Atbildes, kuras tu meklē
Burtu - skaitļu mīklas epifānijām "Apieta apkārt", "Pudeles un kārbiņas", "Ir viens vārds"│ JAUNUMS!

Šādu burtu mīklu var izveidot, saturu pielāgojot sasniedzamajam rezultātam

 1. Šādu burtu mīklu var izveidot, katram alfabēta burtam piemērojot konkrētu ciparu
 2. Mīklas saturu var veidot, pielāgojot sasniedzamajam rezultātam – darbam ar tekstu vai zināšanu pārbaudei
 3. Iepazīsties ar pielikuma piemēriem!

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Zināšanu nostiprināšana un pārbaude

Burtu mīklu piemēri epifānijām:
"Apiet apkārt"
"Pudeles un kārbiņas"
"Ir viens vārds"

Idejas autore:
Anete Bērziņa

Izveido Imanta Ziedoņa personas karti │ 9. klasei

Iepazīsties ar Imanta Ziedoņa biogrāfiju un daiļradi, un izveido viņa CV.

 1. Iepazīsties ar lietišķo rakstu - CV izveidi!
 2. Iepazīsties ar Imanta Ziedoņa biogrāfiju un daiļradi
 3. Uzraksti Imanta Ziedoņa CV!

9. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Sanita Medne

Izmantotie resursi:
Imanta Ziedoņa biogrāfija un darbi
Par Imantu Ziedoni Latvijas kultūras kanonā

Dokumentālā proza - Ceļš │ 9. klasei

Darbs ar Imanta Ziedoņa atmiņu stāstiem

 1. Noskaidrot, kas ir dokumentālā proza.
 2. Padziļināti apgūt Imanta Ziedoņa radošās biogrāfijas atmiņu stāstījumu šķautni.
 3. Iepazīties ar I. Ziedoņa, spilgta publicista, bērnības atmiņu stāstījumu grāmatu un interviju.

9. klasei

Latviešu literatūra

Stundas plāns
40 min.

Autore: Iluta Sustenberga

Izmantotie resursi:
Imanta Ziedoņa biogrāfija un darbi
Par Imantu Ziedoni Latvijas kultūras kanonā
Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca
Intervija ar Imantu Ziedoni

Jēdziena "rāmis" izpratne un "rāmja tēls" Imanta Ziedoņa epifānijās │ 12. klasei

Atrast informāciju elektroniskajos resursos un izmantot uzdevumos.

 1. Noskaidro jēdziena "rāmis" 4 nozīmes!
 2. Atrodi sinonīmus vārdam rāmis un ieraksti trūkstošos - drukātos burtus!
 3. Iesaisti vārdu "rāmis" vai to sinonīmus 4 saliktos teikumos!
 4. Uzraksti frazeoloģismu, kurā ietverts vārds "rāmis"!
 5. Izlasi informāciju Dzejas vārdnīcā!
 6. Izlasi Imanta Ziedoņa epifāniju un to fragmentus un izpildi minētos uzdevumus!

12. klasei

Latviešu valoda
Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve
2 blokstundas

Autore: Iveta Āboliņa

Izmantotie resursi:
Sinonīmu vārdnīca
Dzejas vārdnīca
tezaurs.lv
Ziedonis Imants letonika.lv

Darba lapa par Imanta Ziedoņa epifāniju “Apiet apkārt” │ 7.-9. klasei

Darbs ar epifānijas tekstu

 1. Kā epifānijā raksturota daba? Ar ko salīdzināti jūras viļņi?
 2. Izskaidro, kā tu saproti epifānijas pirmo rindkopu!
 3. Turpini epifānijas teikumus!
 4. Izraksti no epifānijas salīdzinājumus!
 5. Par kādu tuvumu, tavuprāt, autors runā epifānijā “Apiet apkārt”?

7.-9. klasei

Latviešu valoda
Latviešu literatūra

Autore: Anete Bērziņa

Izmantotie resursi:
Ziedonis Imants letonika.lv

Darba lapa par Imanta Ziedoņa epifāniju “Ir viens vārds” │ 7.-9. klasei

Darbs ar epifānijas tekstu caur jēdziena "diemžēl" prizmu

7.-9. klasei

Latviešu valoda
Latviešu literatūra

Autore: Anete Bērziņa

Izmantotie resursi:
Imanta Ziedoņa epifānija "Ir viens vārds" letonika.lv Lasītavā

Darba lapa par Imanta Ziedoņa epifāniju “Visi mēs esam pudeles un kārbiņas” │ 7.-9. klasei

Izlasi tekstu un izpildi uzdevumus.

 1. Par kādu nozīmīgu problēmu runā autors epifānijā?
 2. Vai arī tev šī problēma šķiet nozīmīga? Pamato!
 3. Turpini epifānijas teikumus!
 4. Izvēlies vienu no turpinātajiem teikumiem, uzraksti tam savu komentāru
 5. Kas epifānijā domāts ar etiķeti?
 6. Izlasi citātu no epifānijas “Visi mēs esam pudeles un kārbiņas”, izskaidro, kā tu to saproti!
 7. Ko autors aicina darīt (frāze “kasīt nost”)?

7.-9. klasei

Latviešu valoda
Latviešu literatūra

Autore: Anete Bērziņa

Izmantotie resursi:
Imanta Ziedoņa epifānija "Visi mēs esam pudeles un kārbiņas"