Atbildes, kuras tu meklē
Izveido Imanta Ziedoņa personas karti │ 9. klasei

Iepazīsties ar Imanta Ziedoņa biogrāfiju un daiļradi, un izveido viņa CV.

 1. Iepazīsties ar lietišķo rakstu - CV izveidi!
 2. Iepazīsties ar Imanta Ziedoņa biogrāfiju un daiļradi
 3. Uzraksti Imanta Ziedoņa CV!

9. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Sanita Medne

Izmantotie resursi:
Imanta Ziedoņa biogrāfija un darbi
Par Imantu Ziedoni Latvijas kultūras kanonā

Dokumentālā proza - Ceļš │ 9. klasei

Darbs ar Imanta Ziedoņa atmiņu stāstiem

 1. Noskaidrot, kas ir dokumentālā proza.
 2. Padziļināti apgūt Imanta Ziedoņa radošās biogrāfijas atmiņu stāstījumu šķautni.
 3. Iepazīties ar I. Ziedoņa, spilgta publicista, bērnības atmiņu stāstījumu grāmatu un interviju.

9. klasei

Latviešu literatūra

Stundas plāns
40 min.

Autore: Iluta Sustenberga

Izmantotie resursi:
Imanta Ziedoņa biogrāfija un darbi
Par Imantu Ziedoni Latvijas kultūras kanonā
Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca
Intervija ar Imantu Ziedoni

Jēdziena "rāmis" izpratne un "rāmja tēls" Imanta Ziedoņa epifānijās │ 12. klasei

Atrast informāciju elektroniskajos resursos un izmantot uzdevumos.

 1. Noskaidro jēdziena "rāmis" 4 nozīmes!
 2. Atrodi sinonīmus vārdam rāmis un ieraksti trūkstošos - drukātos burtus!
 3. Iesaisti vārdu "rāmis" vai to sinonīmus 4 saliktos teikumos!
 4. Uzraksti frazeoloģismu, kurā ietverts vārds "rāmis"!
 5. Izlasi informāciju Dzejas vārdnīcā!
 6. Izlasi Imanta Ziedoņa epifāniju un to fragmentus un izpildi minētos uzdevumus!

12. klasei

Latviešu valoda
Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve
2 blokstundas

Autore: Iveta Āboliņa

Izmantotie resursi:
Sinonīmu vārdnīca
Dzejas vārdnīca
tezaurs.lv
Ziedonis Imants letonika.lv