Atbildes, kuras tu meklē

DARBA LAPAS ZINĀŠANU PĀRBAUDEI UN MĀCĪBU VIELAS APGUVEI

Darba lapas ir izstrādājuši skolotāji, izmantojot letonika.lv un citus interneta resursus.
Esam apkopojuši arī letonika.lv kolektīva veidotos materiālus zināšanu apguvei un pārbaudei.

Ņem un pielieto:
• mācību vielas apguvei un zināšanu pārbaudei
• darbam klasē un mājās, individuāli un grupās
• pielāgo konkrētam saturam un mērķim
• idejas avots skolotājam un citāds uzdevums skolēnam

Literatūra

Latviešu valoda

Rīki radošumam

Latvijas vēsture

TESTI vēstures zināšanu pārbaudei │ 9. klasei

Erudīcijai un izglītojošai izklaidei

Veidosim kvalitatīvu mācību vidi kopā!

Aicinām pedagogus izstrādāt un iesūtīt darba lapas publicēšanai letonika.lv.
Ikviens pedagogs, kurš iesūtīs publicējamu darbu lapu, saņems apliecinājumu par publikāciju.

Sazinieties ar mums: letonika@tilde.lv