Atbildes, kuras tu meklē
Zenta Mauriņa

Izkopusi filozofiskās esejas žanru literatūrā. 1944. gadā emigrējusi, dzīvojusi Zviedrijā, Vācijā, Šveicē. Konstantīna Raudives dzīvesbiedre.

Par Zentu Mauriņu letonika.lv

Darba lapas
Ieskats Zentas Mauriņas biogrāfijā un daiļradē │ 9. klasei

Iepazīsties ar informāciju par Z. Mauriņu un veic dotos uzdevumus.

  1. Izlasi informāciju par Z. Mauriņu.
  2. Izmantojot dotos vārdus, uzraksti jautājumus par izlasīto.
  3. Uz taviem jautājumiem atbildēs kāds no klasesbiedriem.
  4. Ieskaties vārdnīcās un noskaidro, ko nozīmē: eseja, PBLA.
  5. Izmantojot vārdnīcas, noskaidro un sakārto alfabēta secībā Zentas Mauriņas daiļdarbu nosaukumus.
  6. Veic fonētisko analīzi Z. Mauriņas romāna nosaukumam.
  7. Pabeidz teikumus!

9. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Mācību vielas apguve
Mācību vielas atkārtošana
40 min.

Autore: Sanita Bordāne

Izmantotie resursi:
Enciklopēdijas letonika.lv
Sinonīmu vārdnīca letonika.lv
Vārdnīcas letonika.lv