Atbildes, kuras tu meklē

Romāns

Mūsdienu daiļliteratūrā romāns ir plašākais prozas jeb epikas žanrs, kas atšķirībā no pārējās prozas tēlo plašākas un dziļākas laikmeta un dzīves kopsakarības, sniedz filozofiski vispārinātu pasaules ainu. Romāna īpatnība ir tā, ka attēlota piezemēta, ikdienišķa vide , gluži parasti cilvēki ar viņu vājībām un kļūdām, viņu personiskie pieredzējumi.

Latviešu literatūrā romāns aizsākās 1879. gadā, kad publicēti divi pirmie romāni - brāļu Kaudzīšu „Mērnieku laiki" un Māteru Jura „Sazīves viļņi".