Atbildes, kuras tu meklē
Brāļi Reinis un Matīss Kaudzītes

Sarakstījuši "Mērnieku laikus", pirmo romānu latviešu literatūrā.

Resursi:
Brāļu Reiņa un Matīsa Kaudzītes biogrāfija un darbi.

Darba lapas
Reinis un Matīss Kaudzītes "Mērnieku laiki"

Latvijas vēsture Aleksandra Grīna daiļradē

  1. Vietnes Letonika.lv lasītavā meklē Reiņa un Matīsa Kaudzīšu romānu “ Mērnieku laiki”, lasi to un izpildi uzdevumus.

11. klase

Latviešu literatūra

Vielas apguve, Zināšanu pārbaude

Autore: Anita Koniševa, Rekavas vidusskola

Izmantotie resursi:
"Mērnieku laiki" letonika.lv Lasītavā