Atbildes, kuras tu meklē
DARBA LAPAS LATVIEŠU VALODĀ UN LITERATŪRĀ

Darba lapas izstrādājuši latviešu valodas un literatūras skolotāji, izmantojot letonika.lv un citus interneta resursus:

• mācību vielas apguvei
• zināšanu pārbaudei
• darbam klasē un mājās
• darbam individuāli un grupās
• pielāgojamas konkrētam saturam un mērķim
• kā idejas avots skolotājam
• kā citāds uzdevums skolēnam

Jaunumi

Veidosim kvalitatīvu mācību vidi kopā!

Aicinām pedagogus izstrādāt un iesūtīt darba lapas publicēšanai letonika.lv.
Ikviens pedagogs, kurš iesūtīs publicējamu darbu lapu, saņems apliecinājumu par publikāciju.

Sazinieties ar mums: letonika@tilde.lv