Atbildes, kuras tu meklē
Vilis Plūdons

(arī Vilis Plūdonis, līdz 01.30.1922. īstajā vārdā Vilis Lejnieks.)

Guntis Berelis par V. Plūdoņa balādēm raksta: „Nosliece uz neapzināto, vizionāro un baismīgo saglabājās visā turpmākajā Plūdoņa daiļradē(pēc vēsturiskās balādes Salgales Mada loms). Tā tas ir arī viņa meistarīgajās balādēs, kas rakstītas tradicionālajā romantiskās balādes tehnikā: pusapzinātās, tomēr kaut kur teksta zemdegās jaušamās šausmas kā pēkšņs, šokējošs impulss izšaujas burtiski pēdējās divās teksta rindās.

Resursi:
Vilis Plūdons biogrāfija, liroepika.

Darba lapas
Personība – Vilis Plūdons (arī Plūdonis) │ 8. klasei

Uzzini un atbildi uz jautājumiem par rakstnieka ārējo izskatu un dzīvi.

 1. Izvēlies pareizās atbildes no piedāvātajiem atbilžu variantiem.
 2. Atpazīsti fotogrāfijā rakstnieka dzimtas mājas.

8. klase

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve

Autore: Ingūna Helviga, Rīga Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:
Vilis Plūdons letonika.lv Lasītavā

Viļa Plūdoņa literārie darbi │ 8. klasei

Atbildi uz jautājumiem par autora darbiem "Eža kažociņš", "Salgales Mada loms" un "Atraitnes dēls".

 1. Atpazīsti aliterāciju!
 2. Kurā no darbiem ir atrodami minētie fakti vai vārdi?
 3. Kuros Viļa Plūdoņa darbos ir traģiska izskaņa?

8. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude

Autore: Silvija Ludženiece

Izmantotie resursi:
Viļa Plūdoņa darbi letonika.lv Lasītavā


Viļa Plūdoņa literārie darbi un pareizrakstība │ 8. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Atrodi dotajos piemēros ortogrāfijas kļūdas!
 2. Ieraksti iezīmētos īpašvārdus atbilstoši pareizrakstības likumiem un nemainot to formu.
 3. Lasi tekstu un liec pieturzīmes.

8. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Anitra Līkanse

Izmantotie resursi:
Valoda - letonika.lv
Viļa Plūdoņa darbi letonika.lv Lasītavā

Iepazīsti Viļa Plūdoņa daiļradi un papildini savu vārdu krājumu! │ 8. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Atzīmē piemērotākos sinonīmus!
 2. Papildini tekstu ar darbības vārdiem vienkāršajā tagadnē!
 3. Atzīmē to salikteņu rindu, kurā nav kļūdas!
 4. Ieraksti vārdu pareizā locījumā!

8. klase

Latviešu valodas un literatūra

Zināšanu pārbaude

Autores: Gunta Kaula, Rīgas Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:
Valoda - letonika.lv
Viļa Plūdoņa darbi letonika.lv Lasītavā