Atbildes, kuras tu meklē
Kārlis Skalbe

Kārlis Skalbe - skolotājs, rakstnieks, trimdinieks, cietumnieks cariskajā Krievijā, latviešu strēlnieks, Latviešu pagaidu Nacionālās padomes loceklis, viens no Latvijas valsts dibinātājiem, bet mūža beigās trimdinieks Zviedrijā. Ja tam visam pieskaita bagāto literāro mantojumu, iznāk neparasti bagāts mūžs.

Resursi:
Skalbes biogrāfija un darbi letonika.lv Lasītavā
Kārlis Skalbe letonika.lv resursos
Latvijas kultūras kanons

Darba lapas
Kārlis Skalbe "Milzis" │ 7. klasei

Vietnes letonika.lv Lasītavā meklē K.Skalbes pasaku "Milzis", lasi to un izpildi uzdevumus.

7. klase

Latviešu literatūra

Autore: Zinaīda Šumska

Izmantotie resursi:
Kārļa Skalbes pasakas letonika.lv Lasītavā

Vērtību izpratnes veidošana Kārļa Skalbes pasakā "Kaķīša dzirnavas" │ 5. klasei

Darba lapa:

  1. Attīsta prasmi klausīties un atlasīt nepieciešamo informāciju.
  2. Paplašina skolēnu leksikas krājumu, pievēršot uzmanību atsevišķiem leksikas slāņiem.
  3. Veido skolēnos izpratni par labo un ļauno, prasmi diskutēt un argumentēti paust savu viedokli, ieklausoties otra teiktajā.

5. klase

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve
Zināšanu pārbaude

Autore: Jolanta Bardovska

Izmantotie resursi:
Kārļa Skalbes pasakas letonika.lv Lasītavā
Kārlis Skalbe letonika.lv Lasītavā
letonika.lv Sinonīmu vārdnīca
letonika.lv Valodas sadaļa

Kārlis Skalbe un "Ziemas pasakas" │ 11. klasei

Darba lapa:

  1. Darboties ar K. Skalbes “Ziemas pasaku” tekstiem.
  2. Uzrakstīt priekšvārdu krājumam.
  3. Formulēt tēzes.

11. klase

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve
120 minūtes

Autore: Anna Šmite
Rēzeknes 5. vidusskola

Izmantotie resursi:
Kārļa Skalbes pasakas letonika.lv Lasītavā
Par Kārļa Skalbes pasakām Kultūras kanonā - letonika.lv
Latvijas kultūras kanons letonika.lv

Kārlis Skalba "Pasaka par vērdiņu" │ 8. klasei

Darba uzdevumi:

  1. Noskatīties video un veidot domu karti.
  2. Atrast sinonīmus vai skaidrojumus dotajiem vārdiem.
  3. Noskatīties video un atbildēt uz jautājumiem.
  4. Atrast tēlainās izteiksmes līdzekļus.

8. klase

Latviešu valoda un literatūra

Mācību vielas apguve, 40min.

Autores: Anita Bukeja,
Daugavpils Krievu vidusskola - licejs

Izmantotie resursi:
K.Skalbes muzejs "Saulrieti" stāsta par rakstnieka dzīvi un daiļradi
letonika.lv Lasītava
Latvijas kultūras kanons - letonika.lv