Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Upīts
Atrasto rezultātu skaits: 30

Čaklais Māris Klasiķu autoru šķirkļi
... pieminēti ne tuvu visi dziesmu autori. Apbalvojumi Andreja Upīša prēmija (1976), Latvijas Komjaunatnes prēmija (1980), LPSR Nopelniem bagātā kultūras darbinieka goda nosaukums (1985), F. Nansena starptautiskā prēmija (1994), Literatūras gada balva (2000), Triju Zvaigžņu ordenis (2000), Herdera balva (Vīnes ...

Skujenieks Knuts Klasiķu autoru šķirkļi
... oriģinālvalodā un Skujenieka atdzejojumā. Saņēmis A. Upīša prēmiju (1987), Jātvingu dzejas prēmiju (Lietuvā, 1993), I. Franko (Ukraina, 1994), Tomasa Trānstremera (Zviedrijā, 1998), Zviedrijas rakstnieku fonda (2000), Literatūras gada balvu (2001). Apbalvots ar Spānijas Katoļu Izabellas ordeni (1994), Triju ...

Dvēseļu putenis Grīns Aleksandrs, Epika
... klusēdami, tiekam meža ceļam pāri; otrā pusē redz upīti, ap kuru plešas pļavas, un pļavu otrā malā atkal ceļas melnzaļš egļu sils. Ceļmalā gausāka mums paliek gaita. Atkal sasprindzi­nās nervi, acis paliek pētījoši asas, lai vērotu, vai nava manāms kas aizdomīgs. Nē, neredz neko tādu: tukšs ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Baltā grāmata Jaunsudrabiņš Jānis, Epika
... šķūnis dedzis, velni brēkdami skrējuši uz netālo upīti un lēkuši ūdenī. Pēc tam tie ilgi vēl pa naktīm un pa dienasvidiem sēdējuši dāržines vietā, ausis nokāruši. No tālienes tie izskatījušies pēc nodeguļiem.

Bille Belševica Vizma, Epika
... Visi jauki. Tikai Birznieka-Upīša stāsti Billei nepatīk. Tie ir par tādu dzīvi kā viņai pašai. Kas tur ko lasīt? Ar rūķiem kleitas saplēšana un bažas, ko rīt vilks mugurā, aizmirstas. Lasot, kā rūķi zupu vārīja, Bille jau smejas. Rūķi sadomājuši, cits citam nesakot un neredzot, likt katlā, kas ...

Dagdas piecas skiču burtnīcas Rainis, Epika
... skaļdziedamā balsī, ka aizskan aiz verstīm. Uz upīti aizskrienu lejā, uz Lauci, Un tur jau netāli atkal tas pats mans ezers, Dziļš un noslēpumains, un melns. * * * Atkal ezers Vai tu arī negribi gaisā celties? Celties un prom uz labāku vietu? Kur tik tuvu mums neostu asins, Kad pakustas vējš, no muižas puses ...

Humors un satira Rainis, Epika
... līdz nevilka, Kamēr grazni līdz nevilka, Strauj' upīti dziedādams. * Es dziesmiņas salasīju, Pa svētkiem staigādams; Ja nav daiļas, ne man' vaina, Kādas radu, tādas dziedu; Būtu daiļāk darījuši, Būtu daiļāk padziedājis. * Dziesmu dēļ, vedējiņi, Ienaidiņu neturiet; Labāk manas jautras dziesmas ...

Raiņa tulkojumi Rainis, Tulkojumi un atdzejojumi
... pakāpieni kalti, No stūra torņa sniedzoties Uz upīti; tur mirdzin balti Ar čadru seju segusēs, Iet ūdens smelt Jaun-Tamara, — Krāc putojošā Aragva. VI Aizvienu klusi vērās lejās No klinšu gala drūmais nams; Nu šodien troksnis sadzirdama, Skan zurna, puto vīni, smejas: Tur Gudals izprec Tamaru, Pulks viesu ...

Mežvidus ļaudis Janševskis Jēkabs, Epika
... Beidzot viņa atminējās dažas dziesmas par upi un upīti vispār, un ar tām viņa tad arī apdziedāja Abavu, daudzinādama to gan par olainīti, gan par dvēselīšu ņēmējiņu, gan citos jaukos vai zīmīgos vārdos. Iedami tālāk gar upi uz leju, viņi kādā līcī atrada nopļautu, sagrābtu un tupešos sakrautu ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Stāstu krājums Blaumanis Rūdolfs, Epika
... ūdens vienmuļīgā burbuļošanā. Te izdzirdu pa upīti lēnām plunkšinām. Man negribējās galvu pacelt, bet es noskārtu no skaļajām, skarbīgām balsīm, kuras arī tūliņ izdzirdu, un no dažiem izsaukumiem, ka man divi puspieauguši zeņķi vēžodami tuvojas. Viņi trieca par meitām, un viens no viņiem ...

Putniņš uz zara Rainis, Lirika
... svīst, Bērniņi rosās no gultas jau līst, Uz lankas upīti skrēja. Siltais vasaras gaiss ir tik maigs, Rīta. vēsums tik spirdzinošs, svaigs — Ar kādu prieku tie makšķerēja! Skaidrā ūdenī zivtiņas redz, Kā tās rotā un dzenas un lec, Ēsmā iekož un prom tūlīt šaujas. Te viena ķer, kā tas bij, kā ...

Skroderdienas Silmačos Blaumanis Rūdolfs, Dramaturģija
... Mēnestiņi, baltsvārcīti, Nenāc mūsu lodziņā. Uz upīti pakalnē Teci, teci klusiņām. Tur stāv divi bārainīši Zvaigžņotām actiņām. Sēstatiesi laiviņā, Mēnestiņis vizinās. Mēnestiņis vizinās Aiz sudraba pavediena. [N.B. Pie uzvešanas ieteicams dziedāt tikai pirmos trīs pantus.] Kamēr Antonija ...

Indrāni Blaumanis Rūdolfs, Dramaturģija
... Noroc to pauguru, aizlaid to upīti citur, nocērt to kociņu, un tu būsi sapostījis šīs mājas dvēseli! Sakiet — vai tie vairs ir Indrāni vai kāda sveša mala? (Slauka acis.) Tu te pie visa no bērna kājām tā cieši esi pieradis, tev tad arī katra pārmaiņa vairāk sāp, nekā cits to var iedomāt. Vai Edvarts ...

Pērļu zvejnieks un citi stāsti Poruks Jānis, Epika
... domās ķeras ap Zentas taļļu un nes viņu pār upīti pāri, kuru pat bērns var pārlēkt. Tur ir kas tumšs! Ansīt, Ansīt! Tu esi par muļķi mīlēties! Es tevi spēšu tomēr locīt, kaut arī tu tik daudz prāto un domā... Šī Zenta, viņas vārdus no izgājušās vasaras es nekad neaizmirsīšu. Zenta, sargies ...

Dzeijas, poēma, prātulas, teikas, stāsts un raksti Auseklis, Epika
... Tavas acis neraug krāšņo tautas upīti, Kam tu klintis ceļā lauzi stipriem vaŗa lemešiem. Bet tavs gars iz kapa ceļas, laižas Latvijā, Tautas namos, tautas skolās strādā brīnišķi. Cimzes Dāvam Kas tas tādis, kas koklēja sērdienīšiem dziedājot? Tas ir tautas vaidelotis, grūtdienīšu gaudulis. Tas ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (3)