Atbildes, kuras tu meklē

Pasaka un literārā pasaka

Pasaka ir galvenais vēstītājfolkloras žanrs. Mūsdienās pazīstama literārā pasaka. Tas ir neliels prozas darbs, kam pamatā fantastiska rakstura izdoma. Te viss tīši radīts kā dzīvē neiespējams brīnums. Pasakās darbojas izdomātas būtnes. Cilvēkiem tiek piedēvētas pārdabiskas spējas.

Folkorā izšķir trīs galvenos pasaku žanrus: brīnumu pasakas, dzīvnieku pasakas un sadzīves pasakas. Literārajai pasakai ir arī filozofiskais žanrs.

Literārās pasakas atšķirībā no tautas pasakām sacerējuši konkrēti rakstnieki. Latviešu literatūrā populāras ir Kārļa Skalbes, Annas Sakses, Skaidrītes Kaldupes, Imanta Ziedoņa u.c. pasakas.