Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

sakliegties
saklipis
saklipt
saklūgošana
saklupt
sakļaušana
sakļaušanās
sakļaut
sakļauti
sakļautība
sakļauties
sakļauts
saknābāt
saknābt
saknaibīt
saknapināt
saknapināties
sakne
saknenis
saknes
saknes izvilkšana
saknes uzmava
saknes zīme
sakniebt
sakniedējuma vieta
sakniedējums
sakniedēšana
sakniedēt
sakniest
sakniskā barošanās
sakniskā mēslošana
saknosīties
sakņaugi
sakņbarošanās
sakņkopība
sakņkopības
sakņkopis
sakņmēslošana
sakņoties
sakņots
sakņu dārznieks
sakņu ecēšas
sakņu glabātava
sakņu pagrabs
sakņu uzmava
sakņubies
sakņupis
sakodaļāt
sakodelēt
sakodīt
sakombinēšana
sakombinēt
sakomplektēt
sakomponēt
sakoncentrējums
sakoncentrēšana
sakoncentrēšanas vieta
sakoncentrēšanās vieta
sakoncentrēt
sakoncentrēties
sakonstruēt
sakopies
sakopojošs
sakopojums
sakopošana
sakopot
sakopots
sakopšana
sakopt
sakopties
sakost
sakošļāt
sakošļāties
sākotne
sākotnējā apstrāde
sākotnējā audzētava
sākotnējais dokuments
sākotnējais materiāls
sākotnēji
sākotnējie minerāli
sākotnējs
sakrākt
sakrāla celtne
sakrālā kolekcija
sakrālais depozīts
sakrāls
sakrāls piemineklis
sakraments
sakramēt
sakrāsot
sakrāšana
sakrāšanās
sakrāt
sakrāties
sakratīšana
sakratīt
sakratīties
sakraukšķināt
sakraupēt
sakraustīt
sakraušana
sakraušanas
sakraut
sakravāšana
sakravāšanas
sakravāt
sakravāt savas mantas
sakravāties
sakrecēt
sakrepēt
sakrēslot
sakrēsloties
sakrēšļot
sakrevēt
sakrimst
sakrist
sakrist veldrē
sakristeja
sakristies
sakrišana
sakrišņi
sakriteņa iestatīšana
sakriteņa loksne
sakriteņa regulēšana
sakritība
sakrities
sakritīgs
sakrītošs
sakriukšķināt
sakrokojums
sakrokošana
sakrokot
sakrokot drānu
sakrokoties
sakroplināt
sakropļošana
sakropļot
sakropļot sevi
sakropļotājs
sakropļoties
sakropļots
sakrucis
sakrumpoties
sakrunčot
sakrunkot
sakrunkoties
sakrunkuļot
sakrustošana
sakrustošanās
sakrustot
sakrustoties
saksaula krūmi
saksauls
saksaulu mežs
saksenis
Saksijas krokojums
saksiskais krokojums
sākšana
sākt
sākt dauzīties
sākt draiskoties
sākt palaidņoties
sākt plosīties
sākt pukstēt
sākt sāpēt
sākt sirgt
sākt sist
sākt sisties
sākt slimot
sākt vilkties
sākt aizrautīgi rāpot
sākt ākstīties
sākt ālēties
sākt aplidot
sākt apnikt
sākt apriebties
sākt apzināties
sākt ārdīt
sākt ārdīties
sākt atkopties
sākt ātri braukt
sākt ātri ripot
sākt augt
sākt aulekšot
sākt auļot
sākt aurot
sākt ausīties
sākt aust
sākt baidīties
sākt baltot
sākt baltoties
sākt bangot
sākt bārties
sākt baurot
sākt bazūnēt
sākt bažīties
sākt bēdāties
sākt bērt
sākt berzēties
sākt berzties
sākt bīdīt
sākt bieži braukāt
sākt bikstīt
sākt birdināt
sākt birt
sākt blandīties
sākt blēņoties
sākt blēt
sākt bļaustīties
sākt bļaut
sākt brakšķēt
sākt braukāt
sākt braukt
sākt braukt ātri
sākt brēkt
sākt brikšķēt
sākt brist
sākt brukt
sākt bubināt
sākt bučoties
sākt būkšķēt
sākt būkšķināt
sākt bungot
sākt burbuļot
sākt burkšķēt
sākt burzguļot
sākt cepināt
sākt cirtoties
sākt čabēt
sākt čabināt
sākt čabināties
sākt čalot
sākt čāpot
sākt čaukstēt
sākt čaukstināt
sākt čaukstināties
sākt čiepstēt
sākt čiept
sākt čīkstēt
sākt činkstēt
sākt čirkstēt
sākt čirkstināt
sākt čivināt
sākt čukstēt
sākt čūkstēt
sākt čurkstēt
sākt dancot
sākt darboties
sākt dārdēt
sākt dārdināt
sākt darīties
sākt daudz braukāt
sākt dauzīt
sākt dauzīties
sākt dauzīties apkārt
sākt dedzināt
sākt degt
sākt dejot
sākt delverēt
sākt delverēties
sākt dīdīties
sākt dīgt
sākt dīkt
sākt dimdēt
sākt dimdināt
sākt dižoties
sākt domāt
sākt draiskoties
sākt draiskuļot
sākt draiskuļoties
sākt draudzēties
sākt drāzt
sākt drāzties
sākt drebēt
sākt drebināt
sākt drūzmēties
sākt ducināt
sākt dudināt
sākt dūkt
sākt dūmot
sākt dumpoties
sākt dunēt
sākt dzeltēt
sākt dzert
sākt dziedāt
sākt dzirkstēt
sākt dzirkstīt
sākt dzīt
sākt dzīvot
sākt džinkstēt
sākt ērmoties
sākt funkcionēt
sākt gāgāt
sākt gāgināt
sākt gārgt
sākt gausties
sākt gauži raudāt
sākt gavilēt
sākt gāzt
sākt glaimot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36