Atbildes, kuras tu meklē
Vizma Belševica

Dzejnieks un tulkotājs Knuts Skujenieks par Vizmu Belševicu raksta: "(..) Dzīvās izloksnes un vecās vārdnīcas baro Vizmas dzeju ar īsti latvisku sulu. Šis latviskums nekad netiek izbīdīts priekšplānā, un tādēļ tas ir jo stiprāks. (..) Ne velti Vizmu cildina par vienu no labākajām latviešu valodas pratējām. (..)".

Resursi:
Vizmas Belševicas biogrāfija, epika un lirika.
Vizma Belševica letonika.lv enciklopēdijās.
Latvijas kultūras kanons.

Darba lapas
Vizmas Belševicas dzīves un daiļrades atspulgi mūzikā │ 9. - 12. klasei

Iepazīsties ar Vizmas Belševicas daiļradi, klausoties radio raidījumu

  1. Klausies radio pārraidi un iegaumē informāciju.
  2. Atbildi uz jautājumiem par autores dzīvi un daiļradi.

9.–12. klase

Latviešu literatūra
Mūzika

Autore: Inese Krauze

Izmantotie resursi:
Vizma Belševica - letonika.lv resursi
Latvijas Radio 1 arhīva raidījums