Atbildes, kuras tu meklē
Gothards Frīdrihs Stenders (saukts arī par Veco Stenderu)

Sācis latviešu laicīgās literatūras tradīcijas, daiļradē klasicisma un sentimentālisma iezīmes. Sunākstes kapsētā lasāms uzraksts: "Sche aprakts G. F. Stenders Latwis, dzim. 1714, mir. 1796, ar sawu gaspazchu."

Resursi:
Stendera biogrāfija un "Bildu ābice".

Darba lapas
Apgaismes reālisma literatūra Latvijā. J.F.Stendera un G.Merķeļa darbi │ 11. klasei

Uzdevumi:

  1. Gūt priekšstatu par laikmetu, kurā dzīvojuši un darbojušies apgaismes reālisma pārstāvji Latvijā.
  2. Iepazīt J.F.Stendera un G.Merķeļa dzīvi un daiļradi apgaismes laikmeta kontekstā.
  3. Veicināt izpratni par abu personību nozīmi ne tikai valodniecības un literatūras attīstībā, bet arī sociāli politiskajā jomā.

11. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda
Vēsture

Autore: Evita Korna

Izmantotie resursi:
Laika karte
Apgaismība
"Augstas gudrības grāmata"
"Bildu ābice"
"Latvieši"
Garlībs Merķelis
Garlībs Merķelis
Gothards Frīdrihs Stenders
Gothards Frīdrihs Stenders


Norādes pedagogiem