Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

pakaļējais klājs
pakaļējs
pakaļgals
pakaļķēmošanās
pakaļķēmoties
pakaļpuse
pakaļtecis
pakampt
pakapāt
pakāpe
pakāpene
pakāpeniska izlikšana
pakāpeniskā padeve
pakāpeniska pāreja
pakāpeniska pārnešana
pakāpeniski
pakāpenisks pārnesums
pakāpeniskums
pakāpes rādītājs
pakāpiena augstums
pakāpiens
pakāpīte
pakāpjindeksācija
pakāpju
pakāpjveida-
pakāpjveidīgs
pakāpjveidīgums
pakāpnis
pakāps
pakāpslis
pakāpt
pakāpties
pakara
pakaramais
pakaramias
pakarams
pakares
pakāries cilvēks
pakarināmais
pakarināšana
pakarināt
pakariņi
pakariņš
pakars
pakarst
pakārst
pakarstabs
pakāršana
pakārt
pakārties
pakārtojums
pakārtošana
pakārtotas tēmas vadītājs
pakārtots
pakārusies sieviete
pakāsēt
pakasīšana
pakasīt
pakāst
pakašat
pakašāt
pakašņāt
pakaukt
pakausis
pakaušdaļa
pakavēt
pakavēties
pakavveida
pakavveida arka
pakavveida loks
pakavveidīgs
pakers
pakešu komutācijas datu tīkls
pakešu komutācijas tīkls
pakete
Pakistānas-
pakistāniešu-
pakistāniete
pakistānietis
paklabēt
paklaidā
paklaidām
paklaidu
paklaidus
paklaigāt
paklaiņot
paklājamais
paklāji
paklājiņš
paklājkārta
paklājornamentdobe
paklājruberoīds
paklājs
paklājslānis
paklakšķināt
paklanīšanās
paklanīties
paklans
paklaņa
paklāsts
paklāšana
paklāt
paklau!
paklaudzināt
paklausība
paklausies
paklausies!
paklausīgs
paklausīšana
paklausīt
paklausīties
paklauvēt
paklejot
pakleķerēt
paklepot
paklibot
paklīdene
paklīdenis
paklīdis
pakliegt
pakliegties
paklīrēties
paklīst
paklīšana
paklunkšķināt
paklunkšķināties
paklupināt
paklupt
paklusām
paklusēt
pakluss
pakļaušana
pakļaušana savai varai
pakļaušana uzskaitei
pakļaušanās
pakļaut
pakļaut briesmām
pakļaut nodokļu aplikšanai
pakļaut saules iedarbībai
pakļaut speciālapstrādei
pakļaut uzskaitei
pakļaut verdzībai
pakļaut virāžai
pakļautais
pakļautība
pakļauties
pakļauts
pakļauts aizliegumam un ierobežojumiem
pakļauts pārbaudei
pakļauts saules, lietus, vēja u.tml. iedarbībai
pakļāve
pakļāvība
pakļāvīgs
paknaibīt
paknaisīt
paknibināt
pakniebt
paknosīt
pakoda
pakods
pakojums
pakomandēt
pakopā
pakopus
pakoriģēt
pakosties
pakošana
pakošļāt
pakot
pakot ārā savas lietas
pakot preces
pakotājs
pakoties
pakraišķi
pakrākt
pakrāsns kanāls
pakrāsot
pakraste
pakrasts
pakrāšņas
pakratīt
pakrauja
pakraule
pakraulis
pakrejas
pakrējums
pakrekstēt
pakrekšķēt
pakrēsla
pakrēslis
pakrēšļa
pakrēšļains
pakrimst
pakrisnis
pakrist
pakrunkot
pakrūte
pāksts
pakšķēšana
pakšu siena
pakts
paku konteiners
paku krava
paku skaits
paku veids
pakūdīt
pakulas
pakulpuika
pakulstīt
pakult
pakuļāt
pakumps
pakundzēt
pakunkstēt
pakūpēt
pakūpināt
pakupleņi
pakuplināt
pakurināt
pakurkstēt
pakurkšķēt
pakurkt
pakurls
pakustējiens
pakustēties
pakustināšana
pakustināt
pakvēpt
pakvernēt
pakviekt
paķemmēt
paķēmoties
paķengāt
paķepuroties
paķert
paķildoties
paķircināt
pāķis
palabot
palacināt
palaco
paladzīte
palagzdenes
palaide
palaidējs
palaidelēties
palaides-
palaides elements
palaides izdevumi iekārtai
palaides komplekss
palaides moments
palaides objekts
palaides raksturlīkne
palaides stāvoklis
palaidiens
palaidne
palaidnība
palaidnības
palaidniece
palaidnieks
palaidnīgi dzīvot
palaidnīgs
palaidnīgums
palaidnis
palaidņa bērns
palaidņa puika
palaidņoties
palaikam
palaiki
palaimēties
palaipot
palaist
palaist darbu
palaist garām
palaist jokus
palaist mēli
palaist muti
palaist nakti
palaist rīkli
palaist skatienu
palaist smieklu
palaist vaļā
palaist vaļīgāk
palaist vaļīgi
palaist vējā
palaisties
palaisties slinkumā
palaistīt
palaists joks
palaistuve
palaistuvis
palaišana
palaišana vaļīgi
palaišanas automāts
palaišanas elements
palaišanas ierīce
palaišanas raksturlīkne
palakstoties
palakt
palakties
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38