Atbildes, kuras tu meklē
Rainis

Rainis (īstajā vārdā Jānis Pliekšāns; pseidonīmi Jāns Jasēns Plikšis, Pēterpilietis, Henricus Lettus) – dzejnieks, dramaturgs, tulkotājs un domātājs, politisks un sabiedrisks darbinieks, jaunstrāvnieks. Iezīmēja jaunu pavērsienu dzejā un dramaturģijā.
"Rainis arī atradis gluži jaunu panta veidu, sastāvošu iz četrām, trim un divām rindiņām. Pirmās episkā kārtā apraksta pašu gleznu, otras rāda dramatisku darbību un divas pēdējās darbības sekas, kas izlec it kā elektriska dzirkstele." (Aspazija)

Resursi:
Raiņa biogrāfija un darbi letonika.lv Lasītavā
par Raini letonika.lv enciklopēdijās
Latvijas kultūras kanons
Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno - arlugano.lv

Darba lapas
Rainis. Luga "Jāzeps un viņa brāļi" - lasītājiem │ 12. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevums: lasīt lugas tekstu un veikt piezīmes darba lapā

 1. Lugas darbības vieta.
 2. Laiks.
 3. Brāļi, īss to raksturojums.
 4. Jautājumi, lugas analīzei pa cēlieniem.
 5. Lugas lasītāja pozitīvo piezīmju stūrītis.
 6. Lugas lasītāja negatīvo piezīmju stūrītis.

12. klase

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve

Autore: Kristīne Roze

Izmantotie resursi:
Raiņa luga "Jāzeps un viņa brāļi"

Radošs darbs latviešu valodā un literatūrā: "Putniņš uz zara" │ 5. - 6. klasei

Lasi, klausies un izpildi uzdevumus.

 1. Izlasi dzejoli un, izmantojot interneta vietni letonika.lv, nosaki tā autoru!
 2. Noklausies dziesmu „Putniņš uz zara” bērnu vokālā ansambļa "Dzeguzīte" izpildījumā!
 3. Izlasi vai noklausies latviešu tautas teiku "Kā putni mācījušies dziedāt"!
 4. Izmantojot interneta vietni letonika.lv, noklausies teikā minēto putnu dziesmas!

5.–6. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda
Dabas zinības

Radošs darbs

Autore: Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
letonika.lv Lasītava
Putnu balsis
Enciklopēdijas

Intervija ar Raini │ 10. - 12. klasei

Izmantojot Raiņa lugas "Zelta zirgs" tekstu, izveido "Interviju ar Raini"!

 1. Uzdod Rainim 10 jautājumus – 4 jautājumi ir obligāti, 6 jautājumus izdomā patstāvīgi!
 2. Rainis Tev atbildēs ar lugas „Zelta zirgs” tekstu (kopē atbildes no lugas teksta!)

10.–12. klase

Latviešu literatūra

Radošs darbs

Autore: Ieva Āne-Miķelsone

Izmantotie resursi:
Rainis "Zelta zirgs" letonika.lv Lasītavā

Aspazija un Rainis Kastaņolā │ 7. - 12. klasei

Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno (arlugano.lv)

 1. Par kuru no Kastaņolas vietām Rainis ir sacījis šos vārdus?
 2. Ieraksti tabulā Raiņa un Aspazijas darbus, kas tapuši Kastaņolas laikā.
 3. Noklausies režiosra Viestura Kairiša pārdomas un pārbaudi apgalvojumus.
 4. Noklausies Džemmas Skulmes, Pietro Montorfani un Raimonda Paula sacīto, ieraksti citāta autoru un savas pārdomas par dzirdēto.

7.–12. klase

Latviešu literatūra

Informācijas meklēšana

Autore: Silvija Ludzeniece

Izmantotie resursi:
Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno - arlugano.lv
Raiņa un Aspazijas muzeja lapa - aspazijarainis.lv


Atbildes

Rainis. Poēma "Ave Sol!" │ 10. - 11. klasei

Iepazīsties ar Raini un poēmu "Ave sol!". Aizpildi divas darba lapas, no kurām viena paredzēta patstāvīgam darbam, bet otra - mācību vielas apguvei.

 1. Atrast skaidrojumu jēdzieniem!
 2. Atrast un izrakstīt informāciju par Raiņa divām trimdām! Kad? Kur? Kāpēc?
 3. Atrast un uzrakstīt prasīto informāciju par poēmu.
 4. Darbs ar poēmas tekstu.
 5. Mājas darbs: izlasi poēmu "Ave sol!"!

  Darba lapas paredzētas 3 mācību stundām.

10. – 11. klase

Latviešu literatūra

Patstāvīgais darbs un
Mācību vielas apguve

Autore:
Daina Černomirdina

Izmantotie resursi:
Raiņa poēma "Ave sol!"
Raiņa biogrāfija letonika.lv

Rainis. "Lolīte baro putniņus" │ 4. - 5. klasei

Radošs darbs ar putnu pasaules un dzejas iepazīšanu.

 1. Izlasi dzejoli un izmantojot interneta vietni letonika.lv sakārto pantiņus pareizā secībā!
 2. Pabeidz teikumus!
 3. Izmantojot interneta vietni letonika.lv uzraksti, kādas zīlīšu sugas vēl ir sastopamas!
 4. Noklausies zīlīšu ierakstītās balsis vietnē putni.lv!
 5. Izmantojot interneta vietni letonika.lv, uzraksti vārdam “zīlīte” sinonīmus!
 6. Uzzīmē ilustrāciju dzejolim “Lolīte baro putniņus”!
 7. Uzraksti Lolītei vēstuli: "Kā tu palīdzi putniem vai dzīvniekiem ziemā".

4. – 5. klase

Latviešu literatūra
Dabaszinības

Mācību vielas apguve
40 min.

Autore: Iveta Casno

Izmantotie resursi:
Raiņa dzejolis "Lellīte Lolīte" letonika.lv
Zīlīte - letonika.lv enciklopēdijās
Zīlītes dziesma - putni.lv