Atbildes, kuras tu meklē
Svētki, svinamās un atzīmējamās dienas!
Letonika.lv resursi, kuri Jums noteikti noderēs, lai sagatavotos!
Ziemassvētki

Uzzini vairāk:

astronomiskie gadalaiki, enciklopēdijās
gadskārtas, Latvijas Enciklopēdiskajā vārdnīcā
saulgrieži, sadaļā Valoda
Ziemassvētku egle, enciklopedija.lv
Ziemassvētki, mitoloģijā
Ziemassvētki, reliģijā
drukātā literatūra par Adventi, Bibliotēku un skolu mape
Ziemassvētku kaujas, Latvijas vēstures enciklopēdijā
Ziemas saulgrieži vai ziemas saulgrieži?, valodaskonsultacijas.lv
Rainis, "Putniņš uz zara", letonika.lv Lasītava

Literatūra

Multivide

Attēlu kolekcija "Ziema"

Ierosmei

"Ziemassvētku pasaka"
Rainis. Dzejas krājums "Putniņš uz zara"

"Bija tādi seni laiki —
Kustoņi vēl runājuši;
Ļaudis viņus izsmējuši,
Tad tie palikuši klusi.

Savā starpā, savā mēlē
Tie vēl tagad sarunājas,
Tikai nesaprot vairs ļaudis,
Nedzird dažu gudru vārdu.

Tikai Ziemassvētku naktī
Dažs spēj dzirdēt viņu runas.
Tikai jābūt mīļu sirdi,
Sapņu acīm, teiku ausīm..."


"Ziemas vakaru nodarbība"
Māris Čaklais. Dzejas izlase "Pērles gliemežvākam"

"Ir ziemas vakari gari.
Ko tu šajos vakaros dari?
Es pārrakstu telefonus
Nākamgada kalendārā — ..."