Atbildes, kuras tu meklē
Darba lapas
Krustvārdu mīkla "Sinonīmi"

Izmantojot letonika.lv sinonīmu vārdnīcu, atmini krustvārdu mīklu!

5.–6. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Informācijas meklēšana

Autore: Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
letonika.lv Sinonīmu vārdnīca


Atbildes

Krustvārdu mīklas elektroniskā versija

Darbības vārda izteiksme

Izmantojot doto paraugu un letonika.lv vārda analīzes vai valodas uzziņas, aizpildi tabulas!

7.–9. klase

Latviešu valoda

Autore: Inga Stradiņa

Izmantotie resursi:
letonika.lv Valodas sadaļa


Atbildes

Pavēles izteiksme

Iepazīsties ar informāciju par pavēles izteiksmes veidošanu!

 1. Izlasi Rūdolfa Blaumaņa pasakas "Velniņi" 1. rindkopu!
 2. No dotā teksta 1. rindkopas izraksti 10 dažādus darbības vārdus un pārveido prasītajās pavēles izteiksmes formās, ierakstot tabulā!

7. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Inese Paikena

Izmantotie resursi:
letonika.lv valodas uzziņas; pavēles izteiksme
Rūdolfs Blaumanis "Velniņi" letonika.lv Lasītavā

Ieskats dažādu valodu leksikas atšķirībās

Valodas izpēte

8. klase

Valoda

Autore: Lilita Rudzāte

Izmantotie resursi:
Latviešu - lietuviešu vārdnīca
Latviešu - igauņu vārdnīca

Latviešu valodas īpatnības R. Blaumaņa novelēs “Salna pavasarī” un “Purva bridējs”

Izpēti R. Blaumaņa noveles un veic dotos uzdevumus.

 1. Atrast un uzrakstīt sinonīmus novelēs minētajiem pasvītrotajiem vārdiem!
 2. Atrast un uzrakstīt, kādu latviešu autoru darbos (vismaz 3) vēl atrodami izceltie vārdi!
 3. Uzraksti savu radošo darbu “Strēķis (brīdis) mūsdienu skolātā, lai tajā būtu atrodami vismaz 8 Blaumaņa darbos minētie vārdi (vecvārdi, barbarismi)!
 4. Novērtē iegūto informāciju un savu padarīto darbu!

  Darba lapas izpildes laiks: 80 min.

11. klase

Latviešu literatūra, Latviešu valoda, Vēsture

Mācību vielas apguve, Zināšanu pārbaude

Autore: Līga Lauziniece

Izmantotie resursi:
Rūdolfa Blaumaņa noveles letonika.lv Lasītavā
Sinonīmu vārdnīca letonika.lv

Lietvārdu deklinācijas

Izpēti R. Blaumaņa noveli "Andriksons" un veic dotos uzdevumus.

 1. Izlasīt informāciju par lietvārdu deklinācijām!
 2. Izlasīt R.Blaumaņa noveles “Andriksons” 2. rindkopu!
 3. No dotā teksta 2. rindkopas izrakstīt 20 lietvārdus, noteikt to deklinācijas!

5. - 7. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Guna Macāne

Izmantotie resursi:
Rūdolfa Blaumaņa noveles letonika.lv Lasītavā
Lietvārdu deklinācijas letonika.lv

Darbības vārdi īstenības izteiksmes personu formās un pavēles izteiksmē

Darba uzdevumi

 1. Iepazīsties ar informāciju par darbības vārdu īstenības izteiksmē un pavēles izteiksmē veidošanu!
 2. Izlasi Imanta Ziedoņa epifāniju “Es jums saku: dziediet!”
 3. Izraksti no teksta 10 dažādus darbības vārdus un ieraksti tos dotās tabulas attiecīgajās ailēs.

11. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Elita Vanaģele

Izmantotie resursi:
letonika.lv valodas uzziņas; pavēles izteiksme
letonika.lv valodas uzziņas; īstenības izteiksme
Imanta Ziedoņa "Epifānijas" letonika.lv Lasītavā

Leksikoloģija. Vārdu daudznozīmība, tiešā un pārnestā nozīme. Sinonīmi.

Darba uzdevumi

 1. Izskaidro jēdzienus, mini piemērus!
 2. Iesaisti dotos vārdus teikumos tā, lai atklātos vārdu tiešā un pārnestā nozīme!
 3. Izsvītro sinonīmu rindā lieko vārdu!
 4. Sakārto vārdus stabiņā tā, lai horizontāli katrā rindā būtu 4 sinonīmi!
 5. Iesaisti dotos sinonīmus teikumos!
 6. Pasvītro dotajā tekstā sinonīmus!
 7. Izveido sinonīmu rindu dotajiem vārdiem!

5. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve,
40 min.

Autore: Dzintra Circāne, Rēzeknes 5. vidusskola

Izmantotie resursi:
Sinonīmu vārdnīca
Vārdformu analīzes rīks
Vārdšķiras un gramatika
Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca

Darbs ar tekstu, svešvārdiem, sinonīmiem un antonīmiem

Darba uzdevumi

 1. Saliec tekstā nepieciešamās pieturzīmes!
 2. Iekavās dotos vārdus uzraksti nepieciešamajā formā!
 3. Svītriņu vietā ieraksti vajadzīgos burtus!
 4. Izskaidro tekstā izcelto vārdu nozīmi!
 5. Sameklē tekstā antonīmus dotajiem vārdiem!
 6. Uzraksti sinonīmus dotajiem vārdiem!
 7. Darbs ar tekstu un savu domu izteikšana.

7. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Nellija Krasnobaja, Rēzeknes 4. vidusskola

Izmantotie resursi:
Sinonīmu vārdnīca
Vārdformu analīzes rīks
Vārdšķiras un gramatika
Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca

Aforismi un personības: Rainis. Reinis Kaudzite.

Darba uzdevumi

 1. Uzzini, kā Rainis pats raksturo aforismus!
 2. Uzzini, kā Reini Kaudzīti dēvēja Kronvaldu Atis!
 3. Papildini aforismus ar trūkstošo vārdu!
 4. Atrodi aforismos ortogrāfijas kļūdas!
 5. Izvēlies vārdiem, kuri izmantoti aforismos, atbilstošākos sinonīmus!

6. klase

Latviešu valoda un literatūra

Patstāvīgais darbs

Autores: Rīgas Imantas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas.

Izmantotie resursi:
Sinonīmu vārdnīca
Vārdformu analīzes rīks
Aforismi - letonika.lv Lasītavā
Reinis Kaudzīte - letonika.lv Lasītavā

Viļa Plūdoņa literārie darbi un pareizrakstība

Darba uzdevumi:

 1. Atrodi dotajos piemēros ortogrāfijas kļūdas!
 2. Ieraksti iezīmētos īpašvārdus atbilstoši pareizrakstības likumiem un nemainot to formu.
 3. Lasi tekstu un liec pieturzīmes.

8. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Anitra Līkanse

Izmantotie resursi:
Valoda - letonika.lv
Viļa Plūdoņa darbi letonika.lv Lasītavā

Iepazīsti Viļa Plūdoņa daiļradi un papildini savu vārdu krājumu!

Darba uzdevumi:

 1. Atzīmē piemērotākos sinonīmus!
 2. Papildini tekstu ar darbības vārdiem vienkāršajā tagadnē!
 3. Atzīmē to salikteņu rindu, kurā nav kļūdas!
 4. Ieraksti vārdu pareizā locījumā!

8. klase

Latviešu valodas un literatūra

Zināšanu pārbaude

Autores: Gunta Kaula, Rīgas Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:
Valoda - letonika.lv
Viļa Plūdoņa darbi letonika.lv Lasītavā

Iepazīsti Annas Sakses daiļradi un sinonīmus!

Lasi pasaku fragmentus un piemeklē prasītajiem vārdiem atbilstošus sinonīmus.

5. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
Anna Sakse letonika.lv
letonika.lv enciklopēdijas
Valoda - letonika.lv

Iepazīsti Annas Sakses daiļradi un iemācies pareizrakstības likumus!

Darba uzdevumi:

 1. Lasi teksta fragmentus un atrodi nepareizu vārda formas lietojumu!
 2. Atzīmē pareizo apgalvojumu!
 3. Pārraksti pasakas teksta fragmentu bez kļūdām!
 4. No izceltajiem vārdiem izvēlies pareizo un pasvītro to!
 5. Atzīmē pareizo apgalvojumu!

5. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Anitra Līkanse

Izmantotie resursi:
Anna Sakse letonika.lv
letonika.lv enciklopēdijas
Valoda - letonika.lv

Iepazīsti tautas pasaku “Kurbads” un mācies pareizrakstību!

Darba uzdevumi:

 1. Lasi fragmentus no tautas pasakas “Kurbads” un meklē pareizrakstības kļūdas!
 2. Atrodi trūkstošos vārdus un ieraksti tos atbildes laukā!
 3. Ievieto tekstā trūkstošās pieturzīmes!

Latviešu valoda un literatūra

Zināšanu pārbaude

Autors: Anitra Līkanste
Rīgas Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:
Tautas pasaka "Kurbads" letonika.lv Lasītava

Jaunvārdi un stila kļūdas!

Jaunvārdi top arī mūsdienās!

 1. Kā sauc attēlā redzamo filmas "Zvaigžņu kari" varoni, kura vārds pirmo reizi tika latviskots?
 2. Kāds ir oficiāli pieņemtais termins vārdam "malware", "brunch", "hashtag" ucc. latviešu valodā?
 3. Atzīmē teikumu, kurā ir stila kļūdas!
 4. Atrodi frazeoloģismus starp aforismiem!

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autors: Anitra Līkanste
Rīgas Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:
letonika.lv

Iepazīsti sinonīmus, senvārdus un pareizrakstību, lasot "Dullo Dauku"!

Darba uzdevumi:

 1. Kurā stāsta “Dullais Dauka” teikumā, ir pareizi saliktas pieturzīmes?
 2. Stāsta "Dullais Dauka" fragmentā atrodi vārdu, kurā ir pareizrakstības kļūda!
 3. Atrodi vārdu, AIZ kura ir nepareizi ielikts komats!
 4. Pārraksti tekstu, liekot tajā visas nepieciešamās pieturzīmes!
 5. Kurš ir pareizs apgalvojums par šīm stāsta "Daullais Dauka" rindām?

5. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude

Autore: Silvija Ludženiece, Rīgas Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:

Dullais Dauka

Sakāmvārdi

Sakāmvārdi rodas arī mūsdienās, bet senie teicieni pārtop jaunos

 1. Atzīmē, kurš no šiem sakāmvārdiem ir "tautas" sakāmvārds un ir radies vissenāk!
 2. No piedāvātajiem variantiem izvēlies pareizo atbildi!

Latviešu literatūra

Patstāvīgais darbs

Autors: SIA Tilde