Atbildes, kuras tu meklē
Jānis Ziemeļnieks

Aleksandrs Čaks par Jāni Ziemeļnieku raksta: "Ziemeļnieka dzeja apēda viņa sirdi, visu viņa īso un satraukto mūžu, jo tas savai dzejai ziedoja ne vien savu talantu un prātu, bet arī visas savas jūtas un instinktus."

Resursi:
Jāņa Ziemeļnieka biogrāfija, proza un dzeja.
Par Jāni Ziemeļnieku Dzejas vārdnīcā.

Darba lapas
Jāņa Ziemeļnieka personības aspekti un dzejas specifika │ 11. klasei

Izmanto letonika.lv un veic Jāņa Ziemeļnieka biogrāfijas izpētes uzdevumus!

  1. Lasi J. Ziemeļnieka dzeju un aizpildi tabulu!
  2. Uzraksti savu viedokli par Ziemeļnieka traģiskās pasaules uztveres cēloņiem!
  3. Uzraksti radošo eseju par vienu no tematiem.

Darba lapa un stundu plāns veido vienotu komplektu:
1., 2. stundā: Mācību vielas apguve
1., 2., 3. stundā: Stundas plāns
3. stundā: Zināšanu pārbaude

11. klase

Latviešu literatūra

Biogrāfiskās interpretācijas pieeja dzejas apguvē
Mācību vielas apguve
Zināšanu pārbaude

Autore: Anita Bogačkova

Izmantotie resursi:
Literatūras virziens - romantisms
Jāņa Ziemeļnieka biogrāfija
Jāņa Ziemeļnieka dzejas raksturojums
Jāņa Ziemeļnieka dzejas krājumi letonika.lv Lasītavā
Jāņa Ziemeļnieka proza letonika.lv Lasītavā


Stundu plāns