Atbildes, kuras tu meklē
Sinonīmu vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

vidējā vērtība
vidējā zemnieka
vidējais
vidējais akmens laikmets
vidējais pirksts
vidējais spriegums
vidējas šķiras-
vidējas šķirnes-
vidējās zemniecības
vidējforma
vidējgraudainā smilts
vidēji
vidēji augsta sēta
vidēji augsts žogs
vidēji izturīgs
vidēji izturīgs tērauds
vidēji rupjā smilts
vidējība
vidējie burti
vidējizturīgs
vidējizturīgs tērauds
vidējotais ātrums
vidējs
vidēju šķirņu-
videnieks
videociparotājs
videodisplejs
videofragments
videoklips
videomonitors
videopārlūktabula
videozāle
vides aizsardzība
vides kontrole
vides mācība
vides noslodze
vides noslogošana
vides slodze
vides uzraudzība
vīdēt
vidgabals
vidiene
vidienes-
vīdināt
vidiņš
vidkoks
vidspriegums
vidspuse
vidū
viducis
viducītis
viduklis
vidums
vidus
vidus-
vidus pirksts
vidusceļš
viduskārta
viduslīnija
vidusmēra-
vidusmēra cilvēks
vidusmēra intelekta cilvēks
vidusmērs
vidusnakts
viduspleistocēns
viduspunkts
vidusvirsma
vidutājs
viduvēji
viduvējība
viduvējs
viduvējs cilvēciņš
vidvirsma
vidžīgs
vidžināt
vieba
vieblis
viebt
viebties
viebulis
viedais centrmezgls
viedēt
viedīgs
viedoklis
viedokļa noteicējs
vieds
vieglā automašīna
vieglā keramika
viegla laiva
viegla lasāmība
viegla lidmašīna
viegla maltīte
viegla migla
viegla muskete
viegla paklanīšanās
viegla palocīšanās
viegla salasāmība
viegla slimība
vieglais automobilis
vieglais betons
vieglais ķieģelis
vieglais preču automobilis
vieglaudzis
vieglbetons
viegldienis
viegli
viegli nokrāsot
viegli absorbējams
viegli aizdedzināms
viegli aizkaitināms
viegli aizvainojams
viegli apmulsināms
viegli apstrādājams
viegli atrisināms
viegli audzināms
viegli cirtots
viegli iespaidojams
viegli ietekmējams
viegli ievainojams
viegli izgraužams
viegli iznīcināms
viegli izskalojams
viegli lasāms
viegli lūstošs
viegli pamanāms
viegli pārvarams šķērslis
viegli pārvilkt
viegli pieejams
viegli plīstošs
viegli pūst
viegli rati
viegli sajūsmināms
viegli salasāms
viegli skart
viegli šķīstošās barības vielas
viegli uzbudināms
viegli uzliesmojošs
viegli uzliesmojošs audums
viegli uzliesmojošs materiāls
viegli uzsist
viegli uzsūcams
viegli vadāms
viegli veicams
viegli veidojams
viegli veikt
vieglie rati
vieglināt
viegliņām
vieglītēm
vieglītiņām
vieglkeramika
vieglķieģelis
vieglmiesa
vieglot
vieglprāte
vieglprātība
vieglprātīga izturēšanās
vieglprātīgi
vieglprātīgs
vieglprātīgums
vieglprātiņš
vieglprātis
viegls
viegls audums
viegls grūdiens
viegls ģībonis
viegls uzsitiens
viegls vējiņš
viegls vējš
vieglums
viela
viela pārdomām
vielisks
vieliskums
vielmaiņa
vielmaiņas-
vien
viena alga
vienā dienā notiekošs
vienā elpas vilcienā
vienā gabalā
viena gada
vienā gadā augstskolā iestājušies studenti
viena gājuma
viena gremdvirzuļa-
vienā laidā
viena laika-
viena laikmeta-
vienā maisā bāžami
viena maksa
viena manta
vienā metā
vienā mierā
viena no trim kopijām
viena no trim pirmajām vietām
vienā ņēmienā
vienā paņēmienā
viena pārgājiena attālums
vienā pusē pogājams
vienā rāvienā
vienā redzējienā
vienā stiepienā
viena tipa
viena tipa objekti
viena vecuma
viena vecuma-
vienā vecumā
viena veida-
vienā vilcienā
vienāda domu gaita
vienāda lieluma-
vienāda tipa
vienāda vērtība
vienādas krāsas
vienādas nozīmes
vienādas preces
vienādas spalvas
vienādgraudu iezis
vienādi
vienādi mērot
vienādi stiprs
vienādi un otrādi
vienādība
vienādiņ
vienādlīmeņa-
vienādnozīmība
vienādnozīmīgums
vienādošana
vienādošanās
vienādot
vienādotājs
vienādoties
vienāds
vienādums
vienādvien
vienaldzība
vienaldzīgi
vienaldzīgs
vienaldzīgums
vienalga
vienalga kāds
vienalgs
vienaliņa
vienapgrieziena slēdzene
vienas cenu grupas preces
vienas cilts
vienas dienas
vienas dienas gājiena attālums
vienas krāsas
vienās liesmās
vienas tautības
vienas vienības gabala cena
vienatne
vienatnīgs
vienaudze
vienaudzis
vienbalsīgi
vienbalsīgs
vienbūtnis
viencentra hromosoma
viendabīga vide
viendabīgs
viendabīgs maisījums
viendabīgums
viendaļīgi vāki
viendaļīgs iesējums
viendēlis
viendien
viendienas
viendievība
viendomnieki
viendzimtais
vienfaktora izmēģinājums
vienfāzes dzinējs
vienfāzes motors
vienfunkcijas pilsēta
viengabala
viengabala-
viengabala auduma iesējums
viengabala iesējums
viengabala kartona iesējums
viengabala papīra iesējums
viengabalainība
viengabalains
viengabalainums
viengadeņi
viengadīgi augi
viengadīgs
viengadnieks
viengrauda sējaparāts
viengubu
vienība
vienības
vienības cena
vienības locekle
vienību
vienīgā cerība
vienīgā meita
vienīgais
vienīgais dēls
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13