Atbildes, kuras tu meklē
Ojārs Vācietis

„Viņš uzdrīkstējās nenobīties un pierakstīt savas sirdsbalss teikto, lai gan tas bieži bija pretrunā ar valdošās nomenklatūras viedokli - par to nācās maksāt ar darbu nepublicēšanu ilgākā laika periodā un saņemt bargu padomju ideologu kritiku..." / Zinta Pencele, Ojāra Vācieša memoriālā muzeja galvenā speciāliste /

Resursi:
Ojāra Vācieša biogrāfija un lirika.

Darba lapas
Ojāra Vācieša dzejas interpretācija │ 12. klasei

Darba uzdevumi:

  1. Lasot O. Vācieša dzeju, izrakstīt 20 citātus.
  2. Izveidot mandalu ar citātiem, noformēt to.
  3. Raksturot dzejas galvenos simbolus, noskaņas, atziņas.
  4. Noorganizēt izstādi.

12. klase

Latviešu literatūra
Mācību vielas apguve
80 min.

Autore: Jeļena Dideviča

Izmantotie resursi:
1996, Ojāra Vācieša librets pēc Rūdolfa Blaumaņa lugas “Pazudušais dēls” /Roplaiņa dziesma/
Ojārs Vācietis – dzejoļu krājums “Si minors”
Ojārs Vācietis – dzejoļu krājums “Elpa”


Metodiskie norādījumi