Atbildes, kuras tu meklē
Letonika.lv un Lasītavas izmantošanas iespējas mācību procesā

Darba lapas
Kā meklēt un atrast informāciju letonika.lv!

Iepazīsties ar letonika.lv lietošanas iespējām

 1. Slēgto resursu izmantošana
 2. Informācijas meklēšana ar piemēriem
 3. Pilntekstu literatūras "lasītāja" piedāvātās iespējas
 4. Resursu strukturēšana atbilstoši to izmantojamībai mācību priekšmetos

Skolotājiem un skolēniem

Ikvienam

Autore: Baiba Altena

Izmantotie resursi:
Letonika.lv Lasītava
Mācībām
Latvijas kultūras kanons - letonika.lv
Darba lapas - letonika.lv
Vēstures laika karte - letonika.lv

Spēle "Vai māki meklēt informāciju letonika.lv?"

"Pavasara iesildīšana"

 1. Atver letonika.lv un pieslēdzies ar savu E-klase vai Mykoob pieeju
 2. Spēles vadītājs demonstrē jautājumus uz lielā ekrāna
 3. Auditorija, sekojot norādījumiem prezentācijā, meklē atbildes savos datoros
 4. Kurš pirmais atrod - paceļ roku
 5. Aiz katra jautājuma, nākamajā skatā, seko atbilde
 6. Pēc katra jautājuma var pārrunāt ātrāko atbildes atrašanas veidu un apbalvot pirmo, kurš to ir izdarījis

Skolotājiem un skolēniem

Ikvienam

Autore: Baiba Altena

Izmantotie resursi:
Letonika.lv

Jānis Jaunsudrabiņš "Baltā grāmata"

Iepazīsti Jāni Jaunsudrabiņu un "Balto grāmatu"

 1. Atver letonika.lv un pieslēdzies ar savu E-klase vai Mykoob pieeju
 2. Spēles vadītājs demonstrē jautājumus uz lielā ekrāna
 3. Auditorija, sekojot norādījumiem prezentācijā, meklē atbildes savos datoros
 4. Kurš pirmais atrod - paceļ roku
 5. Aiz katra jautājuma, nākamajā skatā, seko atbilde
 6. Pēc katra jautājuma var pārrunāt ātrāko atbildes atrašanas veidu un apbalvot pirmo, kurš to ir izdarījis

Skolotājiem un skolēniem

Ikvienam

Autore: Baiba Altena

Izmantotie resursi:
Letonika.lv