Atbildes, kuras tu meklē
Dzejas vārdnīca

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I J K Ķ L M N O P R S Š T U V Z Ž Ω

Sabiedriskais pasūtījums
Sabiedriskā tendence
Sapfo strofa
Sāga
Saiņu pantiņi
Saīsinātais sonets
Saistīta - nesaistīta valoda
Sakrālais un profānais
Salīdzinājums
Salons
Samizdats
Sarkasms
Satīra
Saturniskās vārsmas
Saturs
Saukšana
Saulcerīte
Sava ceļa gājējs
Savādošana
Sedoka
Segidilja
Sekstīna
Sekvence
Sēma
Semantika
Semantiskais oreols
Semiotika
Sēnalu literatūra
Sentence
Sentimentalitāte
Sentimentālisms
Septima
Septiņrinde
Serapiona brāļi
Serena
Serenāde
Sešrinde
Sfragīda
Siciliāna
Sievišķais un vīrišķais dzejā
Sillabiskā sistēma
Sillabotoniskā sistēma
Silva
Simbolisms
Simetrija un asimetrija
Simfonija
Sinekdoha
Sinhronija
Sinkope
Sirreālisms
Sirventa
Sistole
Skaistums un dzeja
Skaitāmie panti
Skaldiskā dzeja
Skalds
Skandēšana
Skaņu simbolika
Skapis
Skolija
Skomorohi
Skops
Slava
Slengs
Slīmests
Sociālistiskais reālisms
Socioloģiskā skola un metode
Soleā
Sonetīns
Sonets
Sonets saīsinātais
Specfonds
Spensera strofa
Spīgana
Spondejs
Sprukstiņš
Stances
Stasims
Stāsts
Stilizācija
Stils
Stingrās strofiskās formas
Stramboto
Strāvojums
Strofa
Strofika
Strukturālisms
Sturm und drang
Sudraba laikmets krievu dzejā
Sukubs
Sumināšana
Suta
Sutartine
Sutra
Svilpošana