Atbildes, kuras tu meklē
Jānis Jaunsudrabiņš

Abām savām mīlestībām - rakstniecībai un glezniecībai - viņš veltījis gandrīz vienlīdz daudz laika. J. Jaunsudrabiņa vēlme rakstīt un gleznot bijusi jūtama jau agrā jaunībā.

Resursi:
Jāņa Jaunsudrabiņa biogrāfija, romāni un stāsts.
Latvijas kultūras kanons - literatūras un vizuālās mākslas nozares.

Darba lapas
Jānis Jaunsudrabiņš "Baltā grāmata"

Darba uzdevums

  1. Lasiet rakstnieka biogrāfijas fragmentus un seciniet, kādiem diviem mākslas veidiem viņš veltījis savu mūžu!
  2. Aplūkojoties ilustrācijas, lasiet, seciniet un izsakiet savas domas.
  3. Strādājiet grupās!

5.–6. klase

Latviešu literatūra

Autore: Rita Pudāne

Izmantotie resursi:
Jānis Jaunsudrabiņš "Baltā grāmata" letonika.lv Lasītavā
Ilustrācija "Baltajai grāmatai"
Dzejas vārdnīca


Skolotāja lapa