Atbildes, kuras tu meklē
Darba lapas
Latvijas skolu vēsture

Letonika.lv attēlu krātuvēs ir 100 un vairāk gadu senas bildes, kas ļauj ieskatīties Latvijas skolu vēsturē. Mainījusies sabiedrība, mainījušies skolu nosaukumi un paradumi. Iepazīsties ar tiem!

 1. Kura no skolām ir redzama attēlā?
 2. Kas par šo vietu ir zināms?
 3. Atbildes laukā ievadi izlaisto vārdu.

5.– 9. klase

Latviešu literatūra
Sociālās zinības
Latvijas vēsture

Informācijas meklēšana

Autors: letonika.lv

Izmantotie resursi:
letonika.lv Multivide
letonika.lv Lasītava

Latviešu pirmās nacionālās atmodas kustība. Juris Alunāns

Radošs darbs un zināšanu pārbaude par Juri Alunānu un latviešu pirmo nacionālo atmodu.

 1. Darba uzdevumi un kopsavilkumu tabula par pirmo nacionālo atmodu.
 2. Tukšo vietu aizpildīšanas uzdevums par J. Alunānu.
 3. Radoši uzdevumi par J. Alunāna "Dziesmiņām".

10. klase

Latviešu literatūra
Latvijas vēsture

Autore: Ramona Mīliga

Izmantotie resursi:
Juris Alunāns letonika.lv Lasītavā


Stundas plāns

Rūdolfa Blaumaņa balāde “Tālavas taurētājs”

Veic ceļojumu literatūrā, valodā un vidē.

 1. Vēsturiskā izpēte.
 2. Ģeogrāfiskā izpēte.
 3. Valodas izpēte.
 4. Radošs uzdevums ar ceļojumu uz rakstnieka muzeju.

7.–8. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda
Vēsture

Radošs darbs

Autore: Daiga Pabērza

Izmantotie resursi:
Rūdolfs Blaumanis "Tālavas taurētājs" letonika.lv Lasītavā
Tālava - letonika.lv enciklpēdijās
Trikātas attēls - letonika.lv multividē
Meža enciklopēdija - egle
Dzejas vārdnīca
Vārda analīze - "aun"
Animācijas filma "Tālavas taurētājs"; Rīgas kinostudija, 1988

Aleksandrs Grīns "Klusie ciemiņi"

Latvijas vēsture Aleksandra Grīna daiļradē

 1. Atrodi un izlasi informāciju par rakstnieku A. Grīnu!
 2. Atrodi un izlasi informāciju par Ziemssvētku kaujām!
 3. Atrodi un izlasi informāciju par agrāro reformu!
 4. Atrodi sinonīmus dotajiem vārdiem!
 5. Atrodi vārdiem atbilstošu skaidrojumu, pieraksti burtam atbilstošo ciparu!

8. klase

Latviešu literatūra
Latvijas vēsture

Mājas darbs

Autore: Ieva Artmane

Izmantotie resursi:
Aleksandrs Grīns letonika.lv letonika.lv Lasītavā
Latvijas vēstures enciklopēdija
Ziemassvētku kaujas - raksti un attēli letonika.lv resursos
letonika.lv Sinonīmu vārdnīca
tezaurs.lv


Skolotāja norādes

Apgaismes reālisma literatūra Latvijā. J.F.Stendera un G.Merķeļa darbi.

Uzdevumi:

 1. Gūt priekšstatu par laikmetu, kurā dzīvojuši un darbojušies apgaismes reālisma pārstāvji Latvijā.
 2. Iepazīt J.F.Stendera un G.Merķeļa dzīvi un daiļradi apgaismes laikmeta kontekstā.
 3. Veicināt izpratni par abu personību nozīmi ne tikai valodniecības un literatūras attīstībā, bet arī sociāli politiskajā jomā.

11. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda
Vēsture

Autore: Evita Korna

Izmantotie resursi:
Laika karte
Apgaismība
"Augstas gudrības grāmata"
"Bildu ābice"
"Latvieši"
Garlībs Merķelis
Garlībs Merķelis
Gothards Frīdrihs Stenders
Gothards Frīdrihs Stenders


Norādes pedagogiem

Jaunā strāva

Uzdevumi:

 1. Aizpildi tukšās vietas teikumos.
 2. Atpazīsti personības.
 3. Kuras no attēlos redzamajām personībām ir saistītas ar Jaunās strāvas darbību?

8.-9. klasei

Latviešu literatūra
Vēsture

Autore: Sarma Kantāne, Vestienas pamatskola

Izmantotie resursi:
Par "Jauno strāvu" - letonika.lv
Laika karte