Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

pieskrūvēšana
pieskrūvēt
pieskrūvēties
pieskumt
pieslacīt
pieslampāt
pieslapināt
pieslaucīt
pieslaukt
pieslēgs
pieslēgt
pieslēgties
pieslēgvieta
pieslejleņķis
pieslejplakne
pieslēpt
piesliegties
pieslienams
piesliet
pieslieties
pieslietnes
pieslīpējums
pieslīpēšana
pieslīpēšanas
pieslīpēšanas šablons
pieslīpēt
pieslīpēts
pieslīpnis
piesmacis
piesmadzēt
piesmagt
piesmakot
piesmakt
piesmakums
piesmaržināt
piesmaržināties
piesmaržot
piesmēķēt
piesmelt
piesmelties
piesmerdelēt
piesmerdēt
piesmērēšana
piesmērēt
piesmērētāja
piesmērēties
piesmiet
piesmiets
piesmircis
piesmirdēt
piesmirdināt
piesmirst
piesmulēt
piesmurgāt
piesmurgulēt
piesnāt
piesnidzis
piesolīšana
piesolīt
piesolīties
piesoļot
piespēle
piespēlēšana
piespēlēt
piespert
piespieddarbs
piespiedēj rullītis
piespiedēj...
piespiedējveltnītis
piespiedmontāžas metode
piespiedu
piespiedu-
piespiedu darbi
piespiedu darbs
piespiedu dīkstāves samaksa
piespiedu kārtā
piespiedu kavējums
piespiedu likvidācija
piespiedu likvidēšana
piespiedu pasākums
piespiedu piedziņa
piespiedu piedzīšana
piespiedvadāmais vadības mehānisms
piespiedvēdināšana
piespiedventilācija
piespiest
piespiest klusēt
piespiest piešus
piespiest samaksāt
piespiesti
piespiestība
piespiesties
piespiests
piespiests darba kavējums
piespiešana
piespiešanas
piespiežams
piespiežot un pagriežot
piespīlēt
piespļaudīt
piespļaut
piesprādzējams
piesprādzēšana
piesprādzēt
piespraude
piespraudes
piespraudīt
piespraust
piespraust ar piespraudi
piespraust citā vieta
piespraušana
piespraužamais
piespraužamas liekas sprogas
piespridzināt
piespriest
piespriest naudas sodu
piespriešana
piespruka
piespundēt
piespurgt
piesta
piestādīt
piestaigāt
piestājas vieta
piestājvieta
piestala
piestampāt
piestāstīt
piestāšana
piestāšanas
piestāšanās
piestāt
piestāt krastā
piestāt malā
piestāties
piestatīt
piestātne
piestāvēt
piesteberēt
piesteigties
piestiept
piestiķēt
piestiprināmais
piestiprināšana
piestiprināšanas
piestiprināšanas gredzens
piestiprināšanas ierīce
piestiprināšanas pierīce
piestiprināt
piestiprināt ar eņģēm
piestiprināt ar virām
piestiprināt birku
piestiprināt etiķeti
piestiprināties
piestiprināts
piestrādāt
piestrāde
piestrāvot
piestrēbies
piestrēbties
piestrīpot
piestūkāt
piestūķēt
piestūķēties
piestumdīt
piestumjams
piestumt
piestutēt
piesūcies
piesūcies kā ods
piesūcies stīvs
piesūcināšana
piesūcināšana ar līmi
piesūcināšanas
piesūcināt
piesūcināt ar līmi
piesūcināties
piesūcināts ar eļļu
piesūcināts gulsnis
piesukāšana
piesukāšanās
piesukāt
piesukāties
piesūknēšana
piesūknēt
piesūkšana
piesūkt
piesūkties
piesūkums
piesutināt
piesūtīšana
piesūtīšana papildus
piesūtīt
piesūtīt papildus
piesvaidīt
piesvempties
piesvēpināt
piesvēpis
piesvērums
piesviedrēties
piesviest
piesviešana
piesviķojies
piesvilpšana
piesvilt
piesvīst
piesvītrot
piešaude
piešaušana
piešaut
piešauties
piešķēpot
piešķeterēšana
piešķeterēt
piešķetināšana
piešķetināt
piešķiest
piešķindināt
piešķiršana
piešķirt
piešķirt aparatūru
piešķirt apliecību
piešķirt atļauju
piešķirt atvieglojumu preču importēšanai
piešķirt atvieglojumus preču ievešanai
piešķirt garšu
piešķirt iekārtas
piešķirt ierīces
piešķirt kredītus
piešķirt līdzekļus
piešķirt likumīgu statusu
piešķirt muitas atvieglojumus
piešķirt oficiālu statusu
piešķirt pilnvaru
piešķirt profesionālu izskatu
piešķirt slīpumu
piešķirt spīdumu
piešķirt spožumu
piešķirt veidu
piešķirt vietēju raksturu
piešķirts zemes gabals
piešķirts, iedalīts zemes gabals
piešķīrums
piešļakstināt
piešļākt
piešļūkāt
piešmaukt
piešņabojies
piešņaboties
pieštancēt
piešujams
piešūšana
piešūt
piešūts
piešuvēja
piešuvējs
piešuvums
piešvīkāt
pieta auss
pieta sānu pagarinājums
pietaisīšana
pietaisīt
pietaisīt zilu un melnu
pietaisīties
pietamborējums
pietamborēšana
pietamborēt
pietapt
pietarkšķēt
pietašķīt
pietāte
pietaukoties
pietaupīšana
pietaupīt
pietaurēt
pietauvojams
pietauvošana
pietauvošanas
pietauvot
pietauvoties
pietece
pietecēt
pietecināt
pieteikt
pieteikt kravas ienākšanu
pieteikt kuģa pienākšanu
pieteiktā vērtība
pieteikties
pieteikuma iesniedzēja
pieteikuma iesniedzējs
pieteikuma veidlapa
pieteikums
pieteka
pietēlot
pietelzies
pietelzties
pietempies
pietempties
pietenkot
pietenterēt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38