Atbildes, kuras tu meklē

Letonika.lv konkursa „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!” nolikums


Letonika.lv konkurss ilgst desmit nedēļas – no 15. septembra līdz 24. novembrim.

Konkurss risinās 5 kārtās:
1. kārta 15.09. – 29.09.
2. kārta 29.09. – 13.10.
3. kārta 13.10. – 27.10.
4. kārta 27.10. – 10.11.
5. kārta 10.11. – 24.11.

Papildkārta: 1.decembris plkst. 14:00 – 2.decembris plkst. 14:00

Šogad sacensības ir individuālas, katrs dalībnieks pārstāv vienu bibliotēku un vienu līgu atbilstoši savam statusam:
* pamatskolēnu līgu (skolēni līdz 9.klasei)
* vidusskolēnu līgu (vidusskolēni)
* bibliotēku lasītāju līgu (pieaugušie bibliotēku lasītāji, kuri vairs nemācās skolā)
* bibliotekāru līgu.

No vienas bibliotēkas var piedalīties neierobežots lasītāju skaits.

Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem ir jāreģistrējas - www.letonika.lv/konkurss/registration.aspx. Reģistrācija konkursam sāksies 9. septembrī. Konkursantus mēs atpazīstam pēc e-pasta un paroles, kas jānorāda katrā atbilžu iesūtīšanas reizē – tas nodrošina korektu punktu summēšanu visā konkursa laikā.

Katras kārtas pirmajā dienā (pirmdienā) plkst. 14:00 internetā, konkursa mājas lapā www.letonika.lv/konkurss, tiek publicēti konkursa jaunās kārtas jautājumi. Atbildes uz katras kārtas jautājumiem tiek pieņemtas divas nedēļas no jautājumu publicēšanas brīža – līdz brīdim, kad tiek publicēti nākamās kārtas jautājumi. Atbildes ir jāiesūta internetā, caur to pašu lapu, kurā publicēti jautājumi. Jebkurš konkursants pēc savas izvēles var piedalīties vai nepiedalīties jebkurā no konkursa kārtām.

Pie katra jautājuma ir norādīts, cik punktu var iegūt par pareizu atbildi. Kārtas uzvarētājs ir tas, kurš saņem visvairāk punktu attiecīgajā kārtā. Konkursa pirmajās piecās kārtās laiks nav būtisks – nosakot kārtas uzvarētāju, nav svarīgi, kad saņemtas atbildes, bet tikai kārtā iegūto punktu skaits. Ja dalībnieki ar augstāko punktu skaitu kārtā kādā līgā ir vairāki, uzvarētāju nosaka izloze. Kārtu uzvarētāji katrā līgā saņem konkursa piemiņas balvas.

Galarezultātā tiks noteikts viens uzvarētājs no katras līgas katrā reģionā – kopskaitā 16 konkursa dalībnieki, kuri iegūs galvenās balvas.

Lai noteiktu katra dalībnieka kopējo punktu skaitu, viņam ieskaitīs 4 labākos kārtu rezultātus. Ja pēc piecām konkursa kārtām izrādīsies, ka kādā reģionā kādā līgā vairākiem dalībniekiem ir vienāds augstākais punktu skaits, viņi tiks uzaicināti piedalīties papildkārtā, kas sāksies 1.decembrī plkst. 14:00. Papildkārtas uzvarētāju noteiks iegūto punktu skaits un laiks – vienāda punktu skaita gadījumā par uzvarētāju tiks noteikts ātrākais konkursants.

Konkursa dalībnieki, kuri būs ieguvuši visvairāk punktu savā rajonā savā līgā, decembrī tiks uzaicināti uz reģionālajiem (Austrumu, Rietumu, Ziemeļu un Dienvidu) konkursa noslēguma pasākumiem, kuros paziņos galvenās balvas ieguvējus un risināsies aizraujošas, izklaidējoši intelektuālas sacensības. Katra reģiona visu līgu uzvarētāji – viens pamatskolēns, viens vidusskolēns, viens lasītājs un viens bibliotekārs iegūs vienu no konkursa galvenajām balvām – elegantu fotoaparātu, stilīgu mūzikas atskaņotāju vai ielūgumus uz muzikāli izklaidējošu pasākumu. Kopumā 4 reģionālajos pasākumos tiks apbalvoti 16 zinošākie un veiksmīgākie konkursa dalībnieki. Reģionālie pasākumi notiks decembra pirmajā pusē – vietas un laiki tiks precizēti.

Tiks apbalvota arī katra reģiona aktīvākā bibliotēka.

Konkursu rīko sabiedrība „Tilde” un valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” (www.kis.gov.lv) sadarbībā ar Latvijas bibliotēkām. Konkursu atbalsta izdevniecība „Pētergailis”.

Papildus informācija par konkursu:
Linda Lazdāne, 67605001, letonika@tilde.lv
Ilma Birzniece, 67844902, ilma.birzniece@kis.gov.lv