Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

skicējums
skices-
skicēt
skimkolters
sklanda
sklandīt
sklerometrs
sklerotisks
sklerozes
skletotopija
sklidains
sklidēt
sklidināties
sklids
skola
skolas audzēkne
skolas audzēknis
skolas direktore
skolas direktors
skolas disciplīna
skolas gadi
skolas grāmata
skolas jaunākās klases audzinātāja
skolas kungs
skolas teritorija
skolas tēvs
skolas trūkums
skolasnams
skolēna gadi
skolēns
skoliņa
skolmeistariene
skolmeistars
skolniece
skolnieka gadi
skolnieks
skološana
skološanās
skolot
skolotāja
skolotāji
skolotājīša
skolotājs
skolotāju saime
skoloties
skolots
skopais
skopi
skopiķis
skopinieks
skopkukulis
skopošanās
skopot
skopoties
skops
skopsirdīgs
skopule
skopulība
skopulības
skopulīgais
skopulīgs
skopulīgums
skopulis
skopuļot
skopuļoties
skopums
skorbuta
skorbuta-
skorbuts
skosta
skostas
skotas
skotele
Skotijas-
Skotijas aitu suns
skotu-
skotu ķelts
skraba
skrabiņš
skraida
skraidelēšana
skraidelēt
skraidelis
skraidīgs
skraidīšana
skraidīt
skraidonis
skraidulis
skrajceru graudzāles
skrajciemats
skrajie stādījumi
skrajš
skrajš vainags
skrajums
skramba
skrambājums
skrambāt
skrambiņa
skramšļi
skranda
skrandainis
skrandains
skrandaiņi
skrandas
skrandinieks
skrandulācis
skrandulainis
skrandulis
skranduļi
skrandži
skrāpējums
skrāpeklis
skrāpēšana
skrāpēt
skrāpēt nost
skrāpēties
skrāpis
skrāpju ekskavators
skrāpjvīle
skrāpsta
skrapstiņš
skrapšķināt
skraukšķis
skreja
skrējiena-
skrējiens
skrējiens noteiktā distancē
skrejlapa
skrejmēlīte
skrejošs
skrejrieva
skrejuguns
skretals
skreteliņš
skretulis
skribaste
skribelēšana
skribelēt
skrībene
skribenta sacerējumi
skribents
skribināt
skribināties
skribīt
skriemeļa griešanās
skriemeļa rotācija
skriešana
skriešanas-
skriešanās
skriešus
skriet
skriet pāri
skrieties
skrimslis
skrimstala
skrīne
skrīnis
skriņa
skrīpāt
skripata
skripstināt
skripsts
skrīpsts
skripta
skriptains
skritulis
skritulītis
skrīveris
skrīvēt
skroderēt
skroderiene
skroderis
skroderīša
skrofulozes-
skrofulozs
skropstainā epitēlijšūna
skropstainais epiteliocīts
skropstas
skropstiņa
skrošstrūklas tīrīšana
skrošstrūklošana
skrošu kārba
skrošu lejamais
skrošu liešanas
skrošu maciņš
skrotēt
skrotis
skrube
skrubināšana
skrubināt
skrubis
skrudze
skrudzele
skrudzēt
skrullains
skrulle
skrullēt
skrumči
skrumslis
skrunduļi
skrupulozs
skrupulozums
skrūvbeņķis
skrūve
skrūve ar austiņu
skrūve ar galvu
skrūves atradzis
skrūves bagarmašīna
skrūves deguns
skrūves padeve
skrūvēt
skrūvēt ciet
skrūvēt klāt
skrūvēt nost
skrūvēties klāt
skrūvēties nost
skrūvgalda grieznes
skrūvgalda prese
skrūvgalda skrūve
skrūvgalda spiedne
skrūvgalda šķēres
skrūvgalds
skrūvgals
skrūvpadeve
skrūvprese
skrūvsaite
skrūvsavienojums
skrūvsols
skrūvspiedne
skrūvspīles
skrūvspīļu
skrūvveida
skrūvveidīgi
skrūvveidīgs
skuba
skubīgi
skubīgs
skubinājums
skubināšana
skubināt
skubināties
skubināts
skubinošs
skubīt
skudināt
skudriņas
skudru gotiņas
skufija
skufja
skuja
skujains
skujājs
skujas
skujiens
skujkoku mežs
skujmete
skujots
skujplēsis
skuju mežs
skuju mežs
skuķa
skuķe
skuķēns
skuķes
skuķis
skulbiķis
skulbināt
skuldas
skulptore
skulptors
skulptūra
skulpturāla grupa
skulpturāls
skulptūras
skulptūras-
skulptūru-
skulptūru grupa
skulptūru muzejs
skumbrija
skumbrijas
skumdināt
skumes
skumība
skumīgi
skumīgs
skumīgums
skumjas
skumji
skumjot
skumjš
skumju pilns
skumjums
skumšķis
skumt
skundēšana
skundēt
skunste
skupsna
skupsnis
skūpstiens
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36