Atbildes, kuras tu meklē
Rūdolfs Blaumanis

Spilgtākais latviešu rakstnieks, iespējams, visā latviešu rakstniecības vēsturē.

Resursi:
Rūdolfa Blaumaņa biogrāfija un darbi.
Attēli, stāsti un audio ieraksti.
Latvijas kultūras kanons.

Darba lapas
Rūdolfa Blaumaņa noveles "Laimes klēpī", "Raudupiete", Salna pavasarī" │ 9. - 10. klasei

Uzdevumi vārdu krājuma paplašināšanai un satura zināšanu pārbaudei:

 1. Sameklē Rūdolfa Blaumaņa novelē „Laimes klēpī” sastopamajiem vecvārdiem atbilstošus literārās valodas vārdus!
 2. Izlasi Rūdolfa Blaumaņa noveli “Raudupiete”! Papildini teikumus par izlasīto darbu!
 3. Izlasi Rūdolfa Blaumaņa noveli “Salna pavasarī”! Izpildi doto testu!

9.–10. klase

Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību skolām

Vārdu krājuma palašināšana
Satura zināšanu pārbaude

Autore: Ilva Baranovska

Izmantotie resursi:
Blaumaņa novele "Laimes klēpī" letonika.lv Lasītavā
Blaumaņa novele "Raudupiete" letonika.lv Lasītavā
Blaumaņa novele "Salna pavasarī" letonika.lv Lasītavā

Rūdolfa Blaumaņa novele "Raudupiete" │ 9. - 11. klasei

Lasi Rūdolfa Blaumaņa noveli „Raudupiete” un papildini tekstu!

9.–11. klase

Latviešu literatūra

Satura un zināšanu pārbaude

Autore: Anitra Līkanse

Izmantotie resursi:
Blaumaņa novele "Raudupiete" letonika.lv Lasītavā


Atbildes

Raudupiete – māte │ 11. klasei

Uzdevumi:

 1. Noklausies skaņdarbu un uzraksti, kādas ir tavas šī brīža emocijas!
 2. Atceries latviešu tautasdziesmas! Tautasdziesmās sieviete – māte ir labsirdīga, gādīga. Ar ko sieviete – māte tautasdziesmās tiek salīdzināta?
 3. Lasi Rūdolfa Blaumaņa "Raudupieti" un analizē teksta fragmentus.

11. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Autore:
Silvija Romaņenkova

Izmantotie resursi:
Blaumaņa novele "Raudupiete" letonika.lv Lasītavā
YouTube video "Māte, māmuliņa" (autori I.Kārkliņa, A. Gļauda)

Mīlestība un manta novelē "Salna pavasarī" │ 11. klasei

Mīlestība un manta. Kas būs uzvarētājs?

 1. Aplūko V. Purvīša gleznu "Pavasaris"! Ar ko tev asociējas pavasaris?
 2. Liena saka: "Jā, nu es esmu iesēdusies laimes klēpī." Tu piekrīti tam? Izsaki savu viedokli!
 3. Uzdevums.

11. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude

Autore: Silvija Romaņenkova

Izmantotie resursi:
Blaumaņa novele "Salna pavasarī" letonika.lv Lasītavā
Letonika.lv Multivide

Rūdolfs Blaumanis "Laimes klēpī" │ 9. klase

Lasi Rūdolfa Blaumaņa noveli "Laimes klēpī" un izpildi uzdevumus.

9. klase

Latviešu literatūra

Autore: Skaidrīte Kardele

Izmantotie resursi:
Rūdolfs Blaumanis "Laimes klēpī"

Rūdolfs Blaumanis. Noveles "Salna pavasarī", "Nāves ēnā", "Purva bridējs" │ 10.–11. klase

Iepazīstieties ar teksta materiālu un atbildiet uz jautājumiem.

Darba lapas 3 darba grupām.

10.–11. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude
Darbs grupās

Autore: Inese Suhane

Izmantotie resursi:
Rūdolfa Blaumaņa noveles letonika.lv Lasītavā

Rūdolfa Blaumaņa luga "Indrāni" │ 10. - 11. klasei

Lasi Rūdolfa Blaumaņa lugu "Indrāni" un pildi darba lapu.

 1. Atbildi uz jautājumiem.
 2. Skaidro citātus.
 3. Darbs ar leksiku.
 4. Vides raksturojums.
 5. Radošs darbs.

10.–11. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Autore: Inga Ivanova

Izmantotie resursi:
Rūdolfa Blaumaņa "Indrāni" letonika.lv Lasītavā
Sinonīmu vārdnīca
Sendienu Latvija attēlos

Rūdolfa Blaumaņa luga "Pazudušais dēls" - krustvārdu mīkla │ 10. klasei

Uzdevumi:

 1. Izpildi krustvārdu mīklu.
 2. Rūdolfa Blaumaņa lugas “Pazudušais dēls” viena tēla raksturojums.
 3. Izsaki savu viedokli.

Norādes skolotājiem:

Darba lapa pildāma vienā no veidiem pēc literārā darba izlasīšanas:
- kā pāru darbs ar lugas eksemplāru,
- individuāli pie datora, lasot lugu un meklējot informāciju letonika.lv
- pēc literārā darba izlasīšanas, atļaujot ieskatīties lugas eksemplārā.

10. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude

Autore: Baiba Keisele

Izmantotie resursi:
Blaumaņa luga "Pazudušais dēls" letonika.lv Lasītavā


Atbildes

Rūdolfa Blaumaņa balāde “Tālavas taurētājs” │ 7.- 8. klasei

Veic ceļojumu literatūrā, valodā un vidē.

 1. Vēsturiskā izpēte.
 2. Ģeogrāfiskā izpēte.
 3. Valodas izpēte.
 4. Radošs uzdevums ar ceļojumu uz rakstnieka muzeju.

7.–8. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda
Vēsture

Radošs darbs

Autore: Daiga Pabērza

Izmantotie resursi:
Rūdolfs Blaumanis "Tālavas taurētājs" letonika.lv Lasītavā
Tālava - letonika.lv enciklpēdijās
Trikātas attēls - letonika.lv multividē
Meža enciklopēdija - egle
Dzejas vārdnīca
Vārda analīze - "aun"
Animācijas filma "Tālavas taurētājs"; Rīgas kinostudija, 1988

Vecvārdi Blaumaņa novelē "Laimes klēpī" │ interaktīvi │ ikvienam

"Kas Blaumani pazīst, tam jāsaka, ka viņš savā būtībā bija skaidrs, un tāpēc vārdos drošs." /Jānis Akuraters/

 1. Lasi fragmentus no Rūdolfa Blaumaņa noveles "Laimes klēpī".
 2. Aizvieto vārdus tekstā ar Blaumaņa novelē sastopamajiem vecvārdiem!
 3. Vai vari kā Blaumanis?

Latviešu valoda un literatūra

Zināšanu pārbaude ikvienam

Autors: letonika.lv

Izmantotie resursi:
Blaumaņa novele "Laimes klēpī" letonika.lv Lasītavā
Sinonīmu vārdnīca letonika.lv