Atbildes, kuras tu meklē
DARBA LAPAS LATVIEŠU VALODĀ UN LITERATŪRĀ

Darba lapas izstrādājuši latviešu valodas un literatūras skolotāji, izmantojot letonika.lv un citus interneta resursus.

Aicinām pedagogus izstrādāt un iesūtīt darba lapas publicēšanai letonika.lv.
Kā apliecinājumu par paveikto, pedagogam izsūtīsim apliecinājumu par publikāciju.

Sazinieties ar mums: letonika@tilde.lv