļakstināt
pašļakstināties
pašļakstīt
pašļakstīties
pašļākt
pašļaucīt kaulus
pašļūkāt
pašļūkt
pašļupstēt
pašmācība
pašmācības
pašmācības grāmata
pašmāju ražojumi
pašmakstināt
pašmaukstināt
pašmaukt
pašmīla
pašmīlība
pašmīlīgs
pašmīlis
pašmocība
pašnāvniece
pašnāvnieks
pašnoskaņošanas sistēma
pašņaukt
pašņirkstēt
pašpadevējs
pašpadevis
pašpalaidējs
pašpaļāvība
pašpaļāvības trūkums
pašpaļāvīgs
pašpaļāvīgums
pašpārbaude
pašpārbaudes
pašpārliecība
pašpārliecināts
pašpārvalde
pašpārvaldība
pašpatēriņa sadalietaise
pašpatēriņa sadalne
pašpatika
pašpielicējs
pašpielikšana
pašplūsma
pašplūsmes eļļošana
pašpuika
pašpuikas
pašreģistrācija
pašreģistrēšanās
pašreiz
pašreizējā finanšu u.tml. stāvokļa pārskats
pašreizējais
pašreizējais brīdis
pašreizējs
pašrocīgi uzrakstīts
pašrocīgs
pašsaglabāšanās instinkts
pašsakaršana
pašsālīts
pašsasilšana
pašsavaldīšanās
pašslavināšana
pašsuģestija
paštaisīts
paštece
pašteces eļļošana
paštecinātais
paštīksmināšanās
paštīrīšanās
paštransports
pašu audzēts
pašu audzināts
pašu audzināts bērns
pašu brūvējums
pašu cepums
pašu cilvēks
pašu valsts ražojumi
pašu zemes iekārta
pašūdināt
pašūpot
pašūpoties
pašūšana
pašūt
pašūta
pašuzslava
pašuzupurēšanās
pašvaldība
pašvēde
pašvēdināšana
pašvīkāt
pašvīkstināt
pašvilcējkauss
pašzemes-
pašzemes iekārta
pašžāvēts
pat
patafons
pātaga
pātagot
pātagot bez jēgas
patāgs
pataisīšana
pataisīt
pataisīt mīkstu
patāls
patamborēt
patapa
patapen
patapi
patapinājums
patapināšana
patapināt
patapinātājs
patapt
patapu
pātari
patarkšķēt
pātarot
pātaru krelles
pataujāt
pataupīšana
pataupīt
pataustīt
patecējums
patecēt
patecināt
pateciņus
pateicība
pateicīgs
pateicos
pateicos!
pateicoties
pateidzināt
pateikšana
pateikt
pateikt ardievas
pateikties
patekas
patēlojums
patencināt
patenkot
patentdokumentu fonds
patenterēt
patentēt
patentētās preces
patents
patenttiesību pārkāpšana
patenttiesību pārkāpums
patentu fonds
patentu klasifikācija
patentu likumi
patentu tiesības
patentu valsts klasifikācija
patentzinātne
patentzinība
patērējams
patērēšana
patērēšanas
patērēt
patērētāja attieksme
patērētājs
patērētāju
patērgāt
patēriņa
patēriņa cilvēknorma
patēriņa norma uz cilvēku
patēriņa priekšmets
patēriņa tirgus piesātinājums
patēriņa tirgus piesātināšana
patēriņš
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38