Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

vaivarāji
vaivariņi
vāja apmeklētība
vāja attīstība
vāja bāze
vāja griba
vājā puse
vāja rakstura
vāja rakstura-
vāja raža
vāja redze
vāja uztveres spēja
vāja vieta
vājā vieta
vajadzēt
vajadzība
vajadzības
vajadzības spiests
vajadzīgais
vajadzīgais svars
vajadzīgs
vājas atmiņas
vājas gribas
vājas uztveres spējas
vajāšana
vajāt
vajātais
vajātāji
vajāts
vājdabis
vājdzirdīgs
vāji
vāji apgaismots
vāji apmeklēts
vāji attīstīts
vāji propagandēt
vāji saistītais ūdens
vāji sārmainais cements
vāji skābs
vājība
vājīgs
vājinājuma koeficients
vājinājums
vājināšana
vājināšanās
vājināt
vājinieks
vājot
vājpiens
vājprātība
vājprātīgais
vājprātīgs
vājprātīgums
vājprāts
vājredzīgs
vājredzīgs apmeklētājs
vājstrāvas kontaktrozete
vājstrāvas spraudligzda
vajš
vājš
vājš cilvēks
vājš pamats
vājš spēlētājs
vājš sportists
vāju seju
vājulīgs
vājulis
vājuļot
vājums
vakance
vakanta vieta
vakants
vakar
vakara-
vakara kursi
vakara rasa
vakara sārtums
vakara stundas
vakarblāzma
vakardien
vakardienas
vakardienējs
vakarējais
vakarējs
vakarenis
vakari
vakariens
vakariņot
vakarlēpis
vakarot
vakarpuse
vakars
vakarskola
vakarvējš
vakarzvaigzne
vakcīna
vakcinācija
vakcinācijas apliecība
vakcinācijas izziņa
vakcinēšana
vāki
vāks
vāks ar atloku
vākšana
vākšanas darbs
vākt
vākt augus
vākt balsis
vākt datus
vākt faktus
vākt kopā
vākt nost
vākt pierādījumus
vaktēt
vaktnieks
vakts
vāku papīrs
vākums
vakuola
vakuumēšana
vakuumkalte
vakuumkaltēšana
vakuumprese
vakuumspiedne
vakuumžāvēšana
vakuumžāvēšanas ierīce
vakuumžāvētava
vāķies!
vāla
valabi
valarū
valbacains
valbīt
valceris
valcēšana
valcēšanas
valcēt
valcētājs
valcis
valči
valčspodrināšanas paņēmiens
valču kalte
valču žāvētava
valde
valdes darbinieks
valdes kalpotājs
valdība
valdībai nepakļauts
valdības
valdības-
valdības pozīcijas izskaidrojums
valdības sastādīšana
valdības veidošana
valdījums
valdīšana
valdīšanas kāre
valdīšanas laiks
valdīt
valdīt pār
valdītāja
valdītājs
valdīties
valdniece
valdniecisks
valdnieka vietnieks
valdnieka zizlis
valdnieks
valdonība
valdonīgs
valdonīgums
valdošs
valds
valdzenis
valdzinājums
valdzināt
valdzinošs
valdziņa
valdziņš
vāle
valence
vālēt
valgans
valganums
valgi
valgme
valgnejs
valgns
valgot
valgs
valgums
validācija
validēšana
valis
vālīte
valka
valkājamība
valkājams
valkanība
valkans
valkanums
valkāšana
valkāšanas ilgums
valkāt
valkāt nost
valkāties
valkāts
valks
valnis
valnīša šuve
valnīššuve
valoda
valoda
valodas
valodas-
valodas celt
valodas kļūda
valodas noteicējs
valodas raustīšana
valodas zaudēšana
valodīgs
valodīgums
valodiskais kārtojums
valodnese
valodniecība
valodniecības
valodniecisks
valodnieks
valodot
valodu zaudējis
valodze
vālodžlapas
valriekstkoks
vāls
valsēt
valsis
valstī iebraucošs
valstī ienākošs
valstība
valstiska domāšana
valstīšana
valstīt
valstīties
valsts
valsts bruto produkts
valsts budžeta likums
valsts darbinieks
valsts degvīna pārdotava
valsts degvīns
valsts fonds
valsts iekārta
valsts ierēdnis
valsts ierēdņi
valsts iestāde
valsts iestādes ziņojums
valsts institūcija
valsts īpašuma izlaupīšana
valsts īpašums uz zemi
valsts kase
valsts kopējās vajadzības
valsts kopprodukts
valsts kopvajadzības
valsts manta
valsts mantas izlaupīšana
valsts muzejs
valsts naudas kontrole
valsts nodoklis
valsts noliktava
valsts pārstrāde
valsts teritorijas integritāte
valsts teritorijas viengabalainība
valsts tiesību akti
valsts uzņēmuma likums
valsts uzturamais
valsts varas trūkums
valsts varasiestāde
valsts, kas nav dalībniece
valsts, kas pieņem tūristus, kravas u.tml.
valsts, kas uzņem tūristus, kravas u.tml.
valstsmāja
valstsvīrs
valstu savienība
valšķīgi
valšķīgs
valšķis
valūta
valūtā kompensējama summa
valutārā peļņa
valūtas
valūtas-
valūtas kompensācijas summa
valūtas stabilizācija
valūtas stabilizēšana
valūtas stabilizēšanās
valzivju medniecība
valzivju mednieks
valzivs
vaļa
vaļā
vaļas
vaļas brīdis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13