Atbildes, kuras tu meklē
Jānis Poruks

Vispretrunīgāk vērtētais latviešu rakstnieks un dzejnieks. "Mēs nojēdzam, ka nāks dzejnieks, kāda mums vēl nav bijis, kuru mums būs grūtāk saprast kā visus tos, kas dziedāja par Dzimtenes kalniem un lejām. Dzejnieks, kurš nedzied ne par tautu, ne par dzimteni, kurš it kā atrauts no zemes, no visām tautiskām un sabiedriskām interesēm: un šis dzejnieks tomēr ir mūsu - latviešu Poruks," tā par Jāni Poruku rakstījis Vilis Plūdonis.

Resursi:
Jāņa Poruka biogrāfija, stāsti un lirika.
Par Jāni Poruku un viņa darbiem letonika.lv enciklopēdijās, attēlos, audio ierakstos.
Latvijas kultūras kanons.

Darba lapas
Jānis Poruks "Pērļu zvejnieks" │ 10. klasei

Uzdevums: atklāt un izprast Jāņa Poruka darbā paustās cilvēka dvēseles izjūtas

 1. Diskusija
 2. Teksta analīze

Darba lapa mācību vielas apguvei.
Stundas mērķis - veidot padziļinātu izpratni par Jāņa Poruka daiļradi.
Darba lapa paredzēta: 2 mācību stundām.

10. klase

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve

Autore: Inese Kaupuža

Izmantotie resursi:
Jānis Poruks "Pērļu zvejnieks" letonika.lv Lasītavā

Jāņa Poruka stāsts "Pērļu zvejnieks" │ 11. klasei

Sameklē Jāņa Poruka stāstu "Pērļu zvejnieks", lasi to un pasvītro pareizo atbildi!

11. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude

Autore: Anitra Līkanse

Izmantotie resursi:
Jāņa Poruka stāsts "Pērļu zvejnieks" letonika.lv Lasītavā


Atbildes

Jānis Poruks │ 5. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Tavs pirmais iespaids par autoru, apskatot tā attēlu.
 2. Iepazīsties ar autora literāro devumu.
 3. Saruna par ģimeni.

5. klase

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve
20 min.

Autore: Ilze Brice

Izmantotie resursi:
Par Jāni Poruku letonika.lv

Jānis Poruks "Brūklenāju vaiņags" │ 11. klasei

Iepazīsties ar J.Poruku un viņa daiļradi. Veic uzdevumus.

 1. Autora radošā CV izveide.
 2. Teikumu papildināšana.
 3. Izlasīt J. Poruka stāstu "Brūklenāju vaiņags".
 4. Veikt uzdevumus – salīdzināt, komentēt, izteikt viedokli, pamatot, raksturot.

11. klase

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve
40 - 80 min.
1 - 2 mācību st.

Autores: Santa Lukaševiča, Daugavpils 15. vidusskola;
Ilona Bohāne, Daugavpils Saskaņas pamatskola

Izmantotie resursi:
Par Jāni Poruku letonika.lv
Lirika jeb dzeja - letonika.lv
Par stāstu un garstāstu - letonika.lv
J.Poruka "Brūklenāju vaiņags" letonika.lv

Jānis Poruks "Kauja pie Knipskas". Piezīmes lasot stāstu.│ 7.-9. klasei

Pildi darba lapu, pa posmiem lasot stāsta tekstu! Darba lapas izpildīšana palīdzēs Tev labāk saprast stāstā notiekošo un formulēt savu viedokli par stāsta varoņiem un notikumiem.

7.-9. klase

Latviešu literatūra

Autore: Ieva Āne Miķelsone

Izmantotie resursi:
Jānis Poruks. "Kauja pie Knipskas" letonika.lv Lasītavā

Jānis Poruks "Kauja pie Knipskas". Refleksija un aktualitāte.│ 7.-9. klasei

Pildot šo darba lapu, Tu apzināsies stāsta aktualitāti, izpētīsi piemēru tam, ka stāsta tēli kļuvuši par pašsaprotamu kultūras zīmi un piedāvāsi radošas laikmetīgas stāsta interpretācijas iespējas.

 1. “Kauns ir zagt, ne palīga meklēt”
 2. Taisnīgums, līdzcietība, godīgums, savaldība, laipnība, drosme, mērenība, atbildība, centība.
 3. Izlasi Māras Zālītes dzejoli "Tā runāja jauna skolotāja" un analizē atbilstoši prasītajam.
 4. Piedāvā savu ideju laikmetīgai stāsta “Kauja pie Knipskas” interpretācijai!

7.-9. klase

Latviešu literatūra

Autore: Ieva Āne Miķelsone

Izmantotie resursi:
Jānis Poruks. "Kauja pie Knipskas" letonika.lv Lasītavā

Jānis Poruks "Kauja pie Knipskas". Darbs ar tekstu kā mākslas darbu.│ 7.-9. klasei

Pildot šo darba lapu, Tu izpētīsi, kā autors izmantojis valodas līdzekļus un tēlainās izteiksmes līdzekļus un veidojis stāsta kompozīciju, radot pārliecinošu mākslas darbu.

 1. Raksturo 3, Tavuprāt, būtiskākās/interesantākās valodas īpatnības darbā.
 2. Īsi raksturo 3 jebkādus faktus.
 3. No stāsta teksta izraksti citātus - 3, tavuprāt, spilgtākās sajūtu gleznas.
 4. Aizpildot tabulu, izseko stāsta kompozīcijai!

7.-9. klase

Latviešu literatūra

Autore: Ieva Āne Miķelsone

Izmantotie resursi:
Jānis Poruks. "Kauja pie Knipskas" letonika.lv Lasītavā