Atbildes, kuras tu meklē
Andrejs Pumpurs

Viens no ievērojamākajiem latviešu dzejniekiem un spilgtākajiem tautiskā romantisma pārstāvjiem.

Resursi:
Andreja Pumpura biogrāfija un eposs.
Spēlfilma "Lāčplēsis" Latvijas kultūras kanonā.

Darba lapas
Lāčplēsis. Darbs ar tekstu: "Izskaidrojumi par "Lāčplēsi", atsaucoties uz T. un Lautenbaha kungu" │ 9. klasei

Lasi tekstu – Andreja Pumpura atbildi uz kritiķu rakstiem par eposu "Lāčplēsis" – un veic uzdevumus!

  1. Aizpildi tabulu, formulējot izlasīto un saprasto īsumā saviem vārdiem!
  2. Atbildi uz jautājumiem, izlasīto formulējot īsumā saviem vārdiem!

9. klase

Latviešu literatūra

Darbs ar tekstu

Autore: Ieva Āne-Miķelsone

Izmantotie resursi:
Andreja Pumpura eposs "Lāčplēsis"" letonika.lv Lasītavā