Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu literatūras teorija

Darba lapas
Žanru pārskats│ 7.-9. klasei

Lasi tekstus un veic uzdevumus!

 1. Nosaki, no kādu žanru darbiem varētu būt ņemti teksti tekstu lapā!
 2. Nosauc prasītos literāro žanru piemērus no latviešu literatūras un raksturo to atbilstoši prasītajam.
 3. Sastādi 5 latviešu autoru daiļdarbu sarakstu, kurus Tu ieteiktu tulkošanai un popularizēšanai visā pasaulē!

7.- 9. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Ieva Āne Miķelsone

Izmantotie resursi:
Žanri letonika.lv Lasītavā

Literatūras žanri│ 7.-9. klasei

Lasi veic uzdevumus!

 1. Apvelc tā daiļdarba nosaukumu, kurš pieder pie liroepikas, drāmas, epikas!
 2. Ieraksti teikumos trūkstošos vārdus!
 3. Aizpildot tabulas pamato, kādēļ minētie darbi pieder minētajam literārajam žanram.
 4. Salīdzini stāstu un noveli!

7.- 9. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Anete Bērziņa

Izmantotie resursi:
Žanri letonika.lv Lasītavā

Valodas līdzekļi teksta izteiksmīguma radīšanai │ 7.-9. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Atmini krustvārdu mīklu!
 2. Izlasi tekstu un izraksti norādītos tēlainās izteiksmes līdzekļus!
 3. Palīdzi atjaunot tekstu, izvēloties vienu no piedāvātajiem vārdiem!
 4. Aplūko attēlus! Izmanto tos ierosmei, lai uzrakstītu savu jaunrades darbu, iesaistot tajā apgūtos valodas līdzekļus teksta izteiksmīguma radīšanai!
 5. Nofotografē kādu īpašu dabasskatu un izveido par to tēlainu aprakstu!

7.-9. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude

Autore: Gunta Kaula, Rīgas Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:
Krustvārdu mīkla tiešsaistē
letonika.lv Lasītava
Enciklopēdijas letonika.lv