Atbildes, kuras tu meklē
Sudrabu Edžus

(īstajā vārdā Eduards Morics Zilbers)
Par Sudrabu Edžus darbiem "Latviešu rakstniecība biogrāfijās" rakstīts: „Tajos psiholoģiski pārliecinoši rādīta neordināras, jūtīgas personības veidošanās, tās sadursme ar sabiedrības neizpratni un naidu. Labākajos stāstos akcentēta doma par personības brīvas, dabiskas attīstības nepieciešamību."

Resursi:
Sudrabu Edžus letonika.lv Lasītavā
Sudrabu Edžus letonika.lv enciklopēdijās

Darba lapas
Personība - Sudrabu Edžus │ 6. klasei

Iepazīsties ar Sudrabu Edžu!

 1. No piedāvātajiem variantiem izvēlies pareizās atbildes!
 2. Atbildi uz jautājumiem par Sudrabu Edžu!
 3. Atzīmē, kurā fotogrāfijā redzms Sudrabu Edžus!

6. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude

Autore: Ingūna Helviga, Rīgas Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:

Sudrabu Edžus letonika.lv Lasītavā

Sudrabu Edžus un "Dullais Dauka" │ 5. klasei

Iepazīsties ar Dullo Dauku un viņa autoru

 1. Izlasi informāciju par autoru, pēc tam papildini informāciju tekstā.
 2. Atbildi uz jautājumiem par Sudrabu Edžus stāstu „Dullais Dauka".
 3. Pastāsti, kāds bija skolotājs un kāds bija mācītājs.
 4. Pastāsti, kāda bija Daukas skola.
 5. Uzraksti piecus jautājumus, kurus mēģināja noskaidrot Dauka.
 6. Uzraksti darbiņu „Mans draugs Dauka”.

5. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude

Autore: Ingrīda Freimane, Tukuma 2. vidusskola

Izmantotie resursi:

Sudrabu Edžus letonika.lv Lasītavā
Dullais Dauka

Sudrabu Edžus "Dullais Dauka" │ 5. klasei

Lasi darbu “Dullais Dauka” un atbildi uz jautājumiem!

 1. Atrodi trūkstošo fragmentu un ieraksti to atbildes laukā!
 2. Atbildi uz jautājumiem par Sudrabu Edžus stāstu „Dullais Dauka".
 3. Atrodi nākamo (vienu) citāta vārdu un ieraksti to atbildes laukā!
 4. Kas iedeva Daukam sudraba gabalu?
 5. Kuru no priekšmetiem Dauka mācēja izjaukt un salikt?

5. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude

Autore: Silvija Ludženiece, Rīgas Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:

Dullais Dauka

Iepazīsti sinonīmus, senvārdus un pareizrakstību, lasot "Dullo Dauku" │ 5. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Kurā stāsta “Dullais Dauka” teikumā, ir pareizi saliktas pieturzīmes?
 2. Stāsta "Dullais Dauka" fragmentā atrodi vārdu, kurā ir pareizrakstības kļūda!
 3. Atrodi vārdu, AIZ kura ir nepareizi ielikts komats!
 4. Pārraksti tekstu, liekot tajā visas nepieciešamās pieturzīmes!
 5. Kurš ir pareizs apgalvojums par šīm stāsta "Daullais Dauka" rindām?

5. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude

Autore: Silvija Ludženiece, Rīgas Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:

Dullais Dauka

Sudrabu Edžus "Dullais Dauka" teksta izpratne │ 7.-9. klasei

Lasi stāstu un atbildi uz jautājumiem!

 1. Sazinies ar klasesbiedru pēc savas izvēles un pārrunā izlasīto! Īsi pabeidz teikumus!
 2. Veic uzdevumus pēc stāsta izlasīšanas!
 3. Sameklē internetā un īsi pārstāsti informāciju!
 4. Apspried savas atbildes ar klasesbiedru pēc izvēles, pabeidz teikumus!

7. - 9. klase

Latviešu literatūra

Teksta izpratne

Autore: Ieva Āne Miķelsone

Izmantotie resursi:

S. Edžus. "Dullais Dauka" letonika.lv Lasītavā