Atbildes, kuras tu meklē
Latvijas kultūras kanons

Latvijas kultūras kanons līdzīgi kā citās Eiropas valstīs izveidots kā izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā. Kultūras kanonā iekļautas Latvijas kultūru raksturojošās vērtības dažādās mākslas jomās, ar kurām lepojamies un kurām vajadzētu veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu, nodrošinot piederības izjūtu Latvijai. Šobrīd Kultūras kanonu veido 99 kultūras vērtības.
Latvijas kultūras kanona atspoguļojums letonika.lv: Latvijas kultūras kanona vērtības un laika karte

Darba lapas
Latvijas kultūras kanons │ 10. - 12. klasei

Noskaidro jēdziena "kanons" nozīmi, atrodi informāciju par Latvijas kultūras kanonu un veic norādītos uzdevumus!

  1. Papildini tekstu ar trūkstošajiem vārdiem un datiem!
  2. Latvijas kultūras kanonu veido sasniegumi 7 kultūras nozarēs. Atjauno to nosaukumus!
  3. Noskaidro informāciju par lugas iestudējumu, kurš iekļauts Latvijas kultūras kanonā!
  4. Aizpildi tabulu, atbilstoši portretam ierakstot Latvijas kultūras kanona literatūras vērtību sarakstā iekļauto autoru vārdus un darbu nosaukumus!
  5. Pievieno atbilstošus parakstus attēliem kolāžā ”Tautas tradīcijas”!
  6. Ieraksti tukšajās rūtiņās vārdus, kas saistīti ar Latvijas kultūras vērtībām, lai to sākumburti veidotu vārdus “kultūras kanons”!

10.–12. klase

Latviešu literatūra
Kulturoloģija

Autore: Inta Slišāne

Izmantotie resursi:
Latvijas kultūras kanons
letonika.lv Enciklopēdijas


Atbildes

Kārļa Skalbes pasakas un Latvijas kultūras kanons │ 11. klasei

Darba lapa:

  1. Darboties ar K. Skalbes “Ziemas pasaku” tekstiem.
  2. Uzrakstīt priekšvārdu krājumam.
  3. Formulēt tēzes.

11. klase

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve
120 minūtes

Autore: Anna Šmite
Rēzeknes 5. vidusskola

Izmantotie resursi:
Kārļa Skalbes pasakas letonika.lv Lasītavā
Par Kārļa Skalbes pasakām Kultūras kanonā - letonika.lv
Latvijas kultūras kanons letonika.lv

Kultūras kanons vizuālajā mākslā │ 8. - 9. klasei

Iepazīsties ar Latvijas kultūras kanonu un izpildi uzdevumus!

8.–9. klase

Autore: Zane Gruberte

Izmantotie resursi:
Latvijas kultūras kanons