Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu valoda - 7. klasei

Resursi:
Sinonīmu vārdnīca.
Vārdformu analīzes rīks.
Vārdšķiras un gramatika.
Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca.

Veidosim kvalitatīvu mācību vidi kopā!

Aicinām pedagogus izstrādāt un iesūtīt darba lapas publicēšanai letonika.lv.
Ikviens pedagogs, kurš iesūtīs publicējamu darbu lapu, saņems apliecinājumu par publikāciju.

Sazinieties ar mums: letonika@tilde.lv

Darba lapas
Kas ir bibliotēka? Svešvārdi. │ 7. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevums: lasi un veic uzdevumus

 1. Lasi enciklopēdisko uzziņu par pasaules un Latvijas bibliotēku vēsturi!
 2. Pasvītro vai izcel ar krāsu tekstā tos vārdus, kuru nozīme tev ir neskaidra vai nezināma!
 3. Noskaidro vārdnīcās vai interneta vietnē tezaurs.lv šo vārdu nozīmi, lai labāk varētu izprast tekstu!

7. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Santa Kadiķe

Darbības vārds │ 7. klasei │ JAUNUMS!

Darbs ar tekstu

 1. Izraksti darbības vārdus un pārveido tos nenoteiksmē!
 2. Iekrāso ar dažādām krāsām lietvārdus un īpašības vārdus.
 3. Lasi tekstu un izraksti atbilstošā stabiņā darbības vārdus 1. personā un 3. personā.
 4. Ieraksti izlaisto līdzskani, lai veidotos darbības vārda divdabja forma!

7. klase

Mācību vielas apguve

Darba lapa

Autore: Santa Kadiķe

Literārās valodas funkcionālie stili │ 7. klasei│ JAUNUMS!

Iepazīsties ar literārās valodas funkcionālo stilu pazīmēm. Lasi un veic uzdevumus!

 1. Izlasi trīs tekstus, katram tekstam nosakot valodas funkcionālo stilu!
 2. Atrod četras attiecīgā valodas funkcionālā stila pazīmes.

7. klase

Latviešu valoda

Autore: Santa Kadiķe

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā │ 7. klasei │ JAUNUMS!

Lasi un veic uzdevumus!

7. klase

Latviešu valoda

Pārbaudes darbs

Autore: Santa Kadiķe

Interpunkcija. Ortogrāfija. Stila kļūdas. │ 7. klasei│ JAUNUMS!

Lasi un veic uzdevumus.

 1. Liec pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem!
 2. Dali vārdus zilbēs!
 3. Labo lielo sākumburtu lietojumu, kur tas nepieciešams.
 4. Atrodi un izlabo ortogrāfijas kļūdas!
 5. Labo stila kļūdas!

7. klase

Pārbaudes darbs

Autore: Santa Kadiķe

Salikts pakārtots teikums │ 7. klasei │ JAUNUMS!

Teorija un piemēri

7. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Santa Kadiķe

Skaitļa vārdi │ 7. klasei│ JAUNUMS!

Ieskaite

 1. Uzraksti skaitļus ar vārdiem!
 2. Uzraksti skaitļa vārdus ar cipariem!
 3. Iekrāso tekstā skaitļa vārdus zaļā krāsā, bet skaitļus – zilā!

7. klase

Latviešu valoda

Pārbaudes darbs

Autore: Santa Kadiķe

Biogrāfija un miniatūra. Pārbaudes darbs literatūrā. │ 7. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Saviem vārdiem skaidro dotos jēdzienus: biogrāfija, autobiogrāfija, miniatūra
 2. Uzraksti trīs pazīmes, kas raksturo biogrāfisku darbu un trīs pazīmes, kas raksturo miniatūru!
 3. Uzraksti īsu stāstījumu, iekļaujot tajā biogrāfiskus faktus par sevi vai kādu personu pēc izvēles.
 4. Lasi miniatūru, aizpildi tabulu!

7. klase

Latviešu valoda un literatūra

Pārbaudes darbs

Autore: Santa Kadiķe