Atbildes, kuras tu meklē
letonika.lv jaunumi

NEESI VAKARĒJAIS – LABO KĻŪDAS!

“Ja tu ieraugi pats savas vakarējās kļūdas un tās pārlabo, tad tu neesi vakarējais; bet, ja tu ieraugi gan un tomēr nepārlabo, tad esi mazāk vēl kā vakarējais,” reiz teica Reinis Kaudzīte.

Uzziniet vairāk par latviešu valodu!

Tildes sarunu blogā, autore Madara Mieriņa
▪ Digitālie rīki, kuri noderētu pareizas rakstīšanas uzlabošanai: • Uzlabo latviešu valodas zināšanas!
▪ Uzzini vairāk par mūsu valodu: • Valsts valodas diena

▪ Pasaules diktāts latviešu valodā notiks 14. oktobrī plkst. 12:15. Uzzini vairāk: raksti.org

Pirms diktāta izpildi testu!

letonika.lv | tilde.com | translate.tilde.com |
Vienības gatve 75A | Rīga | LV-1004 | Latvija