Atbildes, kuras tu meklē
Brāļi Reinis un Matīss Kaudzītes

Sarakstījuši "Mērnieku laikus", pirmo romānu latviešu literatūrā.

Resursi:
Brāļu Reiņa un Matīsa Kaudzītes biogrāfija un darbi.

Darba lapas
Reinis un Matīss Kaudzītes "Mērnieku laiki" │ 11. klasei

Latvijas vēsture Aleksandra Grīna daiļradē

  1. Vietnes Letonika.lv lasītavā meklē Reiņa un Matīsa Kaudzīšu romānu “ Mērnieku laiki”, lasi to un izpildi uzdevumus.

11. klase

Latviešu literatūra

Vielas apguve, Zināšanu pārbaude

Autore: Anita Koniševa, Rekavas vidusskola

Izmantotie resursi:
"Mērnieku laiki" letonika.lv Lasītavā