Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

sāniskā aizcirsme
sāniska kustība
sāniska lentes locījuma prospekts
sāniskā padeve
sāniskais krustojums
sāniski
sānisks lentes locījums
sanīsties
sanitārās apkopšanas punkts
sanitārhigiēniskais monitorings
sanitārmedicīniskā inspekcija
sanitārmedicīniskā kontrole
sanitārs
sankcija
sankcionēt
sankcionēts
sānkustība
sānledājs
sanoņa
sānpadeve
sānpurvs
sāns
sānskats
sanskrita valoda
sanskrits
sānstingrums
sānstingums
sānsvere
sānšļūdonis
sāntapošana
sānu-
sānu dzinums
sānu virsma
sānupe
sānvalnis
sānvirsma
sānzars
saņa
saņemamais
saņēmēja
saņēmēja stacija
saņēmēja vieta
saņēmējakmens
saņēmējam nodotās preces
saņēmējmuitas iestāde
saņēmējs
saņemšana
saņemšana glabāšanā
saņemšana no ārienes
saņemšana no citurienes
saņemt
saņemt rokās
saņemt ciet
saņemt deklarāciju
saņemt dokumentus deklarācijas noformēšanai
saņemt drošu sirdi
saņemt dūšu
saņemt ieņēmumu
saņemt naudu par čeku
saņemt rokās
saņemt sevi grožos
saņemt sevi rokās
saņemt skaidrā naudā
saņemt spēkus
saņemt visus spēkus
saņemtā krava
saņemtais
saņemties
saņemts
saņēmumizlietojums
saņēmums un izlietojums
saņirbināt
sāņnovade
sāņš
sāņu
sāņu sieva
saņūcīt
saņudzējis
saņudzīt
saņūdzīt
saņurcīšana
saņurcīšanās
saņurcīt
saņurcīties
saņurcīts
saņurdēt
saņurkāt
sāņus
saokšķerēt
saondulēšana
saondulēt
saondulēt sev matus
saondulēties
saondulēts
saorganizēt
saorganizēties
saost
saosties
saostīt
saošņāt
saošņāties
sapakot
sapakoties
sapals
sapampaļāties
sapampis
sapampšana
sapampt
sapampums
sapārošana
sapārošanas
sapārošanās
sapārot
sapāroties
sapārots
sapātagot
sapaunāt
sapaunāties
sapaunoties
sapazīstināt
sapazīties
sāpe
sapeipt
sapeldēt
sapelējis
sapelēt
sapelnīšana
sapelnīt
saperēt
sapērt
sāpes
sāpes remdinošs līdzeklis
sāpēt
sapētīt
sapīcināt
sapīcis
sapickājies
sapiepējis
sapiepis
sāpīgi aizskart
sāpīgi ieniezēties
sāpīgs
sāpīgums
sapīkt
sapiktojies
sapiktot
sapiktoties
sapikums
sapīkums
sapiķot
sapildīšana
sapildīt
sapilināt
sāpinājums
sāpināt
sāpināt sirdi
sāpināts
sapinckājies
sapinkājies
sapinkāt
sapinkāties
sapinkošana
sapinkot
sapinkoties
sapinkuļojies
sapinums
sapīņāt
sapiņķēt
sapiņķēties
sapiparot
sapīpēšana
sapīpēt
sapīpēties
sapirkšana
sapirkt
sapirkties
sapīšana
sapīšanās
sapīt
sapīties
sāpju nauda
sāpju remdēšanas
sāpju remdinošs
saplacināmības pārbaude
saplacināšanas pārbaude
saplacināt
saplacis
saplaisājums
saplaisāt
saplaisnāt
saplaisnēt
saplaist
saplāksnis
saplākšņa plāksne
saplākšņa plāksnīte
saplākšņot
saplakt
saplānot
saplaucēt
saplaucis
saplāvāt
sapleknēt
saplēnēt
saplēst
saplēst skaidās
saplēst skalos
saplēst strēmelēs
saplēsties
saplēsts
sapletnēt
saplēvāt
saplienēt
sapliķēt
saplīsis
saplīst
saplītēt
saplivināt
saplombēt
saplosīt
saplosīts
saplucināt
sapludināšana
sapludināt
saplūdis
saplūdums
sapluinīt
saplūkāt
saplūksnāt
saplūksnāties
saplūkt
saplūkties
sapluskāt
saplūsme
saplūst
saplūšana
sapļāpāt
sapļāpāt muļķības
sapļaukāt
sapļaut
sapļāvums
sapļepēt
sapnim līdzīgs
sapnis
sapņainība
sapņains
sapņainums
sapņi
sapņojums
sapņošana
sapņot
sapņotāja
sapņotājs
sapņu-
sapņu grāmata
sapņu izskaidrošanas
sapņu izskaidrotājs
sapņu tēls
sapņu tulkošanas
sapņu tulkotājs
sapņu tulks
sapņu zeme
sapogāt
sapogāties
sapost
saposties
sapostīt
sapošana
sapošanās
sapotēt
saprasme
saprast
saprasties
sapraša
saprašana
saprašanās
saprata
saprātība
saprātīgi
sapratīgs
saprātīgs
saprātīgu būtņu meklējumi
saprātīgums
sapratne
saprātot
saprāts
sapraulējis
sapravīt dūšu
saprecēties
saprecināt
saprecinātāja
saprecinātājs
sapresēt
sapresēties
sapriecināt
saprindzis
saproducēt
saprojektēt
saprotami
saprotamība
saprotams
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36